Savjetovanja s javnošću

  • 13. 5. 2021. - Otvoreno je novo savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Pravilniku o oslobađanju od plaćanja turističke pristojbe za osobe koje koriste uslugu noćenja na plovnom objektu nautičkog turizma (nautičari); otvoreno do 25. 5. 2021. na portalu e-Savjetovanja
  • 13. 5. 2021. - Otvoreno je novo savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Pravilniku o odgodi ili oslobađanju od plaćanja turističke pristojbe u 2021. godini; otvoreno do 25. 5. 2021. na portalu e-Savjetovanja
  • 13. 5. 2021. - Otvoreno je novo savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Pravilniku o dopuni Pravilnika o godišnjem paušalnom iznosu članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i o obrascima TZ za plaćanje članarine turističkoj zajednici; otvoreno do 25. 5. 2021. na portalu e-Savjetovanja
 
Portal e-Savjetovanja predstavlja zajednički internetski sustav za savjetovanja s javnošću u postupcima donošenja novih zakona, drugih propisa i akata te je ujedno i mjesto za informiranje o procesima savjetovanja sa zainteresiranom javnošću. Ako želite sudjelovati u savjetovanjima, dati komentare, prijedloge i primjedbe na predložene propise, potrebno je kreirati korisnički račun (link na upute). 

*************************

Koordinator za savjetovanje u Ministarstvu turizma i sporta:
Bosiljko Domazet, mag.ed. ; bosiljko.domazet@mints.hr