Strategija razvoja turizma

Hrvatski sabor, na 8. sjednici od 26. 4. 2013. godine, usvojio je Strategiju razvoja hrvatskog turizma do 2020. godine:

6. 2. 2013. - Vlada RH, na 75. sjednici od 6. 2. 2013. godine, usvojila je Strategiju razvoja hrvatskog turizma do 2020. godine:

Međuministarsko vijeće 2015. /prezentacije: