Registar ugovora i okvirnih sporazuma

U skladu s člankom 28. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) i članku 7. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/17), Registar ugovora Ministarstva turizma i sporta, sklopljenih od 1. siječnja 2018. godine i sve njegove kasnije promjene, dostupne su u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske na adresi: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/, u rubrici Registri ugovora