S P O R T

2024.

_____________________________________________________________________________________________________________________

9. 7. 2024. - Izmjene i dopune Uputa za prijavitelje  

9. 7. 2024. - Obavještavamo Vas kako je dana 9. srpnja 2024. godine došlo do promjena u dokumentaciji vezano uz Javni poziv za iskaz interesa za sufinanciranje izgradnje, obnove, održavanja, opremanja i rekonstrukcije sportskih građevina u 2025. godini. U Uputama za prijavitelje na stranici 8, 10, 39, 41 izmijenjeni su nazivi Povjerenstva za provedbu Javnog poziva za iskaz interesa za sufinanciranje izgradnje, obnove, održavanja, opremanja i rekonstrukcije sportskih građevina za 2025. godinu i Povjerenstva za provjeru i vrednovanje prijavljenih projektnih prijedloga u Povjerenstvo za vrednovanje prijavljenih projektnih prijedloga Javnog poziva za iskaz interesa za sufinanciranje izgradnje, obnove, održavanja, opremanja i rekonstrukcije sportskih građevina za 2025. godinu (Povjerenstvo za vrednovanje) te isto izvršava administrativnu provjeru, provjeru prihvatljivosti i vrednovanje prijavljenih projektnih prijedloga.

18. 6. 2024. - Obavještavamo Vas kako je dana 18. lipnja 2024. godine došlo do promjena u dokumentaciji vezano uz Javni poziv za iskaz interesa za sufinanciranje izgradnje, obnove, održavanja, opremanja i rekonstrukcije sportskih građevina u 2025. godini.
U Uputama za prijavitelje na stranici 18, 26, i 39 i to:

 • na stranici 18. točka 6. " briše se dio teksta: „i/ili 2024.“ te isti sada glasi:  „Prijavitelj čiji je projekt sufinanciran kroz aktivnost u državnom proračunu ili po javnom pozivu za sufinanciranje sportskih građevina u 2024. godini, a nije realiziran do roka za podnošenje projektnog prijedloga iz točke 2.10.1. ovih Uputa može prijaviti projektni prijedlog na ovaj Javni poziv, ali ne može biti sufinanciran ako projekt nije u cijelosti realiziran do 1. studenoga 2024. godine“.
 • Na stranici 26. u dijelu Projekt u fazi realizacije dodaje se: „uvažavajući izuzetke iz točke 2.6.1. pod 6. (vrednovati će se, ali ne mogu biti sufinancirani ako ne ispune uvjet).“.
 • Na stranici 39. točka 2.10.1.1 Rok za podnošenje projektnog prijedloga, mijenja se rok

18. 6. 2024. - Izmjene i dopune uputa za prijavitelje

15. 3. 2024. - Javni poziv za iskaz interesa za sufinanciranje izgradnje, obnove, održavanja, opremanja i rekonstrukcije sportskih građevina u 2025. godini. Rok za podnošenje zahtjeva je od 25. ožujka 2024. godine do 25. lipnja 2024. godine.
Projektni prijedlog se podnosi Ministarstvu turizma i sporta putem Nacionalnog informacijskog sustava u sportu (NISUS). Prijavitelji otvaraju korisnički račun i popunjavaju Obrazac projektnog prijedloga sportske građevine na sljedećoj poveznici: https://issobrasci.gov.hr/

 1. Odluka o raspisivanju javnog poziva /.pdf
 2. Javni poziv /.pdf
 3. Upute za prijavitelje /.pdf /izmijenjeno 18. 6. 2024./
 4. Obrazac 1 - proračun projektnog prijedloga /.xlsx
 5. Obrazac 2 - obrazac financijskog izvješća o provedenom projektu /.xlsm

_____________________________________________________________________________________________________________________

12. 2. 2024. - Javni poziv za iskazivanje interesa za dopunu baze nezavisnih vanjskih stručnjaka/inja za ocjenjivanje prijava projekata u sklopu natječaja za sufinanciranje sportskih programa poticanja lokalnog sporta i sportskih natjecanja

 1. Odluka o raspisivanju Javnog poziva /.pdf
 2. Javni poziv za iskazivanje interesa /.pdf
 3. Prijavni obrazac /.docx

Prijave se primaju u roku od 15 dana od dana objave javnog poziva

_____________________________________________________________________________________________________________________

8. 7. 2024. - Odluka o raspodjeli financijskih sredstava za sufinanciranje sportskih programa poticanja lokalnog sporta i sportskih natjecanja u 2024. godini

2. 2. 2024. - Natječaj za sufinanciranje sportskih programa poticanja lokalnog sporta i sportskih natjecanja u 2024. godini - otvoren do 3. ožujka 2024.

Dokumentacija:

 1. Objava Natječaja /.pdf
 2. Upute za prijavitelje /.pdf
 3. Obrazac programa PP1 /.docx
 4. Obrazac proračuna PP1 /.xlsx
 5. Obrazac programa PP2 /.docx
 6. Obrazac proračuna PP2 /.xlsx
 7. Obrazac programa PP3 /.docx
 8. Obrazac proračuna PP3 /.xlsx
 9. Obrazac izjave o partnerstvu /.pdf
 10. Obrazac za procjenu kvalitete programa PP1 /.pdf
 11. Obrazac za procjenu kvalitete programa PP2 /.pdf
 12. Obrazac za procjenu kvalitete programa PP3 /.pdf
 13. Odluka o popisu sportova koji se izuzimaju odredbi ZOS.pdf
 14. Obavijest o zaštiti privatnosti /.pdf
 15. Odluka o načinu raspodjele sredstava za program /.pdf
 16. Najčešće postavljena pitanja i odgovori

_____________________________________________________________________________________________________________________

8. 7. 2024. - Odluka o raspodjeli financijskih sredstava za sufinanciranje sportskih programa obuke neplivača „Hrvatska pliva“ u 2024. godini

2. 2. 2024. - Natječaj za sufinanciranje sportskih programa obuke neplivača „Hrvatska pliva“ u 2024. godini - otvoren do 3. ožujka 2024.

Dokumentacija:

 1. Objava Natječaja /.pdf
 2. Upute za prijavitelje /.pdf
 3. Obrazac programa /.docx
 4. Obrazac proračuna /.xlsx
 5. Program obuke neplivača /.pdf
 6. Obrazac izjave o partnerstvu /.pdf
 7. Obavijest o zaštiti privatnosti /.pdf
 8. Obrazac za procjenu kvalitete programa /.pdf
 9. Odluka o načinu raspodjele sredstava /.pdf
 10. Najčešće postavljena pitanja i odgovori

_____________________________________________________________________________________________________________________