OECD

Slika /2022_photo_ilustrac/oecd-logo_0.jpg

Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD) je forum u kojem vlade uspoređuju i razmjenjuju politička iskustva, identificiraju dobre prakse u svjetlu novih izazova te promiču odluke i preporuke koje trebaju pridonijeti boljim politikama za stvaranje boljih uvjeta življenja. Misija OECD-a je promicati politike koje poboljšavaju ekonomsko i socijalno blagostanje ljudi diljem svijeta.
Za Hrvatsku će ulazak u članstvo u OECD-a predstavljati značajan instrument za daljnji razvoj i rad na implementaciji novih inovativnih pristupa i omogućiti međunarodnu usporedivost podataka i razmjenu iskustava s drugim turističkim zemljama.

  • Odbor za turizam

U Odboru za turizam RH sudjeluje od 2013. godine kada smo postali članica EU, a od 2021. godine RH (Ministarstvo turizma i sporta) sudjeluje i u Radnoj skupini za turističku statistiku.
Odbor za turizam OECD-a, osnovan 1948., djeluje kao OECD-ov forum za razmjenu i praćenje politika i strukturnih promjena koje utječu na razvoj domaćeg i međunarodnog turizma. Aktivno promiče pristup cijele vlade podržati održivi gospodarski rast turizma.
Svake dvije godine Odbor za turizam priprema važnu publikaciju „Turističke politike i trendovi“ koja analizira turističke rzultate i trendove turističkih politika u 50-ak zemalja članica i ne-članica OECD-a. Zadnja publikacije objavljena je 2020. godine i dostupna je ovdje.
Ministarstvo turizma i sporta RH redovno sudjeluje u stvaranju navedene publikacije, a izdanje za 2022. godine imat će poseban fokus na održivom, zelenom i otpornijem turizmu.
Odbor za turizam redovito objavljuje istraživanja i izvješća koja se bave specifičnim turističkim politikama te su dostupna svim članovima Odbora. Osim politika, uglavnom su u fokusu teme poput statistike, inovacija, održivosti i vještina. Sva literatura dostupna je ovdje.
Više o Odboru za turizam ovdje.

  • Radna skupina za turističku statistiku

Ministarstvo turizma i sporta sudjeluje u radu Radne skupine za turističku statistiku koja analizira i prati politike i strukturne promjene koje utječu na razvoj domaćeg i međunarodnog turizma.
OECD.Stat uključuje podatke za zemlje članice OECD-a i odabrane zemlje koja nisu članice. Podaci uključuju BDP, nezaposlenost, stanovništvo, zdravstvo, obrazovanje, rad, itd.  
Godišnje se održava i Globalni forum za turističku statistiku, znanja i politike na kojem javni i privatni turistički dionici razmjenjuju ​​ideje, stavove i iskustva o važnim pitanjima turističkih politika.