2020.

23. 11. 2020. - Javni poziv za sudjelovanje u Programu poticanja obrazovanja kadrova u ugostiteljstvu i turizmu u 2020. godini "STIPENDIJE" - Otvoren do 14. 12. 2020. godine - Dodatne informacije isključivo elektroničkom poštom: stipendije@mints.hr

 1. Javni poziv
 2. Program
 3. Obrazac ST (za tvrtke)
 4. Obrazac SK (za komore)
 5. Obrazac S (podaci stipendista)
 6. Obrazac KS (kvaliteta smještaja i ostali uvjeti)
 7. Upute za popunjavanje ugovora
 8. Ugovor (tvrtke-učenici)
 9. Ugovor (tvrtke-studenti 1. godine)
 10. Ugovor (tvrtke – studenti viših godina)
 11. Ugovor (komore-učenici)

21. 12. 2020. - Odluka o odabiru partnera i broju stipendista Javnog poziva  za sudjelovanje u Programu poticanja obrazovanja kadrova u ugostiteljstvu i turizmu u 2020. godini

____________________________________________________

____________________________________________________

Uvažavajući nastalu otežanu situaciju u gospodarskom poslovanju uslijed pandemije COVID-19, rok za dostavu Konačnog izvješća i provedbu odobrenog projekta produljuje se do 30. lipnja 2021. godine.

____________________________________________________

_____________________________________________________

 • 23. 4. 2020. - Informacije vezano uz program „Konkurentnost turističkog gospodarstva“

S obzirom na izvanrednu situaciju vezano za pandemiju COVID-19 kojom je zahvaćena zemlja, ovim putem vas obavještavamo kako su sredstva predviđena za provođenje programa „Konkurentnost turističkog gospodarstva“ za 2020. godinu preusmjerena na provedbu mjera osiguravanja likvidnosti poduzetnicima u sektoru turizma.
Ministarstvo turizma i Hrvatska banka za obnovu i razvitak zaključili su „Sporazum o poslovnoj suradnji na provedbi mjera osiguravanja likvidnosti poduzetnicima u sektoru turizma“ čime je omogućeno odobrenje izravnih beskamatnih kredita HBOR-a.
Na raspolaganju je do 600 milijuna kuna, a sredstva su namijenjena subvencioniranom kreditiranju mikro, malih i srednjih poduzetnika s registriranom djelatnosti smještaja (hoteli, odmarališta, kampovi, ostali smještaj), djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pića (restorani, ketering, ostale djelatnosti pripreme i usluživanja hrane), iznajmljivanja plovnih prijevoznih sredstava te putničkih agencija i organizatora putovanja.
Detaljnije na: https://www.hbor.hr/kreditni_program/obrtna-sredstva-mjera-covid-19-za-msp-poduzetnike-u-turistickim-djelatnostima/
Nadalje, sve korisnike programa „Konkurentnost turističkog gospodarstva“ za 2019. godinu, ovim putem obavještavamo kako se do daljnjega odgađa dostava Konačnih izvješća za sufinancirane projekata u 2019. godini. Informacije o novim rokovima biti će objavljene na internetskim stranicama Ministarstva turizma te će biti poslane putem mail adresa korisnicima.

_____________________________________________________

 • 23. 3. 2020. - Obavijest KTG - prilagodba Programa i odgoda slanja izvješća za 2019.

S obzirom na izvanrednu situaciju vezano za pandemiju COVID-19 kojom je zahvaćena zemlja, ovim putem vas obavještavamo kako je u tijeku prilagodba programa „Konkurentnost turističkog gospodarstva“ za 2020. godinu namijenjena turističkom sektoru.
Sve informacije o prilagođenom programu kao i uvjetima prijave, bit će usklađene s trenutnim potrebama turističkog sustava te će biti objavljene na internetskim stranicama Ministarstva turizma.
Nadalje, sve korisnike programa „Konkurentnost turističkog gospodarstva“ za 2019. godinu, ovim putem obavještavamo kako se do daljnjega odgađa dostava Izvješća za sufinanciranje projekata u 2019. godini.
Informacije o novim rokovima također će biti objavljene na internetskim stranicama Ministarstva turizma te će biti poslane putem mail adresa korisnicima.

____________________________________________________

_____________________________________________________

26. 2. 2020. - Odluka o sufinanciranju dodatnih timova medicinske pomoći u 2020. godini koje na svojem području organiziraju županije zbog povećanog broja turista tijekom turističke sezone

_____________________________________________________

14. 2. 2020 - Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora temeljem Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2020. godini - otvoren do 1. svibnja 2020. Dodatne informacije isključivo elektroničkom poštom: fondzaturizam@mint.hr

1. 12. 2020. - Odluka o obustavi Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora temeljem Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2020. godini 

_____________________________________________________

12. 2. 2020. - Javni natječaj za sufinanciranje projekata strukovnih udruga u turizmu i/ili ugostiteljstvu u 2020. - otvoren do 13. 3. 2020. - dodatna pitanja isključivo elektroničkom poštom do 27. 2. 2020. na: udruge@mint.hr (odgovori će biti objavljeni do 2. 3. 2020.)

Obavijest: Uslijed epidemije virusom Covid-19 provedba natječaja za sufinanciranje strukovnih udruga u turizmu se nastavlja, no zbog otežanih okolnosti neće biti moguće pratiti indikativni kalendar, pa molimo da pratite obavijesti na mrežnim stranicama Ministarstva, odnosno tamo gdje je predviđena neposredna komunikacija obavještavati ćemo vas putem elektronske pošte. Zahvaljujemo na razumijevanju!

 1. Javni natječaj /.pdf
 2. Odluka o provedbi javnog natječaja /.pdf
 3. Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Državnog proračuna /.pdf
 4. Upute za prijavitelje /.pdf
 5. Obrazac opisa projekta /.docx
 6. Obrazac proračuna /.xlsx
 7. Šifre aktivnosti - korisnici /.xlsx
 8. Obrazac izjave o partnerstvu /.docx
 9. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja /.docx
 10. Izjava o financiranim projektima /.docx
 11. Obrazac životopisa /.docx
 12. Obrazac ugovora /.docx
 13. Obrazac financijskog izvještaja /.xlsx
 14. Obrazac opisnog izvještaja projekta /.docx
 15. Obrazac o stavkama nastalih troškova /.docx
 16. Obrazac s opisom svih odstupanja u izvorima financiranja /.docx
 17. Strategija razvoja turizma RH do 2020. (NN 55/13)
 18. Pitanja & Odgovori
3. 7. 2020. - Odluka o odabiru projekata strukovnih udruga u turizmu i/ili ugostiteljstvu u 2020.
25. 5. 2020. - Privremena lista odabranih projekata

_____________________________________________________

6. 2. 2020.  - Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora temeljem Programa razvoja cikloturizma na kontinentu u 2020. godini - (otvoren do 13. ožujka 2020.). Dodatne informacije isključivo elektroničkom poštom: cikloturizam@mint.hr

 • Javni poziv /.docx
 • Program razvoja cikloturizma na kontinentu /.docx
 • CKL20 obrazac /.docx
27. 5. 2020. - Odluka o obustavi Javnog poziva za dodjelu potpora temeljem Programa razvoja cikloturizma na kontinentu u 2020. godini 

_____________________________________________________