Savjetovanja s javnošću

  • 8. 1. 2021. - Otvoreno je novo savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pružanju usluga u turizmu; otvoreno do 7. 2. 2021. na portalu eSavjetovanja Opis savjetovanja: Ovim izmjenama i dopunama Zakona predlaže se, u bitnom, brisanje odredbe kojom je propisana mogućnost izdavanja vaučera umjesto raskida ugovora za neizvršena putovanja u paket aranžmanu poslije 1. ožujka 2021. godine, izmjena odredbi o polaganju posebnog dijela stručnog ispita za turističke vodiče posebno za svaku županiju te propisivanje obveze registracije pružatelja usluge rent-a-cara i vođenje evidencije sklopljenih ugovora o najmu vozila kroz Središnji registar te omogućavanje pristupa podacima nadležnim tijelima. IZVJEŠĆE: >>>
  • 8. 1. 2021 - Otvoreno je novo savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Obrascu Iskaza o procjeni učinaka propisa za Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pružanju usluga u turizmu; otvoreno do 7. 2. 2021. na portalu eSavjetovanja IZVJEŠĆE: >>>

Portal e-Savjetovanja predstavlja zajednički internetski sustav za savjetovanja s javnošću u postupcima donošenja novih zakona, drugih propisa i akata te je ujedno i mjesto za informiranje o procesima savjetovanja sa zainteresiranom javnošću. Ako želite sudjelovati u savjetovanjima, dati komentare, prijedloge i primjedbe na predložene propise, potrebno je kreirati korisnički račun (link na upute). 

*************************

Koordinator za savjetovanje u Ministarstvu turizma i sporta:
Bosiljko Domazet, mag.ed. ; bosiljko.domazet@mints.hr