Postupak ishođenja Ovlaštenja za poslovanje s ovlaštenim agencijama NR Kine

Ovlaštenje se dodjeljuje temeljem potpisanog Memoranduma o suglasnosti između Ministarstva turizma RH i Državne uprave za turizam NR Kine o provedbi plana organiziranih grupnih putovanja kineskih državljana u Hrvatsku.
 
Postupak se pokreće kada poslovni subjekt – agencija dostavi Ministarstvu turizma zahtjev (>> OTT obrazac):

Ministarstvo turizma
Uprava za strateško planiranje, programe Europske unije i međunarodnu suradnju
(s naznakom „Ovlaštenja za poslovanje s putničkim agencijama NR Kine“)
Prisavlje 14, 10 000 Zagreb

 
Po zaprimanju OTT obrasca, Ministarstvo turizma pokreće postupak koji uključuju ishođenje mišljenja relevantnih resora (HGK, UHPA) te provjeru dosadašnjeg poslovanja subjekta – važno je da nema otvorenih postupaka niti dugovanja. Poželjno je da u postupku agencija dostavi i drugu relevantnu dokumentaciju, poput preporuka kineskih partnera, plana aktivnosti na tržištu i sl., ukoliko s njom raspolaže.
 
Nakon prikupljenih svih relevantnih informacija i mišljenja, Ministarstvo turizma donosi odluku o eventualnoj dodjeli Ovlaštenja za poslovanje s putničkim agencijama NR Kine, koje se izdaje na hrvatskom i engleskom jeziku. S agencijama za koje se utvrdi ispunjavanje uvjeta, Ministarstvo turizma potpisuje Ugovor o pravima i obvezama u provođenju organiziranih grupnih putovanja građana NR Kine u Hrvatsku.