Sprječavanje sukoba interesa

Objava u skladu s člankom 80. st. 2. toč. 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16):
 
Temeljem čl. 80. st. 2. toč. 1. Zakona o javnoj nabavi (NN br: 120/2016) (u daljnjem tekstu: Zakon) - Ministarstvo turizma i sporta RH objavljuje, a vezano uz odredbe čl. 76. i 77. Zakona, da ne smije sklapati ugovore i okvirne sporazume o javnoj nabavi, te projektne natječaje, sa slijedećim gospodarskim subjektima (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice i podugovaratelja) odabranom ponuditelju:

  • EKLATA d.o.o., (za obrazovanje, turizam, usluge i putnička agencija), Split (Grad Split), Osječka 11;
  • HIT DALMATIA d.o.o., (za ugostiteljstvo, trgovinu, usluge, turistička agencija), Split (Grad Split), Osječka 11;
  • OPG Ivan Glavina, Split, Pujanke 65.