2019.

24. 12. 2019.

_____________________________________________________


21. 10. 2019. - Javni poziv srednjim strukovnim i umjetničkim  školama za PROMOCIJU I JAČANJE KOMPETENCIJA STRUKOVNIH ZANIMANJA ZA TURIZAM 2019/2020. - otvoren do 2. prosinca 2019. godine - dodatne informacije isključivo elektroničkom poštom: promocijazanimanja@mint.hr

____________________________________________________

25. 9. 2019. - Javni poziv za sudjelovanje u Programu poticanja obrazovanja kadrova u ugostiteljstvu i turizmu u 2019. godini "STIPENDIJE" - Otvoren do 25. 11. 2019. godine - Dodatne informacije isključivo elektroničkom poštom: obrazovanje@mint.hr

16. 12. 2019. - Odluka o odabiru partnera i broju stipendista

_____________________________________________________

_____________________________________________________

26. 4. 2019 - Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora temeljem Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2019. godini - otvoren do 28. lipnja 2019. Dodatne informacije isključivo elektroničkom poštom: fondzaturizam@mint.hr

26. 9. 2019. - Odluka o odabiru projekata i dodjeli potpora temeljem Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2019. godini

_____________________________________________________

VAŽNO: Nakon odobrenja povećanja alokacije za projekte s rezervne liste objavljena je 2. Odluka o financiranju projekata iz Poziva UP.02.2.2.03 Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva kojom je dodijeljeno dodatnih 32.366.908,85 kn.

____________________________________________________

19. 3. 2019. - Odluka o sufinanciranju dodatnih timova medicinske pomoći u 2019. godini koje na svojem području organiziraju županije zbog povećanog broja turista tijekom turističke sezone
____________________________________________________

14. 2. 2019. Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora temeljem Programa razvoja cikloturizma na kontinentu u 2019. godini - otvoren do 13. 3. 2019. - dodatne informacije isključivo elektroničkom poštom: cikloturizam@mint.hr

 • Javni poziv /.pdf
 • Program razvoja cikloturizma na kontinentu /.pdf
 • CKL 19 obrazac /.docx

11. 4. 2019. - Odluka o odabiru projekata
_____________________________________________________

7. 2. 2019. - Javni natječaj za sufinanciranje projekata strukovnih udruga u turizmu i/ili ugostiteljstvu u 2019. - otvoren do 7. 3. 2019. - dodatna pitanja isključivo elektroničkom poštom do 21. 2. 2019. na: udruge@mint.hr (odgovori će biti objavljeni do 26. 2. 2019.)

 1. Javni natječaj /.pdf
 2. Odluka o provedbi javnog natječaja /.pdf
 3. Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Državnog proračuna /.pdf
 4. Upute za prijavitelje /.pdf
 5. Obrazac opisa projekta /.docx
 6. Obrazac proračuna /.xlsx
 7. Šifre aktivnosti - korisnici /.xlsx
 8. Obrazac izjave o partnerstvu /.docx
 9. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja /.docx
 10. Izjava o financiranim projektima /.docx
 11. Obrazac životopisa /.docx
 12. Obrazac ugovora /.docx
 13. Obrazac financijskog izvještaja /.xlsx
 14. Obrazac opisnog izvještaja projekta /.docx
 15. Obrazac o stavkama nastalih troškova /.docx
 16. Obrazac s opisom svih odstupanja u izvorima financiranja /.docx
 17. Strategija razvoja turizma RH do 2020. (NN 55/13)
 18. Pitanja i odgovori
 19. Ažurirani indikativni kalendar /.docx

14. 5. 2019. - Odluka o odabiru projekata
19. 4. 2019. - Privremena lista odabranih projekata

_____________________________________________________

31. 1. 2019. - JAVNI POZIV srednjim strukovnim i umjetničkim školama za PROMOCIJU I JAČANJE KOMPETENCIJA STRUKOVNIH ZANIMANJA ZA TURIZAM  2019. - otvoren do 28. 2. 2019. - dodatne informacije isključivo elektroničkom poštom: promocijazanimanja@mint.hr

 • Javni poziv /.pdf
 • Upute za prijavitelje /.pdf
 • Obrazac prijave /.docx
 • Obrazac proračuna /.xlsx
 • Izjava o partnerstvu /.docx
 • Obrazac financijskog izvješća /.xlsx
 • Ažurirani indikativni kalendar /.docx

_____________________________________________________

28. 1. 2019.  - KONKURENTNOST TURISTIČKOG GOSPODARSTVA - Javni poziv za kandidiranje projekata - Otvoren do 1. ožujka 2019. godine

 • JAVNI POZIV KTG/2019 /.pdf
 • PROGRAM KTG/2019 /.pdf
 • Upute za prijavitelje /.pdf
 • Upute za ispunjavanje obrasca prijave /.pdf
 • Obrazac prijave KTG/2019 /.pdf
 • Obrazac opisa projekta /.docx
 • Obrazac proračuna /.xlsx
 • Izjava o korištenim državnim potporama male vrijednosti /.docx
 • Privremeno izvješće o namjenskom utrošku sredstava /.docx
 • Konačno izvješće o završetku projekta /.docx

U svrhu osiguranja ravnopravnosti svih potencijalnih prijavitelja, Ministarstvo turizma ne može davati prethodna mišljenja o prihvatljivosti prijavitelja, aktivnostima ili troškovima navedenim u prijavi. Sva pitanja vezana uz javni poziv mogu se postaviti isključivo elektroničko poštom, slanjem upita na sljedeće e-mail adrese:

•             a1-hoteli@mint.hr (sve vrste objekata iz skupine „hoteli“)
•             a2-kampovi@mint.hr (kampovi i kamp odmorišta)
•             a3-ostalismjestaj@mint.hr (ostali ugostiteljski objekti za smještaj)
•             a4-opg@mint.hr (obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo - OPG)
•             b-posebnioblici@mint.hr (razvoj posebnih oblika turizma)
•             c-dostupnost@mint.hr (defibrilatori i IT tehnologije)
•             d-prepoznatljivost@mint.hr (prepoznatljivost i „Hrvatski otočni proizvod“)

Za tehničku podršku u ispunjavanju obrasca prijave KTG2019 pošaljite upit na: pmo-hd@infodom.hr 
Odgovori na upite u najkraćem mogućem roku poslat će se prema redoslijedu primanja izravno na adrese onih koji su pitanja postavili. Posljednji dan za slanje upita je 1. ožujka 2019. godine do 13 sati.

KONKURENTNOST TURISTIČKOG GOSPODARSTVA - KTG 2019
22. 5. 2019. Odluke o odabiru projekata: 

 • Mjera A1 (sve vrste iz skupine „hoteli“)
 • Mjera A2 (kampovi i kamp odmorišta)
 • Mjera A3 (ostali ugostiteljski objekti za smještaj)
 • Mjera A4 (obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo - OPG)
 • Mjera B (razvoj posebnih oblika turizma)
 • Mjera C (defibrilatori i IT tehnologije)
 • Mjera D (prepoznatljivost i „Hrvatski otočni proizvod“)
Napomena: Upute o proceduri potpisivanja ugovora odabrani prijavitelji dobit će elektroničkom poštom. Prema odredbama programa „Konkurentnost turističkog gospodarstva“ Ministarstvo turizma nema obvezu posebno obavještavati prijavitelje kojima potpore nisu odobrene.

_____________________________________________________