2017.

_____________________________________________________

3. 10. 2017. - JAVNI POZIV za otvoreni iskaz interesa malih i srednjih poduzetnika za ulaganja u tematski definirane hotele - otvoren do 18. 10. 2017. (popunjeni obrazac pošaljite na projekti.msp@mint.hr)
  • JAVNI POZIV  /.pdf
  • Obrazac - upitnik /.xlsx

_____________________________________________________

28. 9. 2017. - Javni poziv za sudjelovanje u Programu poticanja obrazovanja kadrova u ugostiteljstvu i turizmu u 2017. godini "STIPENDIJE" - Otvoren do 17. 11. 2017. godine - Dodatne informacije isključivo elektroničkom poštom: obrazovanje@mint.hr

Vezano uz odredbu da se „Tvrtka  obvezuje odmah po završetku redovnog školovanja/studiranja sklopiti sa stipendistom ugovor o radu na određeno vrijeme uz uvjet probnog rada ili ugovor o radu pripravnika (ukoliko se provodi pripravnički staž) u ukupnom trajanju 12 mjeseci (bez obzira koliko je trajalo stipendiranje). Ukoliko zbog sezonalnosti poslovanja objekata nije moguće osigurati kontinuiranih 12 mjeseci rada, tvrtka mora osigurati minimalno 6 mjeseci rada u kontinuitetu, o čemu se mora očitovati u prijavi na Javni poziv za stipendiranje te s time upoznati stipendistu prije potpisivanja ugovora“.

Ministarstvo turizma daje tumačenje:

Ukoliko zbog sezonalnosti poslovanja objekata nije moguće osigurati kontinuiranih 12 mjeseci rada tvrtka mora osigurati da odrada stipendije kroz probni rad i ugovor o radu pripravnika ne traje više od dvije kalendarske godine, dakle moguće je da prve godine stipendist odradi u kontinuitetu i manje od 6 mjeseci, ukoliko će u idućoj kalendarskoj godini ukupno odraditi stipendiju do ukupnog trajanja od 12 mjeseci.

_____________________________________________________

7. 8. 2017 - Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2017. godini - otvoren do 15. rujna 2017. Dodatne informacije isključivo elektroničkom poštom: fondzaturizam@mint.hr

26. 4. 2018. - 2. Odluka o odabiru projekata i dodjeli potpora temeljem Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2017. godini
17. 1. 2018. - Odluka izmjeni Odluke o odabiru projekata
6. 12. 2017. - Odluka o odabiru projekata i dodjeli potpora temeljem Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2017. godini

_____________________________________________________

3. 7. 2017. - KONKURENTNOST TURISTIČKOG GOSPODARSTVA - ODLUKE o odabiru projekata:

Napomena: Upute o proceduri potpisivanja ugovora odabrani prijavitelji dobit će elektroničkom poštom. Prema odredbama programa „Konkurentnost turističkog gospodarstva“ Ministarstvo turizma nema obvezu posebno obavještavati prijavitelje kojima potpore nisu odobrene.
Informacije: 
a1-hoteli@mint.hr (sve vrste objekata iz skupine „hoteli“) 
a2-kampovi@mint.hr (kampovi i kamp odmorišta)
a3-ostalismjestaj@mint.hr (ostali ugostiteljski objekti za smještaj)
a4-opg@mint.hr (seljačko domaćinstvo - OPG)
a5-bazeni@mint.hr (objekti u domaćinstvu - bazeni)
b-posebnioblici@mint.hr (razvoj posebnih oblika turizma)
c-dostupnost@mint.hr (defibrilatori i vodonosci)
d-prepoznatljivost@mint.hr (prepoznatljivost i „Hrvatski otočni proizvod“)

_____________________________________________________

VAŽNO: Nakon odobrenja povećanja alokacije za projekte s rezervne liste objavljena je 2. Odluka o financiranju projekata iz Poziva UP.02.2.2.03 Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva kojom je dodijeljeno dodatnih 32.366.908,85 kn.

26. 5. 2017.  - Izmjena natječajne dokumentacije - "Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva" /prezentacija - rok 2. 6. 2017. - Izmjena natječajne dokumentacije ; Upute za prijavitelje ; Prilog A ; Pitanja&Odgovori
12. 5. 2017. - Obavijest o ponovnom otvaranju poziva: Podnošenje projektnih prijedloga na poziv omogućeno je od 13. 5. 2017. Izmjena natječajne dokumentacije: 12. 5. 2017. Ministarstvo turizma objavilo je izmjenu natječajne dokumentacije koja je istovjetna prethodno objavljenoj izmjeni, s iznimkom datuma roka za podnošenje projektnih prijedloga koji je sada 2. 6. 2017. Dokument s evidentiranim izmjenama, kao i nove važeće verzije Uputa za prijavitelje i Priloga A Posebni uvjeti Ugovora, dostupni su za preuzimanje: Izmjena natječajne dokumentacije ; Upute za prijavitelje ; Prilog A
3. 5. 2017. - Obavijest: Zbog poteškoća s ESIF MIS sustavom i nemogućnosti prijavitelja da podnesu prijavu te proceduralnih pitanja, Ministarstvo turizma privremeno obustavlja primanje projektnih prijedloga na određeno vrijeme. Ova obustava počinje danas u 19 sati, zaključno s 12. 5. 2017. Projektni prijedlozi predani unutar razdoblja u kojem je ovaj Poziv obustavljen neće biti uzeti u razmatranje. Krajnji rok za podnošenje projektnih prijedloga je 2. 6. 2017. godine.
19. 4. 2017. - Izmjena natječajne dokumentacije ; Upute za prijavitelje ; Prilog A ; Pitanja&Odgovori
1. 3. 2017. - Poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva): "Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva" ; otvoren do 3. 5. 2017. (pitanja do 19. 4. na: euobrazovanje@mint.hr) ; Dokumentacija: Upute za prijavitelje Poboljšanje pristupa /.docx ; Prilog A Opći uvjeti ugovora /.docx ; Prilog A Posebni uvjeti ugovora /.docx ; Prilog B Postupci nabave za neobveznike ZJN /.docx ; Prilog C Program dodjele potpora male vrijednosti Poboljšanje pristupa /.pdf ; Korisnički priručnik za prijavni obrazac A /.docx ; Obrazac 2 Izjava prijavitelja /.docx ; Obrazac 3 Izjava partnera /.docx ; Obrazac 4 Izjava o dodijeljenim potporama male vrijednosti /.docx
 

 _____________________________________________________


5. 4. 2017. - Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa razvoja cikloturizma na kontinentu u 2017. (otvoren do 26. 4. 2017.). Dodatne informacije isključivo elektroničkom poštom: cikloturizam@mint.hr

_____________________________________________________

6. 3. 2017.  - KONKURENTNOST TURISTIČKOG GOSPODARSTVA - Javni poziv za kandidiranje projekata - Otvoren do 10. 4. 2017. Dodatne informacije o programu i mjerama isključivo elektroničkom poštom, ovisno o mjeri:
a1-hoteli@mint.hr (sve vrste objekata iz skupine „hoteli“)
a2-kampovi@mint.hr (kampovi i kamp odmorišta)
a3-ostalismjestaj@mint.hr (ostali ugostiteljski objekti za smještaj)
a4-opg@mint.hr (seljačko domaćinstvo - OPG)
a5-bazeni@mint.hr (objekti u domaćinstvu - bazeni)
b-posebnioblici@mint.hr (razvoj posebnih oblika turizma)
c-dostupnost@mint.hr (defibrilatori i vodonosci)
d-prepoznatljivost@mint.hr (prepoznatljivost i „Hrvatski otočni proizvod“)
Tehnička potpora kod ispunjavanja obrasca prijave: tel. 01/3090-512 (radnim danom od 8.00 do 16.00); e-mail: pmo-hd@infodom.hr
_____________________________________________________

15. 2. 2017. - STRUKOVNE UDRUGE - Javni natječaj za sufinanciranje programa i projekata strukovnih udruga u turizmu i/ili ugostiteljstvu u 2017. - otvoren do 15. 3. 2017. - dodatne informacije isključivo elektroničkom poštom do 1. 3. 2017. na: udruge@mint.hr _____________________________________________________

10. 2. 2017. - JAVNI POZIV srednjim strukovnim i umjetničkim školama za PROMOCIJU I JAČANJE KOMPETENCIJA STRUKOVNIH ZANIMANJA ZA TURIZAM  2017. - otvoren do 10. 3. 2017. - dodatne informacije isključivo elektroničkom poštom: promocijazanimanja@mint.hr _____________________________________________________

31. 1. 2017. - Odluka o sufinanciranju dodatnih timova medicinske pomoći koje na svojem području organiziraju županije tijekom turističke sezone 2017. godine