Obavijest o vremenu i mjestu održavanja ispita

ISPITNI ROK: 18. svibnja 2024. - izrada seminarskog rada, 8. lipnja 2024. - pismeni i usmeni dio ispita
ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA: 3. svibnja 2024.
 
Stručni ispit za voditelja poslova u turističkoj agenciji započinje izradom seminarskog rada, kojeg kandidati izrađuju samostalno, u ograničenom vremenu od najviše osam sati, na temelju zadatka kojeg im dostavlja Ispitna komisija dana 18. svibnja 2024. u 9,00 sati na adresu elektroničke pošte koju su naveli u prijavi za polaganje ispita. Kandidati su dužni istoga dana do 17,00 sati na adresu elektroničke pošte s koje su zaprimili zadatak dostaviti jedinstven i cjelovit seminarski rad u pdf formatu, s obuhvaćenim svim elementima zadatka.

Prijave za polaganje stručnog ispita podnose se zaključno do 3. svibnja 2024. putem elektroničke pošte na adresu: voditelj.poslova@mints.hr

Više detalja vezano uz podnošenje prijave te potrebne priloge, kao i o načinu polaganja ispita možete pronaći na poveznici Obavijest o prijavi za polaganje ispita za voditelja poslova u turističkoj agenciji.

Najkasnije u roku 8 dana kandidati će dobiti informaciju o uspješnosti izrade seminarskog rada te o terminu polaganja pisanog i usmenog dijela ispita, koji će se održati 8. lipnja 2024. godine, u prostorijama Ministarstva turizma i sporta, Prisavlje 14, 10 000 Zagreb.
 
Ispitna komisija
 
Datum zadnje izmjene: 15. travnja 2024. godine