Savjetovanja s javnošću

2023.

Tema: Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu pravilnika o obveznom dijelu sadržaja programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja za instruktora i trenera te stručnim uvjetima za njegovo provođenje
Opis savjetovanja: Ministarstvo turizma i sporta otvara savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu pravilnika o obveznom  dijelu sadržaja programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja za instruktora i trenera te stručnim uvjetima za njegovo provođenje, kojim se propisuje obvezni dio sadržaja programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja za instruktora i trenera koje donose ustanove za obrazovanje odraslih te stručni uvjeti za njihovo provođenje.
Propisivanjem obveznog dijela sadržaja programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja za instruktora i trenera definirati će se obvezni skupovi ishoda učenja  kojima će se stjecati znanja i vještine potrebne za obavljanje stručnih poslova u sportu kao i njihov minimalni obujam. Također, navedenim Pravilnikom definirati će se stručni uvjeti za provođenje obveznog i dodatnog dijela sadržaja programa odnosno minimalne razine kvalifikacija potrebne za provoditelje skupova ishoda učenja. Navedenim će se stvoriti uvjeti za kvalitetnu izradu programa osposobljavanja i usavršavanja s ciljem obrazovanja što kvalitetnijeg stručnog kadra u sportu.
Savjetovanje je otvoreno do: 26. 6. 2023.
 

Tema savjetovanja je: Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu pravilnika o programu javnih potreba u sportu na državnoj razini
Opis savjetovanja: Ministarstvo turizma i sporta otvara savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu pravilnika o programu javnih potreba u sportu na državnoj razini. Pravilnikom se uređuje sadržaj programa javnih potreba u sportu, metodologija i rokovi za izradu i dostavu programa javnih potreba u sportu, način izvršavanja te način i rokovi izvještavanja o provedbi programa javnih potreba u sportu. Također, uređuje se način dodjele te dostave zahtjeva za sufinanciranje i način izvještavanja o utrošku sredstava za sufinanciranje organizacije međunarodnih sportskih natjecanja kao i za financiranje ili sufinanciranje izgradnje, obnove i rekonstrukcije sportskih građevina. Osim toga, Nacrtom pravilnika uređuje se i postupak dodjele sredstava za programe razvoja sporta od interesa za jedinicu lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave, način izvršavanja programa, kao i način i rokovi izvještavanja o provedbi programa. 
Savjetovanje je otvoreno do: 28. 5. 2023.

​ 
************************* 

Portal e-Savjetovanja predstavlja zajednički internetski sustav za savjetovanja s javnošću u postupcima donošenja novih zakona, drugih propisa i akata te je ujedno i mjesto za informiranje o procesima savjetovanja sa zainteresiranom javnošću. Ako želite sudjelovati u savjetovanjima, dati komentare, prijedloge i primjedbe na predložene propise, potrebno je kreirati korisnički račun (link na upute). 

*************************

Koordinator za savjetovanje u Ministarstvu turizma i sporta:
Bosiljko Domazet, mag.ed. ; bosiljko.domazet@mints.hr