Strategija EU za jadransku i jonsku regiju (EUSAIR)

EUSAIR opći podaci

Makroregionalna Strategija EU-a za jadransku i jonsku regiju pokrenuta je u listopadu 2014. godine, a uključuje četiri države članice (Hrvatsku, Grčku, Italiju, Sloveniju) te Albaniju, Srbiju, Crnu Goru, Bosnu i Hercegovinu, Sjevernu Makedoniju i San Marino.

EUSAIR se nadovezuje na 20-godišnju suradnju unutar jadransko-jonske inicijative i na pomorsku strategiju za Jadransko i Jonsko more Europske komisije iz studenoga 2012. godine.

Makroregija, u kojoj živi 70 milijuna ljudi, imat će koristi od povećane suradnje u četiri ključna područja/stupa: plavom rastu, prometu, kvaliteti okoliša i održivom turizmu.

Struktura

Dokument „Towards a streamlined governance and management architecture for the EUSAIR“ definira dvije razine upravljanja: 
 • Upravljački odbor (GB) - zadužen je za provedbu strateških smjernica u pogledu upravljanja i provedbe EUSAIR-a i njegovog Akcijskog plana
 • Tematske upravljačke skupine (TSG) za četiri „stupa“ Strategije - osiguravaju provedbu aktivnosti određenih Akcijskim planom.
Svakim prioritetnim stupom koordinira jedna država članica EU i jedna država nečlanica:
 • TSG1 - plavi rast, koordiniraju Grčka i Crna Gora
 • TSG2 – povezivanje regije, koordiniraju Italija i Srbija
 • TSG3 - kvalitetu okoliša , koordiniraju Slovenija i BiH
 • TSG4 - održivi turizam, koordiniraju Hrvatska i Albanija

Tematska upravljačka skupina 4 (TSG4)

Četvrti stup “Održivi turizam“ koordiniraju Hrvatska i Albanija, a bavi se razvijanjem punog potencijala regije u smislu inovativnog, održivog i odgovornog turizma.

Utvrđeni prioriteti su:
Diversifikacija turističkih proizvoda i usluga te potpunije korištenje potencijala baštine regije uz prioritete:
 • Razvoj održivih i tematskih ruta
 • Sinergijsko korištenje jadransko-jonske kulturne baštine
 • Poboljšanje učinkovitosti i diversifikacije poslovanja MSP-a, te istraživanja i razvoja

Poboljšanje kvalitete i inovacija u turizmu, temeljene na najboljoj praksi
 • Obuka i vještine u području turizma
 • Desezonalizacija
 • Razvoj mreže održivih turističkih poduzeća i klastera

Uloga transnacionalnog programa Adrion

Jadransko-jonski program transnacionalne suradnje (Interreg Vb ADRION) osmišljen je kao dio mogućeg financiranja za projekte od interesa za EUSAIR.

ADRION pruža podršku Strategiji za jadransku i jonsku regiju:
 • organiziranjem ciljanih poziva za dostavu projektnih prijedloga koji ostvaruju isključivo ciljeve Strategije
 • u okviru prioritetne osi 4 dogovoren je strateški projekt „Facility Point“, kojemu je cilj pružiti tehničku podršku upravljačkim strukturama EUSAIR-a.

EUSAIR Facility point („Potporna točka”) - projekt

Namjensku potporu upravljačkim strukturama Strategije EU-a za jadransku i jonsku regiju pruža strateški projekt „Potporna točka” odobren u svibnju 2016. u okviru programa ADRION Interreg.
Glavna svrha projekta je pružanje tehničke i administrativne potpore (pružanje konkretnih usluga) članovima GB i TSG-ova u izvršavanju zadaća koje su određene Poslovnikom o radu GB i TSG-ova.
Četiri tematske upravljačke skupine utvrdile su prioritetne aktivnosti na koje će usmjeriti svoj rad u početnom razdoblju, te posebne smjernice i kriterije odabira za pomoć u odabiru odgovarajućih projekata.


Arhiva
Kontakt podaci
 
Koordinatori TSG4 Projektni partneri