UNWTO

Slika /AAA_2020_ABC/b_logos/unwto.png
Svjetska turistička organizacija Ujedinjenih naroda broji 160 zemalja članica sa svih kontinenta te više od 500 pridruženih članova. Republika Hrvatska članica je od 1993. godine i trenutno djeluje unutar sljedećih tijela organizacije: članica Izvršnog vijeća od 2021. do 2025., članica Odbora za turizam i održivost od 2019. do 2023. i članica Odbora za pitanja pridruženog članstva od 2021. do 2023. U razdoblju od 2021. do 2023. RH predsjeda Odborom za turizam i održivost.

UNWTO preuzima odgovornost za promicanje odgovornog, održivog i svima dostupnog turizma. Promiče vrijednost turizma kao pokretača gospodarskog rasta, uključivog razvoja i ekološke održivosti, te nudi vodstvo i podršku u unapređenju znanja i turističkih politika diljem svijeta.

Organiziraju startup natjecanja, inovacijske natječaje, organiziraju edukacijske module, potiču ulaganja, konkurentnost destinacija, brinu o etičnosti i društvenoj odgovornosti i provode statistička mjerenja.

UNWTO se u svojem se radu vodi Ciljevima održivog razvoja koje predlaže Agenda 2030 za održivi rast.

Agenda 2030 usvojena je na konferenciji Ujedinjenih naroda o održivom razvoju održanoj u New Yorku 2015. godine te utvrđuje univerzalni, sveobuhvatni program djelovanja za sve zemlje uključujući njihove nacionalne politike.

Na konferenciji je usvojeno 17 ciljeva održivog razvoja kao okvir za iskorjenjivanje siromaštva, borbu protiv nejednakosti i nepravde i poboljšanje klimatskih promjena do 2030. godine. Turizam je eksplicitno adresiran u tri cilja održivog razvoja: dostojanstven rad i održiv gospodarski rast (cilj 8), održiva potrošnja i proizvodnja (cilj 12), održivo korištenje oceana i morskih resursa (cilj 14).

S ciljem provedbe globalnog Programa održive potrošnje i proizvodnje osnovana je mreža One Planet.  Jedan od njezinih šest programa je Program održivog turizma koji je počeo s radom u veljači 2015. godine a vodi ga UNWTO-a. Program djeluje kao otvoreno partnerstvo i sve države, uključujući sve dionike i organizacije, pozvane su priključiti se i aktivno angažirati. RH je, sudjelovanjem Ministarstva turizma i sporta, aktivna članica u Više-dioničkom savjetu (Multi-stakeholder Advisory Committee - MAC) Programa. Program nastoji ojačati održivu potrošnju i proizvodnju u turističkim politikama i praksama kako bi se suočili s izazovima onečišćenja, gubitka biološke raznolikosti i klimatskih promjena. Program daje potporu tranziciji prema kružnom gospodarstvu kao putu za održivi razvoj turizma. One Planet vizija za odgovoran oporavak turističkog sektora  kreirana je kao odgovor na pandemijsku krizu 2020. godine.

Na UN-ovoj COP 26 konferenciji o klimatskim promjenama 2021. godine donesena je Glasgowska deklaracija: obvezivanje na desetljeće klimatskih akcija u turizmu. Deklaracija pruža smjernice za 50% smanjenje emisija CO2 do 2030. godine i dostizanje neto nulte emisije što je prije moguće prije 2050. godine. Potpisnici Glasgowske deklaracije slažu se o pet zajedničkih načina osiguranja usklađenosti klimatskih mjera u cijelom turističkom sektoru: mjeriti, dekarbonizirati, regenerirati, surađivati, financirati.

Preporuke za prelazak na zelena putovanja i gospodarenje turizmom usvojene su na G20 sastanku ministara turizma 2021. godine u Italiji.