MINT - Tehnička pomoć OPULJP

Naziv projekta:
MINT – Tehnička pomoć OPULJP, faza I
Korisnik projekta:
Ministarstvo turizma i sporta
 
Kratak opis projekta:
Projektom će se osigurati učinkovito izvršavanje aktivnosti Ministarstva turizma i sporta u svojstvu Posredničkog tijela razine 1 (PT 1) u Sustavu upravljanja i kontrole za provedbu
Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014. – 2020.
 
Ciljevi i očekivani rezultati:
Jačanje kapaciteta zaposlenika, kao i financiranje ostalih troškova neophodnih za obavljanje poslova Posredničkog tijela razine 1, među kojima je i provedba informativnih  događanja i podrška potencijalnim korisnicima, omogućit će djelotvorno sudjelovanje Ministarstva turizma i sporta u provedbi Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020., kao i veću apsorpciju sredstava iz Europskog socijalnog fonda u Republici Hrvatskoj.

Ukupna vrijednost projekta: 3.325.647,97 EUR
Bespovratna sredstva iz ESF-a (85%): 2.826.800,77 EUR

Razdoblje provedbe projekta:
1. 1. 2015. – 31. 12. 2023. godine

Kontakt za dodatne informacije: e–pošta: eufondovi@mints.hr 

Za više informacija o fondovima Europske unije posjetite:
http://www.esf.hr/
https://strukturnifondovi.hr/


Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda