2010.

Zagreb, 22. 12. 2010. - Obavijest korisnicima državnih potpora - Korisnicima državnih potpora odobrenih u 2010. godini koji su s Ministarstvom turizma zaključili Ugovore o sufinanciranju realizacije njihovih projekata iz programa: „Baština u turizmu“, „Izvorni suvenir“, „Zelena brazda“, „Plava brazda“, „Turizam bez zapreka“, „Turizam kroz regije" i Dodjela sredstava manifestacijamai drugim promotivnim aktivnostima, Dodjele poticaja za stručne i obrazovne programe strukovnih udruga i drugih neprofitnih organizacija i Dodjele projektima za unapređenje kvalitete ugostiteljske industrije, odobrena sredstva potpore isplatiti će se do 31. prosinca 2010. godine. Uvažavajući nastalu otežanu situacijuu gospodarskom poslovanju Korisnicima iz navedenih Programa potpora za 2010. godinu produljuje se rok za dostavu izvješća o konačnoj realizaciji sufinanciranog projekta i isplaćenih računa sukladno Planu korištenja sredstava do 31. ožujka 2011. godine. (izmjena roka po Ugovoru o sufinanciranju koji je bio do 30. studenoga 2010.)

______________________

26. kolovoza 2010. - JAVNI POZIV za sudjelovanje u Programu obrazovanja i obuke kadrova u turizmu – rok za dostavljanje ponuda je 15. listopada 2010.

______________________

22. srpnja 2010. >>> Odluka o odabiru projekata za FAZU II programa „UPOZNAJ HRVATSKU“. Rok dostave zahtjeva za sufinanciranje projekata za FAZU II do 6. kolovoza 2010.

21. svibnja 2010. - PROGRAM poticanja stvaranja (osmišljavanja i promocije) novih turističkih proizvoda u 2010. godini „UPOZNAJ HRVATSKU". Kandidiranje nositelja projekata do 30. lipnja 2010. (faza 1). Kandidiranje projekata do 20. srpnja 2010. (faza 2).

______________________

30. travnja 2010. - Smjernice za pomoć poduzetnicima u poteškoćama (model C)

Zaključkom Vlade Republike Hrvatske (NN 46/10) od 15. 4. 2010.godine, prihvaćene su Smjernice za pomoć poduzetnicima u teškoćama koje čine dodatak antirecesijskom planu Vlade Republike Hrvatske i mjerama za gospodarski oporavak i razvitak. Ovim se Smjernicama nastoji olakšati i ubrzati izrada kvalitetnih planova restrukturiranja, te odobrenje i dodjela državne potpore poduzetnicima u teškoćama, u skladu s uvjetima navedenim u ovim Smjernicama, te odredbama propisa kojima se uređuje područje državnih potpora. Smjernicama se uređuju subjekti primjene, instrumenti dodjele državne potpore, pravo na i postupak dodjele državne potpore, a na osnovu dostavljenih planova restrukturiranja. U svrhu brže, efikasnije, kvalitetnije i transparentnije provedbe postupaka definiranih ovim Smjernicama, Ministarstvo turizma je osnovalo posebnu Stručnu radnu skupinu za zaprimanje zahtjeva i ocjenu Plana restrukturiranja. Za sve upite ili nejasnoće slobodno nas kontaktirajte na e-mail: radnaskupina@mint.hr
PRILOZI:
Odluka o osnivanju posebne Stručne radne skupine /.pdf Smjernice za pomoć poduzetnicima u poteškoćama /.pdf
Shematski prikaz aktivnosti u okviru Smjernica /.pdf Obrazac zahtjeva za upućivanje Plana restrukturiranja u proceduru /.doc ; /.pdf
Naputak za izradu Plana restrukturiranja /.pdf

______________________

2. travnja 2010. - Javni pozivi za dodjelu bespovratnih financijskih potpora razvojnim turističkim projektima - Rok za prijavu projekata je najkasnije do 31. svibnja 2010. godine. Prijave se šalju preporučeno na adresu: Ministarstvo turizma, 10000 ZAGREB, Prisavlje 14, s naznakom naziva projekta i napomenom – ne otvaraj“

1. Program dodjele bespovratnih sredstava turističkim projektima i projektima koji imaju utjecaj na podizanje kvalitete turističke ponude kojima su prethodno odobrena sredstva iz predpristupnih fondova EU i drugih međunarodnih fondova

2. Program obrazovanja i obuke kadrova u turizmu  „Promocija zanimanja

3. Program poticanja djelovanja strukovnih udruga i drugih neprofitnih organizacija  u području turizma u 2010. godini

4. Program unapređenja kvalitete ugostiteljske industrije u 2010. godini

5. Program poticanja zaštite, obnove i uključivanja u turizam baštine u turistički nerazvijenim područjima „Baština u turizmu

6. Program poticanja izrade i plasmana suvenira „Izvorni suvenir

7. Program poticanja razvoja posebnih oblika turizma na kontinentu „Zelena brazda

8. Program poticanja razvoja posebnih oblika turizma na moru „Plava brazda

9. Program dodjele bespovratnih sredstava manifestacijama i drugim promotivnim aktivnostima u funkciji razvoja turizma

10. Program poticanja ulaganja u javnu turističku infrastrukturu u 2010. godini ''Turizam bez zapreka''

______________________