Savjetovanja s javnošću

  • 18. 6. 2020. - Poštovani/a, otvoreno je novo savjetovanje o Pravilniku o dopuni Pravilnika o godišnjem paušalnom iznosu članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i obrascima TZ za plaćanje članarine turističkoj zajednici; otvoreno do 26. 6. 2020. na portalu eSavjetovanja Opis savjetovanja: Zbog smanjene poslovne aktivnosti pružatelja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu uslijed epidemije koronavirusa, Pravilnikom se predlaže obvezu plaćanja članarine turističkoj zajednici u 2020. godini za ovu kategoriju obveznika umanjiti za 50%.


Portal e-Savjetovanja predstavlja zajednički internetski sustav za savjetovanja s javnošću u postupcima donošenja novih zakona, drugih propisa i akata te je ujedno i mjesto za informiranje o procesima savjetovanja sa zainteresiranom javnošću. Ako želite sudjelovati u savjetovanjima, dati komentare, prijedloge i primjedbe na predložene propise, potrebno je kreirati korisnički račun (link na upute). 

*************************

Koordinator za savjetovanje u Ministarstvu turizma: Bosiljko Domazet, mag.ed. tel. 01/ 6169 009 ; bosiljko.domazet@mint.hr