Savjetovanja s javnošću

  • ​2. 9. 2019. - Poštovani/a, otvoreno je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine "Hoteli" ; otvoreno do 2. 10. 2019. na portalu e-Savjetovanja
  • ​30. 8. 2019. - Poštovani/a, otvoreno je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu ; otvoreno do 29. 9. 2019. na portalu e-Savjetovanja
  • 30. 8. 2019. - Poštovani/a, otvoreno je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine Kampovi ; otvoreno do 29. 9. 2019. na portalu e-Savjetovanja
  • 30. 8. 2019. - Poštovani/a, otvoreno je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Pravilniku o kategorizaciji luke nautičkog turizma i razvrstavanju drugih objekata za pružanje usluga veza i smještaja plovnih objekata ; otvoreno do 29. 9. 2019. na portalu e-Savjetovanja
  • 30. 8. 2019. - Poštovani/a, otvoreno je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ; otvoreno do 29. 9. 2019. na portalu e-Savjetovanja

Portal e-Savjetovanja predstavlja zajednički internetski sustav za savjetovanja s javnošću u postupcima donošenja novih zakona, drugih propisa i akata te je ujedno i mjesto za informiranje o procesima savjetovanja sa zainteresiranom javnošću. Ako želite sudjelovati u savjetovanjima, dati komentare, prijedloge i primjedbe na predložene propise, potrebno je kreirati korisnički račun (link na upute). 

*************************

Koordinator za savjetovanje u Ministarstvu turizma: Bosiljko Domazet, mag.ed. tel. 01/ 6169 009 ; bosiljko.domazet@mint.hr