2018.

_____________________________________________________

4. 9. 2018. - Javni poziv za sudjelovanje u Programu poticanja obrazovanja kadrova u ugostiteljstvu i turizmu u 2018. godini "STIPENDIJE" - Otvoren do 7. 11. 2018. godine - Dodatne informacije isključivo elektroničkom poštom: stipendije@mint.hr

 • JAVNI POZIV /.pdf
 • PROGRAM /.pdf
 • Zahtjev ST (tvrtke) /.xlsx
 • Zahtjev SK (komore) /.xlsx
 • Obrazac S (podaci odabranih stipendista) /.xlsx
 • Obrazac KS (kvaliteta smještaja) /.xlsx
 • Ugovor (tvrke_učenici) /.docx
 • Ugovor (tvrke_studenti-I.god) /.docx
 • Ugovor (tvrke_studenti-viših god) /.docx
 • Ugovor (komore_učenici) /.docx
ODLUKA o odabiru partnera i broju stipendista

 _____________________________________________________

7. 8. 2018. - Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora temeljem Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2018. godini - otvoren do 21. rujna 2018. Dodatne informacije isključivo elektroničkom poštom: fondzaturizam@mint.hr

14. 12. 2018. - Odluka o odabiru projekata i dodjeli potpora temeljem Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2018. godini

_____________________________________________________

19. 2. 2018.  - KONKURENTNOST TURISTIČKOG GOSPODARSTVA - Javni poziv za kandidiranje projekata - Otvoren do 20. 3. 2018.

 • JAVNI POZIV /.pdf
 • PROGRAM /.pdf
 • Upute za prijavitelje /.pdf
 • Upute za ispunjavanje prijave /.pdf
 • Obrazac prijave KTG/18 /.pdf
 • Obrazac opisa projekta /.docx
 • Obrazac proračuna /.xlsx
 • Izjava o korištenim državnim potporama male vrijednosti /.docx
 • Privremeno izvješće o namjenskom utrošku sredstava /.docx
 • Konačno izvješće o završetku projekta /.docx

U svrhu osiguranja ravnopravnosti svih potencijalnih prijavitelja, Ministarstvo turizma ne može davati prethodna mišljenja o prihvatljivosti prijavitelja, aktivnostima ili troškovima navedenim u prijavi. Sva pitanja vezana uz javni poziv mogu se postaviti isključivo elektroničko poštom, slanjem upita na sljedeće e-mail adrese:

•             a1-hoteli@mint.hr (sve vrste objekata iz skupine „hoteli“)
•             a2-kampovi@mint.hr (kampovi i kamp odmorišta)
•             a3-ostalismjestaj@mint.hr (ostali ugostiteljski objekti za smještaj)
•             a4-opg@mint.hr (seljačko domaćinstvo - OPG)
•             b-posebnioblici@mint.hr (razvoj posebnih oblika turizma)
•             c-dostupnost@mint.hr (defibrilatori i vodonosci)
•             d-prepoznatljivost@mint.hr („Hrvatski otočni proizvod“)

Tehnička potpora kod ispunjavanja obrasca prijave: tel. 01/3090-512 (radnim danom od 8.00 do 16.00); e-mail: pmo-hd@infodom.hr
Odgovori na pojedine upite u najkraćem mogućem roku poslat će se prema redoslijedu zaprimanja izravno na adrese onih koji su pitanja postavili. Zadnji dan za slanje upita je 20. ožujka 2018. godine.
Pojašnjenje uz Mjeru C - ulaganje u inovativne IT tehnologije:
Prihvatljive aktivnosti ove podmjere odnose se na prijavitelje - hotele/kampove/hostel/marine za ostvarivanje digitalne interakcije s gostima za ubrzavanje prijavljivanja/odjavljivanja gostiju, proširivanje turističke ponude i povećanje sigurnost gostiju i djelatnika hotela, kampova, hostela ili marina. Nisu prihvatljive aktivnosti poput izrade web stranica i njihova korištenja u oglašavanju, prodaji i promociji kao i kupnja informatičke opreme.

KONKURENTNOST TURISTIČKOG GOSPODARSTVA - KTG 2018
3. 7. 2018. Odluke o odabiru projekata:

 • Mjera A1 (sve vrste objekata iz skupine „hoteli“)
 • Mjera A2 (kampovi i kamp odmorišta)
 • Mjera A3 (ostali ugostiteljski objekti za smještaj)
 • Mjera A4 (seljačko domaćinstvo - OPG)
 • Mjera B (razvoj posebnih oblika turizma)
 • Mjera C (defibrilatori i vodonosci)
 • Mjera D - („Hrvatski otočni proizvod“) 

Napomena: Upute o proceduri potpisivanja ugovora odabrani prijavitelji dobit će elektroničkom poštom. Prema odredbama programa „Konkurentnost turističkog gospodarstva“ Ministarstvo turizma nema obvezu posebno obavještavati prijavitelje kojima potpore nisu odobrene.

Dodatna pitanja u vezi s odlukama:

•             a1-hoteli@mint.hr (sve vrste objekata iz skupine „hoteli“)
•             a2-kampovi@mint.hr (kampovi i kamp odmorišta)
•             a3-ostalismjestaj@mint.hr (ostali ugostiteljski objekti za smještaj)
•             a4-opg@mint.hr (seljačko domaćinstvo - OPG)
•             b-posebnioblici@mint.hr (razvoj posebnih oblika turizma)
•             c-dostupnost@mint.hr (defibrilatori i vodonosci)
•             d-prepoznatljivost@mint.hr („Hrvatski otočni proizvod“)

_____________________________________________________

15. 2. 2018. - Javni natječaj za sufinanciranje projekata strukovnih udruga u turizmu i/ili ugostiteljstvu u 2018. - otvoren do 19. 3. 2018. - dodatne informacije isključivo elektroničkom poštom do 1. 3. 2018. na: udruge@mint.hr
 • Javni natječaj /.docx
 • Odluka o provedbi javnog natječaja /.pdf
 • Odluka o načinu raspodjele sredstava iz Državnog proračuna /.pdf
 • Upute za prijavitelje /.docx
 • Obrazac opisa projekta /.docx
 • Obrazac proračuna /.xlsx
 • Šifre aktivnosti - korisnici /.xlsx
 • Obrazac izjave o partnerstvu /.docx
 • Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja /.docx
 • Izjava o financiranim projektima /.docx
 • Obrazac životopisa /.docx
 • Obrazac ugovora /.docx
 • Obrazac financijskog izvještaja /.xlsx
 • Obrazac opisnog izvještaja /.docx
 • Obrazac o stavkama nastalih troškova /.docx
 • Obrazac s opisom svih odstupanja u izvorima financiranja /.docx
 • Strategija razvoja turizma RH do 2020. (NN 55/13)
 • Pitanja i odgovori /.docx
 • Ažurirani indikativni kalendar
15. 5. 2018. - Odluka o odabiru projekata
26. 4. 2018. - Privremena lista odabranih projekata

_____________________________________________________

26. 2. 2018.  - Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora temeljem Programa razvoja cikloturizma na kontinentu u 2018. godini - (otvoren do 16. 3. 2018.). Dodatne informacije isključivo elektroničkom poštom: cikloturizam@mint.hr

 • Javni poziv /.docx
 • Program razvoja cikloturizma na kontinentu /.docx
 • CKL 18 obrazac /.docx
7. 5. 2018. - Odluka o odabiru projekata

_____________________________________________________

30. 1. 2018. - JAVNI POZIV srednjim strukovnim i umjetničkim školama za PROMOCIJU I JAČANJE KOMPETENCIJA STRUKOVNIH ZANIMANJA ZA TURIZAM  2018. - otvoren do 28. 2. 2018. - dodatne informacije isključivo elektroničkom poštom: promocijazanimanja@mint.hr

_____________________________________________________

5. 2. 2018. - Odluka o sufinanciranju dodatnih timova medicinske pomoći koje na svojem području organiziraju županije tijekom turističke sezone 2018. godine

_____________________________________________________

15. 1. 2018. - U sklopu ovogodišnjih Dana poslova u turizmu, Ministarstvo turizma organizira nagradni natječaj “Inovativan budi – turizam ti posao nudi” namijenjen srednjim ugostiteljsko-turističkim školama i visokim učilištima s programima iz područja turizma i ugostiteljstva. Cilj natječaja je promocija ugostiteljsko-turističkih zanimanja i turizma kao atraktivnog resora koji pruža mogućnost zapošljavanja. Na natječaj se mogu prijaviti srednje ugostiteljsko-turističke škole i visoka učilišta s programima iz područja turizma i ugostiteljstva. Prijave se primaju od 15. do 29. siječnja 2018.

Natječajna dokumentacija:

31. 1. 2018. Odluka o odabiru projektnih prijava

_____________________________________________________