2022.

_____________________________________________________________________________________________________________________

31. 8. 2023. Odluka o odabiru najboljih projekata srednjih strukovnih škola u turizmu u 2022. godini.

10. 7. 2023. PREZENTACIJE projekata srednjih strukovnih i umjetničkih škola u turizmu

20. 12. 2022. - Odluka o dopuni Odluke o odabiru projekata srednjih strukovnih i umjetničkih škola u turizmu u 2022. godini

7. 12. 2022. - Odluka o odabiru projekata srednjih strukovnih i umjetničkih škola u turizmu u 2022. godini 

25. 10. 2022. - Ministarstvo turizma i sporta produžuje rok za dostavu prijava na Javni poziv srednjim strukovnim i umjetničkim  školama za promociju i jačanje kompetencija strukovnih zanimanja za turizam u 2022. Novi rok za dostavu prijava je 7. studenoga 2022. godine. U skladu s time objavljuje se i izmjena indikativnog kalendara.

24. 10. 2022. - Ministarstvo turizma i sporta objavljuje Izmjenu javnog poziva srednjim strukovnim i umjetničkim  školama za promociju i jačanje kompetencija strukovnih zanimanja za turizam u 2022. inicijalno objavljenog 4. listopada 2022. godine na mrežnim stranicama Ministarstva. Navedene izmjene obuhvaćaju maksimalni iznos zatraženih i odobrenih sredstava određenih predmetnim Javnim pozivom. U okviru izmjena, izmijenjene su i Upute za prijavitelje.
 
Cjeloviti tekst izmijenjenog Poziva i Uputa za prijavitelje:

4. 10. 2022. - Javni poziv srednjim strukovnim i umjetničkim  školama za PROMOCIJU I JAČANJE KOMPETENCIJA STRUKOVNIH I UMJETNIČKIH ZANIMANJA ZA TURIZAM u 2022. Javni poziv otvoren je do 2. studenoga 2022. 

 1. Javni poziv /.pdf
 2. Upute za prijavitelje /.docx
 3. Opisni obrazac prijave /.docx
 4. Obrazac proračuna /.xlsx
 5. Izjava o partnerstvu /.docx
 6. Izjava o pridruženom partnerstvu /.docx
 7. Obrazac financijskog izvješća /.xlsx
 8. Obrazac o stavkama nastalih troškova /.docx
 9. Obrazac opisnog izvješća /.docx
 10. Obrazac ugovora /.docx
 11. Indikativni kalendar /.docx

_____________________________________________________________________________________________________________________

16. 12. 2022. - ODLUKA o odbiru partnera i broju stipendista

25. 10. 2022. - Javni poziv poticanja obrazovanja u ugostiteljstvu i turizmu u školskoj godini 2022./23. „STIPENDIJE“ - Otvoren do 30. 11. 2022. godine.

 1. Javni poziv /.docx
 2. Upute za prijavitelje /.docx
 3. Obrazac ST /.xlsx
 4. Obrazac KS /.xlsx
 5. Obrazac ugovora - studenti /.docx
 6. Obrazac ugovora - učenici /.docx
 7. Obrazac izvješća o radu stipendista /.xlsx

_____________________________________________________________________________________________________________________

 

19. 10. 2022. - Odluka o odabiru projekata i dodjeli bespovratnih sredstava temeljem Programa "Konkurentnost turističkog gospodarstva" 

Napomena: Upute o proceduri potpisivanja ugovora odabrani prijavitelji dobit će elektroničkom poštom. Prema odredbama programa „Konkurentnost turističkog gospodarstva“ Ministarstvo turizma i sporta nema obvezu posebno obavještavati prijavitelje kojima potpore nisu odobrene.

Obavijest: Javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora temeljem Programa Konkurentnost turističkog gospodarstva 2022. završen je 20. lipnja 2022. godine u 24.00 sati. Zaprimljeni predmeti se obrađuju. Po završetku obrade ministrica turizma i sporta donosi Odluku o dodjeli potpore u kojoj će biti navedeni svi prijavitelji koji su zadovoljili uvjete Javnog poziva i Programa. Odluka će biti objavljena na mrežnim stranicama Ministarstva turizma i sporta. 

31. 5. 2022.  - KONKURENTNOST TURISTIČKOG GOSPODARSTVA - Javni poziv za kandidiranje projekata - Otvoren do 20. lipnja 2022.

U svrhu osiguranja ravnopravnosti svih potencijalnih prijavitelja, Ministarstvo turizma i sporta ne može davati prethodna mišljenja o prihvatljivosti prijavitelja, aktivnostima ili troškovima navedenim u prijavi. Sva pitanja vezana uz javni poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkom poštom, slanjem upita adresu elektroničke pošte: potpore-ktg@mints.hr Prilikom slanja upita u polje Predmet/Subject napisati mjeru za koju se traže informacije (Mjera A1, A2, A3 ili B)

Za tehničku podršku u ispunjavanju obrasca prijave KTG 2022 pošaljite upit na: pmo-hd@infodom.hr 
Odgovori na upite biti će poslani u najkraćem mogućem roku prema redoslijedu primanja izravno na adrese onih koji su pitanja postavili. Posljednji dan za slanje upita je 20. lipnja 2022. godine do 13 sati.
_____________________________________________________________________________________________________________________

Obavijest: Ministarstvo turizma i sporta je temeljem Izmjena i dopuna Državnog proračuna za 2022. i projekcija za 2023. i 2024. (NN 62/22) osiguralo dodatna sredstva za sufinanciranje projekata udruga u turizmu temeljem Javnog natječaja te ukupni iznos za sufinanciranje projekata 2022. iznosi 4.000.000 kn.

6. 5. 2022. - Javni natječaj za sufinanciranje projekata udruga u turizmu u 2022. - otvoren do 6. 6. 2022. - dodatna pitanja isključivo elektroničkom poštom do 23. 5. 2022. na: udruge@mints.hr (odgovori će biti objavljeni do 25. 5. 2022.)

 1. Javni natječaj /.pdf
 2. Odluka o provedbi Javnog natječaja /.pdf
 3. Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Državnog proračuna /.pdf
 4. Upute za prijavitelje /.docx
 5. Obrazac opisa projekta /.docx
 6. Obrazac proračuna /.xlsx
 7. Obrazac proračuna (pojašnjenje za popunjavanje obrasca) /.xlsx
 8. Obrazac Izjave o partnerstvu /.docx
 9. Obrazac Izjave o pridruženom partnerstvu /.docx
 10. Obrazac Izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja /.docx
 11. Obrazac Izjave o financiranim projektima organizacije iz javnih izvora 2019. do 2021. /.docx
 12. Obrazac životopisa /.docx
 13. Obrazac ugovora /.docx
 14. Obrazac financijskog izvještaja /.xlsx
 15. Obrazac privremenog izvještaja
 16. Obrazac opisnog izvještaja projekta /.docx 
 17. Obrazac o stavkama nastalih troškova /.docx
 18. Obrazac s opisom svih odstupanja u izvorima financiranja /.docx
 19. Šifre aktivnosti (korisnička skupina, tip aktivnosti) /.xlsx 
 20. Pitanja&Odgovori /.docx
 21. Indikativni kalendar /.docx

____________________________________________________________________________________________________

8. 4. 2022. - NAJAVA JAVNOG NATJEČAJA: Sufinanciranje projekata udruga u 2022.
 
On-line radionica (Microsoft Teams meeting): srijeda, 13. travnja 2022. u 11.00 sati

Prijave na adresu: udruge@mints.hr

Planirana objava Javnog natječaja: 20. travnja 2022.
 
S obzirom na ograničeni broj mogućih sudionika, prihvatit ćemo  jednu adresu za svaku udrugu.

____________________________________________________________________________________________________

24. 3. 2022. - Odluka o sufinanciranju dodatnih timova medicinske pomoći u 2022. godini koje na svojem području organiziraju županije zbog povećanog broja turista tijekom turističke sezone

____________________________________________________________________________________________________

1. 3. 2022. - Objavljena Odluka o financiranju projekata iz Poziva UP.02.2.2.17 Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva II. kojom je dodijeljeno 27.237.688,17 kn

____________________________________________________________________________________________________