Upisnik iznajmljivanja vozila (rent-a-car)

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o pružanju usluga u turizmu (NN 70/21) propisana je obveza pružatelja usluga iznajmljivanja vozila (rent-a-car tvrtki) da Ministarstvu turizma i sporta dostave obavijest o početku poslovanja, koja sadrži podatke o tvrtki, sjedištu, njezinom osobnom identifikacijskom broju, adresi svakog prostora u kojem pružaju usluge te svaku promjenu navedenih podataka u roku od osam dana od nastale promjene.

Pružatelji usluga koji već pružaju usluge dužni su se prijaviti u roku od tri mjeseca od stupanja na snagu predmetnih izmjena odnosno do 26. rujna 2021. godine.

Popis pružatelja usluga odnosno prostora u kojima posluju objavljuju se na mrežnim stranicama Ministarstva. Podaci se ažuriraju jednom tjedno.