S P O R T

2023.

____________________________________________________

1. 2. 2023. - Natječaj za sufinanciranje sportskih programa poticanja lokalnog sporta i sportskih natjecanja u 2023. godini - otvoren do 2. ožujka 2023.

Dokumentacija:

 1. Objava Natječaja /.pdf
 2. Upute za prijavitelje /.pdf
 3. Obavijest o zaštiti privatnosti /.pdf
 4. Obrazac programa PP1 /.docx
 5. Obrazac proračuna programa PP1 /.xlsx
 6. Obrazac programa PP2 /.docx
 7. Obrazac proračuna programa PP2
 8. Obrazac programa PP3 /.docx
 9. Obrazac proračuna programa PP3 /.xlsx
 10. Obrazac izjave o partnerstvu /.pdf
 11. Obrazac za procjenu kvalitete programa PP1 /.pdf
 12. Obrazac za procjenu kvalitete programa PP2 /.pdf
 13. Obrazac za procjenu kvalitete programa PP3 /.pdf
 14. Obrazac za opisno izvješće PP1 /.docx
 15. Obrazac financijskog izvješća PP1 /.xlsx
 16. Obrazac za opisno izvješće PP2 /.docx
 17. Obrazac financijskog izvješća PP2 /.xlsx
 18. Obrazac za opisno izvješće PP3 /.docx
 19. Obrazac financijskog izvješća PP3 /.xlsx
 20. Odluka o načinu raspodjele sredstava za program /.pdf

____________________________________________________

1. 2. 2023. - Natječaj za sufinanciranje sportskih programa obuke neplivača „Hrvatska pliva“ u 2023. godini - otvoren do 2. ožujka 2023.

Dokumentacija:

 1. Objava Natječaja /.pdf
 2. Upute za prijavitelje /.pdf
 3. Obavijest o zaštiti privatnosti /.pdf
 4. Obrazac programa /.docx
 5. Obrazac proračuna programa /.xlsx
 6. Program obuke neplivača /.pdf
 7. Obrazac za procjenu kvalitete programa /.pdf
 8. Obrazac izjave o partnerstvu /.pdf
 9. Obrazac za opisno izvješće /.docx
 10. Obrazac financijskog izvješća /.xlsx
 11. Odluka o načinu raspodjele sredstava /.pdf

____________________________________________________

19. 1. 2023. - Javni poziv za prijavu kandidata za predsjednika i šest članova Nacionalnog vijeća za sport

Na temelju članka 102. stavka 1. Zakona o sportu (NN 141/22) Ministarstvo turizma i sporta objavljuje Javni poziv za prijavu kandidata za predsjednika i šest članova Nacionalnog vijeća za sport. Nacionalno vijeće za sport ima predsjednika i 12 članova koje imenuje Hrvatski sabor. Predsjednika i šest članova tijelo državne uprave nadležno za sport predlaže na temelju javnog poziva. Na temelju prispjelih prijava na ovaj Javni poziv, Ministarstvo turizama i sporta predložit će Hrvatskom saboru imenovanje predsjednika i šest članova Nacionalnog vijeća za sport. Prijave, uz koje je obvezno priložiti životopis i dokaze o sportskim postignućima i uspjesima ili stručnom doprinosu sustavu sporta, podnose se u pisanom obliku i u zatvorenoj omotnici u roku od 15 dana od dana objave Javnog poziva, na adresu: MINISTARSTVO TURIZMA I SPORTA, Prisavlje 14, 10 000 ZAGREB, s naznakom „Prijava kandidata za predsjednika i članove Nacionalnog vijeća za sport“. Javni poziv otvoren je od 19. siječnja do 2. veljače 2023. godine.

____________________________________________________