Udruživanje turističkih zajednica

Udruživanje turističkih zajednica

Kako bi turističke zajednice bolje zajednički upravljale razvojem svojih turističkih proizvoda i promovirale destinacije, temeljem Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19 i 42/20), potiče se njihovo udruživanje i osnivanje za područje više jedinica lokalne, odnosno regionalne samouprave.
Uz dodjelu financijskih sredstava iz, za tu svrhu osnovanog, Fonda za udružene turističke zajednice u koji se slijevaju sredstva iz uplaćenih turističkih pristojba i članarina, turističke zajednice imaju na raspolaganju formalno ili projektno (sporazumno) udruživanje.

Formalno udruživanje

Na ovaj način može se udružiti:

  1. više lokalnih turističkih zajednica za područje više jedinica lokalne samouprave, otoka, rivijere i sličnih prostornih cjelina (prostorno-funkcionalna cjelovitost) i
  2. više regionalnih turističkih zajednica za područje više jedinica područne (regionalne) samouprave.

Nakon što dobiju suglasnost Ministarstva turizma i sporta, a na prijedlog Povjerenstva kojeg imenuje ministrica nadležna za turizam, udružene turističke zajednice upisuju se u Upisnik turističkih zajednica. Time stječu pravnu osobnost.

Pri tome se turističke zajednice moraju voditi načelom prostorno funkcionalne cjelovitosti te mogućnostima financiranja za ostvarivanje zadaća turističke zajednice.

Projektno (sporazumno) udruživanje

Na ovaj način može se udružiti:

  1. lokalne i regionalne turističke zajednice te
  2. turističke zajednice i jedinice lokalne samouprave koje nemaju osnovanu turističku zajednicu za svoje područje.

Odluku o sklapanju sporazuma o udruživanju donosi turističko vijeće turističke zajednice odnosno, ako za područje jedinice lokalne samouprave nije osnovana turistička zajednica, predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave.

Turističke zajednice i jedinice lokalne samouprave zaključuju sporazum radi zajedničke provedbe jedne ili više aktivnosti koje trebaju biti usmjerene razvoju turističkog proizvoda i promociji destinacije, i to tako da djeluju kao jedinstvena destinacija. Te zajedničke aktivnosti turističke zajednice (potpisnice sporazuma) ne smiju dodatno obavljati samostalno ili na način drugačiji od načina određenog tim sporazumom.

Ministarstvo turizma i sporta daje prethodnu suglasnost za udruživanje, na prijedlog povjerenstva kojeg imenuje ministrica nadležna za turizam. Tim sporazumom se ne stječe pravna osobnost. Ne upisuje se u Upisnik turističkih zajednica, već se sporazum dostavlja Ministarstvu turizma i sporta u elektroničkom obliku u roku od 15 dana od dana njegova sklapanja, te se on potom objavljuje na internetskim stranicama Ministarstva turizma i sporta.

Dokumenti