Savjetovanja s javnošću

  • 15. 11. 2022. - Otvoreno je novo savjetovanje na koje ste pozvani. Tema: Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o godišnjem paušalnom iznosu članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i o obrascima TZ za plaćanje članarine turističkoj zajednici. Savjetovanje je otvoreno do: 4. 12. 2022. i dostupno na portalu e-Savjetovanja. Opis savjetovanja: Ovim Pravilnikom oslobađaju se obveze plaćanja članarine u turističkim zajednicama osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, a koje imaju s Ministarstvom unutarnjih poslova, Ravnateljstvom civilne zaštite sklopljen ugovor o najmu temeljem Javnog poziva Ministarstva unutarnjih poslova o ustupanju stambenih jedinica za pojedinačni smještaj na korištenje raseljenim osobama iz Ukrajine, za godinu u kojoj se ustupa smještaj temeljem sklopljenog ugovora, a za broj kreveta objekta za koji je s Ministarstvom unutarnjih poslova, Ravnateljstvom civilne zaštite sklopljen ugovor. Također, ovim prijedlogom provodi se i prilagodba hrvatskog zakonodavstva uvođenju eura, čime se doprinosi provedbi Nacionalnog plana zamjene hrvatske kune eurom kako bi Republika Hrvatska postala dijelom ekonomske i monetarne unije čija je valuta euro. Osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na OPG-u obvezne su nadležnoj Poreznoj upravi dostaviti posebni Obrazac TZ2 do 15. siječnja 2023. za 2023. godinu, a prema podacima o broju kreveta iz prethodne 2022. godine. Zbog izmjene Obrazaca i nove osnove za oslobođenje od plaćanja članarine u turističkoj zajednici potrebno je skratiti trajanje eSavjetovanja, kako stupanje na snagu Pravilnika ne bi utjecalo na ispunjenje navedene obveze odnosno skraćenje roka za dostavu.
  • 8. 11. 2022. - Otvoreno je novo savjetovanje na koje ste pozvani. Tema: Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Planu zakonodavnih aktivnosti Ministarstva turizma i sporta 2023. Savjetovanje je otvoreno do: 23. 11. 2022. i dostupno na portalu e-Savjetovanja. Opis savjetovanja: Opis savjetovanja: Ministarstvo turizma i sporta provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Planu zakonodavnih aktivnosti Ministarstva turizma i sporta 2023.
  • 4. 11. 2022. - otvoreno je novo savjetovanje na koje ste pozvani. Tema: Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu pravilnika o oslobađanju od plaćanja turističke pristojbe. Savjetovanje je otvoreno do: 4. 12. 2022. i dostupno na portalu e-Savjetovanja. Opis savjetovanja: Ministarstvo turizma i sporta provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu pravilnika o oslobađanju od plaćanja turističke pristojbe kojim se oslobađaju obveze plaćanja turističke pristojbe osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, a koje imaju s Ministarstvom unutarnjih poslova, Ravnateljstvom civilne zaštite sklopljen Ugovor o najmu temeljem Javnog poziva Ministarstva unutarnjih poslova o ustupanju stambenih jedinica za pojedinačni smještaj na korištenje raseljenim osobama iz Ukrajine, za godinu u kojoj se ustupa smještaj temeljem sklopljenog Ugovora.
​​​
Portal e-Savjetovanja predstavlja zajednički internetski sustav za savjetovanja s javnošću u postupcima donošenja novih zakona, drugih propisa i akata te je ujedno i mjesto za informiranje o procesima savjetovanja sa zainteresiranom javnošću. Ako želite sudjelovati u savjetovanjima, dati komentare, prijedloge i primjedbe na predložene propise, potrebno je kreirati korisnički račun (link na upute). 

*************************

Koordinator za savjetovanje u Ministarstvu turizma i sporta:
Bosiljko Domazet, mag.ed. ; bosiljko.domazet@mints.hr