Savjetovanja s javnošću

  • 6. 8. 2019. - Poštovani/a, otvoreno je savjetovanje: Zakon o pružanju usluga u turizmu, s konačnim prijedlogom zakona ; otvoreno do 3. 8. 2019. na portalu e-Savjetovanja
  • 6. 8. 2019. - Poštovani/a, otvoreno je savjetovanje: Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti, s konačnim prijedlogom zakona ; otvoreno do 21. 8. 2019. na portalu e-Savjetovanja


Portal e-Savjetovanja predstavlja zajednički internetski sustav za savjetovanja s javnošću u postupcima donošenja novih zakona, drugih propisa i akata te je ujedno i mjesto za informiranje o procesima savjetovanja sa zainteresiranom javnošću. Ako želite sudjelovati u savjetovanjima, dati komentare, prijedloge i primjedbe na predložene propise, potrebno je kreirati korisnički račun (link na upute). 

*************************

Koordinator za savjetovanje u Ministarstvu turizma: Bosiljko Domazet, mag.ed. tel. 01/ 6169 009 ; bosiljko.domazet@mint.hr