2023.

12. 7. 2024. - PREZENTACIJE projekata srednjih strukovnih i umjetničkih škola u turizmu

12. 12. 2023. - Odluka o odabiru projekata srednjih strukovnih, umjetničkih i mješovitih škola u turizmu u 2023. godini

29. 9. 2023. - Javni poziv srednjim strukovnim i umjetničkim  školama za PROMOCIJU I JAČANJE KOMPETENCIJA STRUKOVNIH I UMJETNIČKIH ZANIMANJA ZA TURIZAM u 2023.
Javni poziv otvoren je do 30. listopada 2023.

 1. Javni poziv
 2. Upute za prijavitelje
 3. Obrazac proračuna
 4. Izjava o partnerstvu
 5. Izjava o pridruženom partnerstvu
 6. Obrazac financijskog izvješća
 7. Obrazac o stavkama nastalih troškova
 8. Obrazac opisnog izvješća
 9. Obrazac ugovora

Napomena: Prijave su moguće isključivo putem portala eTurizam: https://eturizam.gov.hr/. Prijavu može ispuniti samo osoba koja ima ovlaštenja za zastupanje udruge u sustavu eGrađani (FINA servis e-ovlaštenja) u suprotnom prijava neće biti važeća. On-line radionica: putem MS Teams platforme održat će se u petak, 6. listopada 2023. godine u trajanju od 10.00 -12.00 sati. Prijave za sudjelovanje putem Obrasca za prijavu 

_____________________________________________________________________________________________________________________

29. 12. 2023. - Odluka o odabiru partnera i broju stipendista

20. 10. 2023. - Objavljena 1. izmjena Javnog poziva poticanja obrazovanja u ugostiteljstvu i turizmu u školskoj godini 2023./24. „STIPENDIJE“
Ministarstvo turizma i sporta objavilo je 1. izmjenu Javnog poziva poticanja obrazovanja u ugostiteljstvu i turizmu u školskoj godini 2023./24. „STIPENDIJE“. Izvršene su odgovarajuće izmjene koje su unesene u dokumentaciju Poziva na način da su jasno istaknute. 
Mijenjaju se sljedeći dokumenti:

 1. Javni poziv
 2. Upute za prijavitelje

Prethodna verzija dokumentacije s današnjim danom prestaje biti važeća. Prva Izmjena dokumentacije javnog poziva objavljena je i dostupna.

13. 10. 2023. - Javni poziv poticanja obrazovanja u ugostiteljstvu i turizmu u školskoj godini 2023./24. "STIPENDIJE" Javni poziv otvoren je do 13. studenoga 2023.

 1. Javni poziv
 2. Upute za prijavitelje
 3. Obrazac KS
 4. Obrazac ugovora
 5. Obrazac izvješća o radu stipendista

Napomena: Prijave su moguće isključivo putem portala eTurizam: https://eturizam.gov.hr/ Prijavu može ispuniti samo osoba koja ima ovlaštenja za zastupanje udruge u sustavu eGrađani (FINA servis e-ovlaštenja) u suprotnom prijava neće biti važeća.
 
On-line radionica: putem MS Teams platforme održana je u petak, 20. listopada 2023. 

_____________________________________________________________________________________________________________________

4. 12. 2023. Prezentacije:

 1. Centar za istraživanje, edukaciju i primjenu novih znanja UP2DATE
 2. Udruga Liberato
 3. Hrvatski savez udruga osoba s tjelesnim invaliditetom
 4. Udruga za promicanje kvalitetnog obrazovanja mladih s invaliditetom “ZAMISLI”
 5. Centar za razvoj vrijednosti
 6. Društvo za istraživanje i potporu
 7. Udruga za pomoć djeci s posebnim potrebama i poteškoćama u učenju “Osmjeh”
 8. Udruga za osoba s intelektualnim oštećenjem “Golubica” Vukovar
 9. Udruga “Poseban prijatelj” Dubrovnik
 10. Udruga najosjetljivijih u osposobljavanju
 11. Ekološka udruga “Krka” Knin
 12. Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce
 13. Udruga Šefovi kuhinja mediteranskih i europskih regija
 14. Kamping udruženje Hrvatske
 15. Hrvatski sommelier klub
 16. Udruga poduzetnika u hotelijerstvu Hrvatske
 17. Klaster Lika Destination
 18. Nacionalna udruga obiteljskih i malih hotela
 19. Udruga hrvatskih putničkih agencija
 20. Udruga Chaine des Rotisseurs, Bailliage de Croatie
 21. Udruga jedinstvenih hrvatskih hotela Stories
 22. Hrvatski kuharski savez
 23. Klaster zdravstvenog turizma Kvarnera

17. 10. 2023. - Odluka o odabiru projekata udruga u turizmu
22. 9. 2023. - Privremena lista odabranih projekata

Obavijest: Ministarstvo turizma i sporta je temeljem Izmjena i dopuna Državnog proračuna RH za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. (Narodne novine 63/23) te interne preraspodjele osiguralo dodatna sredstva za sufinanciranje projekata udruga temeljem Javnog natječaja te ukupan iznos za Javni natječaj za sufinanciranje projekata udruga u turizmu u 2023. iznosi 628.491,00 €.

26. 6. 2023. - Snimka on-line radionice Javni natječaj za sufinanciranje projekata udruga u 2023. 

15. 6. 2023. - Javni natječaj za sufinanciranje projekata udruga u turizmu u 2023. - otvoren do 15. 7. 2023. - dodatna pitanja isključivo elektroničkom poštom do 30. 6. 2023. na: udruge@mints.hr (odgovori će biti objavljeni do 4. 7. 2023.)
 
U svrhu osiguranja ravnopravnosti svih potencijalnih prijavitelja, Ministarstvo turizma i sporta ne može davati prethodna mišljenja o prihvatljivosti prijavitelja, partnera, aktivnosti ili troškova navedenih u prijavi.
 
Napomena: Prijave su moguće isključivo putem portala eTurizam: https://eturizam.gov.hr/. Prijavu može ispuniti samo osoba koja ima ovlaštenja za zastupanje udruge u sustavu eGrađani (FINA servis e-ovlaštenja) u suprotnom prijava neće biti važeća.

 1. Javni natječaj
 2. Odluka o provedbi Javnog natječaja
 3. Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Državnog proračuna
 4. Upute za prijavitelje
 5. Obrazac proračuna
 6. Obrazac Izjave o partnerstvu
 7. Obrazac Izjave o pridruženom partnerstvu
 8. Obrazac Izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja
 9. Obrazac Izjave o financiranim projektima organizacije iz javnih izvora od 1.1.2020. do dana objave Javnog natječaja
 10. Obrazac životopisa
 11. Obrazac ugovora
 12. Obrazac financijskog izvještaja
 13. Obrazac privremenog izvještaja
 14. Obrazac opisnog izvještaja projekta
 15. Obrazac o stavkama nastalih troškova
 16. Obrazac s opisom svih odstupanja u izvorima financiranja
 17. Šifre aktivnosti (korisnička skupina, tip aktivnosti)
 18. Česta pitanja i odgovori

_____________________________________________________________________________________________________________________

29. 6. 2023. Odluke o odabiru projekata KONKURENTNOST TURISTIČKOG GOSPODARSTVA:

Napomena: Upute o proceduri potpisivanja ugovora odabrani prijavitelji dobit će elektroničkom poštom. Prema odredbama programa „Konkurentnost turističkog gospodarstva“ Ministarstvo turizma i sporta nema obvezu posebno obavještavati prijavitelje kojima potpore nisu odobrene.

Napomena: Prijave su moguće isključivo putem portala eTurizam: https://eturizam.gov.hr/ Prijavu može ispuniti samo osoba koja ima ovlaštenja za zastupanje subjekta u sustavu eGrađani (FINA servis e-ovlaštenja) u suprotnom prijava neće biti važeća.

 1. JAVNI POZIV KTG 2023/.pdf
 2. PROGRAM KTG 2023/.pdf
 3. Upute za prijavitelje/.pdf
 4. Izjava o korištenim državnim potporama male vrijednosti/.docx
 5. Izjava o povezanim društvima/.docx
 6. Obrazac troškovnika Mjera A - Restorani/.xlsx
 7. Obrazac troškovnika Mjera B - Agencije/.xlsx
 8. Obrazac troškovnika Mjera C - Plovni objekti za krstarenje /.xlsx
 9. Prilog 1a - Kriteriji odabira Mjera A - Restorani/.pdf
 10. Prilog 1b - Kriteriji odabira Mjera B - Agencije/.pdf
 11. Prilog 1c - Kriteriji odabira Mjera C - Plovni objekti za krstarenje /.pdf
 12. Obrazac Konačnog izvješća/.docx
 13. Česta pitanja i odgovori

U svrhu osiguranja ravnopravnosti svih potencijalnih prijavitelja, Ministarstvo turizma i sporta ne može davati prethodna mišljenja o prihvatljivosti prijavitelja, aktivnostima ili troškovima navedenim u prijavi. Sva pitanja vezana uz Javni poziv mogu se postaviti isključivo slanjem upita na adresu elektroničke pošte: potpore-ktg@mints.hr Prilikom slanja upita u polje Predmet/Subject napisati mjeru za koju se traže informacije (Mjera A, B ili C).
_____________________________________________________________________________________________________________________

24. 5. 2023. - S ciljem upoznavanja potencijalnih prijavitelja s Natječajem za sufinanciranje projekata udruga u turizmu u 2023. i postupkom prijave, Ministarstvo turizma i sporta će 29. svibnja (ponedjeljak) s početkom u 14.00 sati organizirati on-line radionicu koristeći uslugu Microsoft Teams meeting.

_____________________________________________________________________________________________________________________

25. 4. 2023. - Odluka o sufinanciranju dodatnih timova medicinske pomoći u 2023. godini koje na svojem području organiziraju županije zbog povećanog broja turista tijekom turističke sezone

_____________________________________________________________________________________________________________________

1. 3. 2023. - JAVNI NATJEČAJ za sufinanciranje projekata uređenja penjačke infrastrukture u 2023. godini. Natječaj je otvoren do 14. travnja 2023. godine. Dodatna pitanja isključivo elektroničkom poštom na: penjacka.infrastruktura@mints.hr

 1. Javni natječaj /.pdf
 2. Odluka o provedbi Javnog natječaja /.pdf 
 3. Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Državnog proračuna RH /.pdf 
 4. Upute za prijavitelje /.pdf
 5. Obrazac opisa projekta /.docx
 6. Obrazac proračuna projekta /.xlsx 
 7. Obrazac izjave o partnerstvu /.docx
 8. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja /.docx 
 9. Obrazac izjave o financiranim projektima organizacije iz javnih izvora u razdoblju od 2020. do 2022. /.docx
 10. Obrazac Ugovora /.docx 
 11. Obrazac opisnog izvještaja projekta /.docx
 12. Obrazac financijskog izvještaja /.xlsx
 13. Obrazac o stavkama nastalih troškova u razdoblju obuhvaćenom izvještajem /.docx 
 14. Obrazac s opisom svih odstupanja u izvorima financiranja u odnosu na iznos koji je odobren /.docx 
 15. Obrazac za utvrđivanje propisanih uvjeta prijave na Natječaj /.docx
 16. Obrazac za procjenu projekta /.docx
 17. Najčešća pitanja i odgovori /.pdf

______________________________________________________________________________________________________________________________________