Plan nabave

U skladu s člankom 28. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/2022) i člankom 4. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/17, 144/20), Plan nabave Ministarstva turizma i sporta za tekuću proračunsku godinu i sve njegove izmjene dostupne su u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, na adresi https://eojn.nn.hr/Oglasnik, u rubrici Planovi nabave.