Samostalni sektor sportske inspekcije

Članak 78.

Sektor sportske inspekcije obavlja inspekcijske poslove koji se odnose na primjenu Zakona o sportu i drugih propisa kojima je uređeno ustrojstvo, djelokrug i način rada pravnih i fizičkih osoba u sustavu sporta; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Središnjeg držanog ureda i tijelima državne uprave, a osobito s inspekcijskim službama te obavlja i druge upravne i stručne poslove koji su posebnim zakonom i drugim propisima stavljeni u djelokrug sportske inspekcije; daje stručna mišljenja u okviru svoga djelokruga na dostavljene nacrte prijedloga zakona i prijedloge drugih propisa i akata te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Sektoru sportske inspekcije, ustrojavaju se:
8.1. Služba inspekcijskog nadzora I.
8.2. Služba inspekcijskog nadzora II.
 
8.1. Služba inspekcijskog nadzora I.
Članak 79.

Služba inspekcijskog nadzora I. obavlja poslove iz djelokruga Sektora na području Grada Zagreba, Primorsko-goranske županije, Istarske županije, Karlovačke županije, Ličko-senjske županije, Zadarske županije, Šibensko-kninske županije, Splitsko-dalmatinske županije i Dubrovačko-neretvanske županije.
Sportski inspektori u sjedištu Središnjeg državnog ureda obavljaju poslove iz djelokruga Službe inspekcijskog nadzora I. na području Grada Zagreba.
Za obavljanje poslova iz djelokruga Službe inspekcijskog nadzora I. izvan sjedišta Središnjeg državnog ureda, određuju se:
– samostalni izvršitelj u Rijeci za područje Primorsko-goranske županije
– samostalni izvršitelj u Rovinju za područje Istarske županije
– samostalni izvršitelj u Karlovcu za područja Karlovačke i Ličko-senjske županije
– samostalni izvršitelj u Šibeniku za područje Zadarske županije i Šibensko-kninske županije
– samostalni izvršitelji u Splitu za područje Splitsko-dalmatinske županije i Dubrovačko-neretvanske županije.
Sportski inspektori raspoređeni na radno mjesto u Službi inspekcijskog nadzora I. prema potrebi mogu obavljati inspekcijske poslove iz djelokruga Službe i na području druge županije.
 
8.2. Služba inspekcijskog nadzora II.
Članak 80.

Služba inspekcijskog nadzora II. obavlja poslove iz djelokruga Sektora na području Zagrebačke županije, Krapinsko-zagorske županije, Sisačko-moslavačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Bjelovarsko-bilogorske županije, Koprivničko-križevačke županije, Brodsko-posavske županije, Požeško-slavonske županije, Virovitičko-podravske županije, Osječko-baranjske županije i Vukovarsko-srijemske županije.
Sportski inspektori u sjedištu Središnjeg državnog ureda obavljaju poslove iz djelokruga Službe inspekcijskog nadzora II. na području Krapinsko-zagorske županije i Sisačko-moslavačke županije.
Za obavljanje poslova iz djelokruga Službe inspekcijskog nadzora II. izvan sjedišta Središnjeg državnog ureda, određuju se:
– samostalni izvršitelj u Jastrebarskom za područje Zagrebačke županije
– samostalni izvršitelj u Varaždinu za područje Varaždinske županije i Međimurske županije
– samostalni izvršitelj u Bjelovaru za područja Bjelovarsko-bilogorske županije i Koprivničko-križevačke županije
– samostalni izvršitelj u Slavonskom Brodu za područje Brodsko--posavske županije
– samostalni izvršitelj u Požegi za područja Požeško-slavonske županije i Virovitičko-podravske županije
– samostalni izvršitelji u Osijeku za područje Osječko-baranjske županije
– samostalni izvršitelj u Vukovaru za područje Vukovarsko-srijemske županije.
Sportski inspektori raspoređeni na radno mjesto u Službi inspekcijskog nadzora II. prema potrebi mogu obavljati inspekcijske poslove iz djelokruga Službe i na području druge županije.