Završena savjetovanja

2021.

 • 8. 1. 2021. - Otvoreno je novo savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pružanju usluga u turizmu; otvoreno do 7. 2. 2021. na portalu eSavjetovanja Opis savjetovanja: Ovim izmjenama i dopunama Zakona predlaže se, u bitnom, brisanje odredbe kojom je propisana mogućnost izdavanja vaučera umjesto raskida ugovora za neizvršena putovanja u paket aranžmanu poslije 1. ožujka 2021. godine, izmjena odredbi o polaganju posebnog dijela stručnog ispita za turističke vodiče posebno za svaku županiju te propisivanje obveze registracije pružatelja usluge rent-a-cara i vođenje evidencije sklopljenih ugovora o najmu vozila kroz Središnji registar te omogućavanje pristupa podacima nadležnim tijelima. IZVJEŠĆE: >>>
 • 8. 1. 2021 - Otvoreno je novo savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Obrascu Iskaza o procjeni učinaka propisa za Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pružanju usluga u turizmu; otvoreno do 7. 2. 2021. na portalu eSavjetovanja IZVJEŠĆE: >>>

2020.

 • 25. 11. 2020. - Otvoreno je novo savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Uredbi o namjeni i načinu raspodjele sredstava Fonda za udružene turističke zajednice za 2020. godinu; otvoreno do 29. 11. 2020. na portalu eSavjetovanja
 • 25. 11. 2020. - Otvoreno je novo savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Uredba o namjeni i načinu raspodjele sredstava Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent za 2020. godinu; otvoreno do 29. 11. 2020. na portalu eSavjetovanja
 • 23. 10. 2020. - Otvoreno je novo savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o članarinama u turističkim zajednicama; otvoreno do 28. 10. 2020. na portalu eSavjetovanja
  Opis savjetovanja: Ministarstvo turizma i sporta provodi savjetovanje da zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o članarinama u turističkim zajednicama. Zakonom se u bitnom predlaže smanjenje stopa za obračun i plaćanje članarine za 12%, omogućavanje Poreznoj upravi da rješenjem izmijeni visinu mjesečnog predujma članarine zbog značajnog pada poduzetničke aktivnost, urediti obračun paušalnog iznosa članarine kada osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu prvi put ishode rješenje o odobrenju u tekućoj godini, s obzirom na to da se članarina obračunava temeljem kapaciteta iz prethodne godine prema podacima iz sustava eVisitor. 
 • 13. 10. 2020. - Otvoreno je novo savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sportskoj inspekciji; otvoreno do 9. 11. 2020. na portalu eSavjetovanja
 • 11. 9. 2020. - Otvoreno je novo savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Planu zakonodavnih aktivnosti za 2021. i obrascima prethodne procjene učinaka propisa; otvoreno do 26. rujna 2020. na portalu eSavjetovanja 
 • 5. 9. 2020. - Poštovani/a, otvoreno je novo savjetovanje o Pravilniku o dopuni Pravilnika o odgodi ili oslobađanju od plaćanja turističke pristojbe za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu; otvoreno do 20. 9. 2020. na portalu eSavjetovanja
 • 28. 8. 2020. - Poštovani/a, otvoreno je novo savjetovanje o Obrascu prethodne procjene učinaka propisa za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o članarinama u turističkim zajednicama; otvoreno do 12. 9. 2020. na portalu eSavjetovanja
 • 18. 6. 2020. - Poštovani/a, otvoreno je novo savjetovanje o Pravilniku o dopuni Pravilnika o godišnjem paušalnom iznosu članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i obrascima TZ za plaćanje članarine turističkoj zajednici; otvoreno do 26. 6. 2020. na portalu eSavjetovanja Opis savjetovanja: Zbog smanjene poslovne aktivnosti pružatelja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu uslijed epidemije koronavirusa, Pravilnikom se predlaže obvezu plaćanja članarine turističkoj zajednici u 2020. godini za ovu kategoriju obveznika umanjiti za 50%.
 • 26. 5. 2020. - Poštovani/a, otvoreno je novo savjetovanje o Pravilniku o visini, načinu plaćanja i raspodjeli turističke pristojbe za čarterska plovila, brodove za višednevna kružna putovanja i osobe koje borave na plovilu (nautičari); otvoreno do 5. 6. 2020. na portalu eSavjetovanja. Napomena: Pravilnikom se propisuje visina turističke pristojbe za osobe koje koriste uslugu noćenja na plovnom objektu nautičkog turizma (čarterska plovila i brodovi za višednevna kružna putovanja), visina turističke pristojbe koju plaća vlasnik plovila koje nije plovni objekt nautičkog turizma, za sebe i sve osobe koje noće na tom plovilu u turističke svrhe te način plaćanja turističke pristojbe i raspodjela uplaćenih sredstava turističke pristojbe koju plaćaju osobe koje koriste uslugu noćenja na plovnom objektu nautičkog turizma i nautičari.Za pravilnik koji je regulirao istu materiju, e-savjetovanje je završilo 12. ožujka 2020. godine. S obzirom da su u odnosu na taj tekst pravilnika izvršene značajne promjene, koje se u najvećem dijelu odnose na raspodjelu turističke pristojbe, isti se ponovno stavlja na e-savjetovanje, kako bi svi zainteresirani subjekti bili u mogućnosti upoznati se s tim promjenama.
 • 24. 4. 2020. - Poštovani/a, otvoreno je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Pravilniku o načinu korištenja vaučera za neizvršene ugovore o putovanju u paket aranžmanu; otvoreno do 8. 5. 2020. na portalu eSavjetovanja
 • 24. 2. 2020. - Poštovani/a, otvoreno je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Pravilniku o visini, načinu plaćanja i raspodjeli turističke pristojbe za čarterska plovila, brodove za višednevna kružna putovanja i osobe koje borave na plovilu (nautičari); otvoreno do 12. 3. 2020. na portalu eSavjetovanja
 • ​​6. 2. 2020. - Poštovani/a, otvoreno je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Pravilniku o sustavu eVisitor; otvoreno do 29. 2. 2020. na portalu eSavjetovanja
 • 6. 2. 2020. - Poštovani/a, otvoreno je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija za obavljanje regulirane profesije turističkog vodiča i voditelja poslova turističke agencije; otvoreno do 29. 2. 2020. na portalu eSavjetovanja
2019.
 • 28. 11. 2019. - Poštovani/a, otvoreno je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Pravilniku o godišnjem paušalnom iznosu članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i o obrascima TZ za plaćanje članarine turističkoj zajednici; otvoreno do 13. 12. 2019. na portalu e-Savjetovanja
 • 2. 9. 2019. - Poštovani/a, otvoreno je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine "Hoteli" ; otvoreno do 2. 10. 2019. na portalu e-Savjetovanja
 • ​30. 8. 2019. - Poštovani/a, otvoreno je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu ; otvoreno do 29. 9. 2019. na portalu e-Savjetovanja
 • 30. 8. 2019. - Poštovani/a, otvoreno je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine Kampovi ; otvoreno do 29. 9. 2019. na portalu e-Savjetovanja
 • 30. 8. 2019. - Poštovani/a, otvoreno je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Pravilniku o kategorizaciji luke nautičkog turizma i razvrstavanju drugih objekata za pružanje usluga veza i smještaja plovnih objekata ; otvoreno do 29. 9. 2019. na portalu e-Savjetovanja
 • 30. 8. 2019. - Poštovani/a, otvoreno je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ; otvoreno do 29. 9. 2019. na portalu e-Savjetovanja
 • 6. 8. 2019. - Poštovani/a, otvoreno je savjetovanje: Zakon o pružanju usluga u turizmu, s konačnim prijedlogom zakona ; otvoreno do 3. 8. 2019. na portalu e-Savjetovanja
 • 6. 8. 2019. - Poštovani/a, otvoreno je savjetovanje: Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti, s konačnim prijedlogom zakona ; otvoreno do 21. 8. 2019. na portalu e-Savjetovanja
 • 19. 7. 2019. - Poštovani/a, otvoreno je savjetovanje: OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE - Zakon o izmjenama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti ; otvoreno do 3. 8. 2019. na portalu e-Savjetovanja
 • 19. 7. 2019. - Poštovani/a, otvoreno je savjetovanje: OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE - Zakon o izmjenama Zakona o pružanju usluga u turizmu; otvoreno do 3. 8. 2019. na portalu e-Savjetovanja
 • 19. 6. 2019. - Poštovani/a, otvoreno je savjetovanje: „Pravilnik o najnižem i najvišem iznosu turističke pristojbe“; savjetovanje je otvoreno do 14. 7. 2019. na portalu e-Savjetovanja
 • 26. 4. 2019. - Poštovani/a, otvoreno je savjetovanje: „Pravilnik o vrstama plovnih objekata nautičkog turizma“; savjetovanje je otvoreno do 24. 5. 2019. na portalu e-Savjetovanja
 • 26. 4. 2019. - Poštovani/a, otvoreno je savjetovanje: „Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine kampovi“; savjetovanje je otvoreno do 24. 5. 2019. na portalu e-Savjetovanja
 • 25. 3. 2019. - Poštovani/a, otvoreno je savjetovanje: „Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o postupku, načinu i uvjetima za dobivanje koncesije na turističkom zemljištu u kampovima u suvlasništvu Republike Hrvatske“; savjetovanje je otvoreno do 24. 4. 2019. na portalu e-Savjetovanja
 • 26. 2. 2019. - Poštovani/a, otvoreno je savjetovanje: Nacrt ključnih elemenata ESF poziva na dostavu projektnih prijedloga „Uspostava regionalnih centara kompetentnosti u sektoru turizma i ugostiteljstva“; otvoreno do 12. 3. 2019. na e-Savjetovanja ovdje; Izvješće o provedenom savjetovanju
 • 31. 1. 2019. - Poštovani/a, otvoreno je savjetovanje: Pravilnik o stručnom ispitu za turističke vodiče; otvoreno do 2. 3. 2019. na e-Savjetovanja ovdje
 • 31. 1. 2019. - Poštovani/a, otvoreno je savjetovanje: Pravilnik o popisu zaštićenih cjelina (lokaliteta) po županijama; otvoreno do 2. 3. 2019. na e-Savjetovanja ovdje
 • 16. 1. 2019. - Poštovani/a, otvoreno je savjetovanje: Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o pružanju usluga u turizmu, s konačnim prijedlogom zakona; otvoreno do 31. 1. 2019. na e-Savjetovanja ovdje; (izmjene se odnose na usklađivanje Zakona sa Zakonom o Državnom inspektoratu)
 • 16. 1. 2019. - Poštovani/a, otvoreno je savjetovanje: Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, s konačnim prijedlogom zakona; otvoreno do 31. 1. 2019. na e-Savjetovanja ovdje; (izmjene se odnose na usklađivanje Zakona sa Zakonom o Državnom inspektoratu)
 • 8. 1. 2019. - Poštovani/a, otvoreno je savjetovanje: Procjena učinaka propisa za Zakon o izmjenama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti; otvoreno do 23. 1. 2019. na e-Savjetovanja ovdje
 • 8. 1. 2019. - Poštovani/a, otvoreno je savjetovanje: Procjena učinaka propisa za Zakon o izmjenama Zakona o pružanju usluga u turizmu; otvoreno do 23. 1. 2019. na e-Savjetovanja ovdje
2018. 2017.
 • 19. 9. 2017. - Poštovani/a, otvoreno je savjetovanje na koje ste pozvani: Prijedlog plana zakonodavnih aktivnosti za 2018 godinu; otvoreno do 3. 10. 2017. godine na: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=6041
 • 21. 6. 2017. - Poštovani/a, otvoreno je savjetovanje na koje ste pozvani: Prijedlog Zakona o pružanju usluga u turizmu; otvoreno do 26. 7. 2017 na: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=5594
 • 29. 5. 2017. - Poštovani/a, otvoreno je savjetovanje na koje ste pozvani: Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice Općine, Grada, Županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice; otvoreno do 29. 6. 2017. na:  https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=5466
 • 8. 6. 2017. - Poštovani/a, otvoreno je savjetovanje na koje ste pozvani: PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O RAZVRSTAVANJU I KATEGORIZACIJI UGOSTITELJSKIH OBJEKATA  IZ SKUPINE OSTALI UGOSTITELJSKI OBJEKTI ZA SMJEŠTAJ; otvoreno do 23. 6. 2017 na: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=5542
 • 8. 6. 2017. - Poštovani/a, otvoreno je savjetovanje na koje ste pozvani: PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O RAZVRSTAVANJU I KATEGORIZACIJI OBJEKATA U KOJIMA SE PRUŽAJU UGOSTITELJSKE USLUGE NA OBITELJSKOM POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU; otvoreno do 23. 6. 2017 na: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=5549
 • 8. 6. 2017. - Poštovani/a, otvoreno je savjetovanje na koje ste pozvani: PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O RAZVRSTAVANJU I KATEGORIZACIJI OBJEKATA U KOJIMA SE PRUŽAJU UGOSTITELJSKE USLUGE U DOMAĆINSTVU; otvoreno do 23. 6. 2017 na: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=5545
 • 25. 5. 2017. - Poštovani/a, otvoreno je savjetovanje na koje ste pozvani: Uredba o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2018. godinu; otvoreno do 26. 6. 2017. na: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=5446
 • 16.  2. 2017. - Poštovani/a, otvoreno je savjetovanje na koje ste pozvani: Pravilnik o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice Općine, Grada, Županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice; otvoreno do 2. 3. 2017. na: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=4739
 • 7.  2. 2017. - Poštovani/a, otvoreno je savjetovanje na koje ste pozvani: Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obliku i sadržaju obrasca za prijavu podataka o osnovici za obračun članarine u turističkim zajednicama; otvoreno do 22. 2. 2017. na: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=4672
 • 7.  2. 2017. - Poštovani/a, otvoreno je savjetovanje na koje ste pozvani: Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obliku, sadržaju i načinu vođenja knjige žalbi; otvoreno do 22. 2. 2017. na: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=4675 
2016.
 • 23. 11. 2016. - Poštovani/a, otvoreno je savjetovanje na koje ste pozvani: Uredba o izmjeni Uredbe o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2017. godinu; otvoreno do 5. 12. 2016. na: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=4404
 • 8. 11. 2016. - Poštovani/a, otvoreno je savjetovanje na koje ste pozvani: Prijedlog plana normativnih aktivnosti za 2017. godinu; otvoreno do 23. 11. 2016. na: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=4289
 • 7. 11. 2016. - Poštovani/a, otvoreno je savjetovanje na koje ste pozvani: Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, s konačnim prijedlogom zakona. Savjetovanje je otvoreno do 22. 11. 2016. na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=4279 (teze za ove izmjene uključene su u savjetovanje). Također, do 22. 11. 2016. otvoreno je savjetovanje: Prethodna procjena za Zakon o izmjenama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=4287
 • 4. 10. 2016. - Poštovani/a, otvoreno je savjetovanje na koje ste pozvani: Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama zakona o članarinama u turističkim zajednicama, s konačnim prijedlogom zakona. Savjetovanje je otvoreno do 4. 11. 2016. na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=4093 Napomena: Savjetovanje je produženo do 11. studenoga 2016.
 • 28. 9. 2016. - Poštovani/a, otvoreno je novo savjetovanje na koje ste pozvani. Tema savjetovanja je: Nacrt ključnih elemenata ESF poziva na dostavu projektnih prijedloga  „Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva“. Savjetovanje je otvoreno do 12. 10. 2016. Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=4078
 • 1. 8. 2016. Izvješće o provedenom savjetovanju: Javno savjetovanje o Uredbi o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2017. godinu. 
 • 4. 7. 2016. - Poštovani/a, otvoreno je novo savjetovanje na koje ste pozvani. Tema savjetovanja je: Javno savjetovanje o Uredbi o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2017. godinu. Savjetovanje je otvoreno do 18. 7. 2016. i nalazi se na: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=3646
 • 1. 2. 2016. - Poštovani/a, otvoreno je novo savjetovanje na koje ste pozvani. Tema savjetovanja je: Javno savjetovanje o Pravilniku o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine Hoteli. Savjetovanje je otvoreno do 1. 3. 2016. Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=2651 dok priloge (ukupno 11) uz ovaj pravilnik možete preuzeti ovdje (otvara link s dokumentima)
 • 1. 2. 2016. - Poštovani/a, otvoreno je novo savjetovanje na koje ste pozvani. Tema savjetovanja je: Javno savjetovanje o Pravilniku o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine kampovi. Savjetovanje je otvoreno do 1. 3. 2016. Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=2664 dok priloge (ukupno 3) uz ovaj pravilnik možete preuzeti ovdje (otvara link s dokumentima)
 • 1. 2. 2016. - Poštovani/a, otvoreno je novo savjetovanje na koje ste pozvani. Tema savjetovanja je: Javno savjetovanje o Pravilniku o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine ostali ugostiteljski objekti za smještaj. Savjetovanje je otvoreno do 1. 3. 2016. Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=2669 dok priloge (ukupno 5) uz ovaj pravilnik možete preuzeti ovdje (otvara link s dokumentima)
 • 1. 2. 2016. - Poštovani/a, otvoreno je novo savjetovanje na koje ste pozvani. Tema savjetovanja je: Javno savjetovanje o Pravilniku o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu. Savjetovanje je otvoreno do 1. 3. 2016. Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=2676 dok priloge (ukupno 5) uz ovaj pravilnik možete preuzeti ovdje (otvara link s dokumentima)
2015.
 • 18. 11. 2015. Otvoreno je novo savjetovanje na koje ste pozvani. Tema savjetovanja je: Javno savjetovanje o Nacrtu Pravilnika o obliku, sadržaju i načinu vođenja knjige gostiju i popisa gostiju Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=2303 Savjetovanje je otvoreno do 18. 12. 2015.
 • 18. 11. 2015. Poštovani/a, otvoreno je novo savjetovanje na koje ste pozvani. Tema savjetovanja je: Javno savjetovanje o Nacrtu Pravilnika o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija iz područja turizma Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=2307 Savjetovanje je otvoreno do 18. 12. 2015.
 • 2. 10. 2015. - Otvoreno je novo savjetovanje na koje ste pozvani. Tema savjetovanja je: Javno savjetovanje o PRAVILNIKU O NAČINU VOĐENJA POPISA TURISTA TE O OBLIKU I SADRŽAJU OBRASCA PRIJAVE TURISTA TURISTIČKOJ ZAJEDNICI. Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=2081 Savjetovanje je otvoreno do 2. 11. 2015.
 • 2. 10. 2015. - Otvoreno je novo savjetovanje na koje ste pozvani. Tema savjetovanja je: Javno savjetovanje o PRAVILNIKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PROGLAŠAVANJU TURISTIČKIH OPĆINA I GRADOVA I O RAZVRSTAVANJU NASELJA U TURISTIČKE RAZREDE. Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=2083 Savjetovanje je otvoreno do 2. 11. 2015.
 • 30. 9. 2015. Otvoreno je novo savjetovanje na koje ste pozvani. Tema savjetovanja je: Javno savjetovanje o Planu normativnih aktivnosti za 2016. godinu. Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=2061 Savjetovanje je otvoreno do 14. 10. 2015. Obavijest: Ministarstvo turizma ne planira donošenje novih propisa u 2016. godini, vezano uz Plan normativnih aktivnosti za 2016. godinu koji je potrebno donijeti na temelju članka 12. stavka 1. Zakona o procjeni učinaka propisa (NN 90/11). U proceduri su: Zakon o pružanju usluga u turizmu; Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma; Zakon o izmjenama Zakona o članarinama u turističkim zajednicama; Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o boravišnoj pristojbi. Donošenje ovih propisa očekuje se u 2016. godini.   
 • 24. 6. 2015. - Otvoreno je novo savjetovanje na koje ste pozvani. Tema savjetovanja je: Javno savjetovanje o Prijedlogu Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, s konačnim prijedlogom zakona (.pdf) Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=1473 Savjetovanje je otvoreno do 12. 7. 2015. Opis savjetovanja: Predloženim Zakonom uređuje se slijedeće: ustrojstvo sustava turističkih zajednica, područja za koja se osnivaju pojedini oblici turističkih zajednica, članstvo u turističkim zajednicama, zajednički ciljevi turističkih zajednica, tijela turističkih zajednica i njihov djelokrug, način rada i zadaće pojedinih oblika turističkih zajednica, osnovna načela financiranja i gospodarenja, prihodi i korištenje prihoda turističkih zajednica, nadzor nad turističkim zajednicama. Zakon će zadržati strukturu po glavama, kao i većinu rješenja (odredbi), koja su zadržana u važećem Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, a osnovne izmjene koje se predlažu novim Zakonom u odnosu na važeći Zakon, od kojih se većina predlaže na inicijativu samog sustava turističkih zajednica, su: uspostava sustava turističkih zajednica po modelu DMO, redefiniranje zadaća turističkih zajednica uz poštivanje načela samodostatnosti kako bi im se omogućilo normativno, organizacijski i financijski obavljanje funkcija DMO-a, utvrđivanje minimalnih financijskih kriterija za osnivanje turističkih zajednica na lokalnoj razini (turističkih zajednica destinacija), definiranje ciljeva turističkih zajednica sukladno modelu DMO-a, mogućnost određivanja predsjednika turističke zajednice općine ili grada i županije od strane općinskog načelnika ili gradonačelnika ovisno o jedinici lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave za čije je područje turistička zajednica osnovana, delegiranje Zakonom određenog broja članova u turističko vijeće lokalne turističke zajednice uz članove koje, kao i do sada, bira skupština, delegiranje člana u nadzorni odbor od strane jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave za područje kojih je turistička zajednica destinacije ili turistička zajednica županije osnovana, uvođenje četverogodišnjeg mandata direktora turističkog ureda turističke zajednice, vremenski se ograničava razdoblje u kojem predsjednik turističke zajednice može zastupati turističku zajednicu u slučaju kada turistička zajednice još nije izabrala direktora turističkog ureda, uvođenje obveze djelovanja turističkog društva tijekom cijele godine, omogućavanje udruživanja turističkih zajednica općina ili gradova i turističkih zajednica županija u zajedničku turističku zajednicu koja će djelovati kroz jedinstvenu marketinšku sinergiju, mogućnost sporazumnog udruživanja turističkih zajednica općina ili grada i turističkih zajednica županija (ukoliko za područje jedinice lokalne samouprave nije osnovana turistička zajednica) u cilju zajedničkog razvoja turističkog proizvoda i promocije destinacije, utvrđivanje roka za dostavu prijedloga programa rada i financijskog plana te godišnjeg financijskog izvješća turističkoj zajednici više razine, određivanje udjela troškova za bruto plaće zaposlenika u ukupnim prihodima turističke zajednice, nadziranje rada turističke zajednice prvenstveno od strane samih članova turističke zajednice kroz nadzorni odbor te predviđanje mogućnosti angažiranja neovisnih revizora u slučaju postojanja takve potrebe kao i provođenje nadzora nad financijskim poslovanjem od strane ministarstva nadležnog za financije sukladno propisu o financijskom poslovanju neprofitnih organizacija i dr. Posljedice koje će donošenjem Zakona proisteći: efikasnije sudjelovanje turističkih zajednica  u upravljanju destinacijom, udruživanje i racionalizacija unutar sustava, povećanje učinkovitosti sustava posebice u razvoju i unapređenju postojećih turističkih proizvoda, potpunija zastupljenost specifičnih lokanih/regionalnih interesa, jačanje lokalne/regionalne inicijative, bolje povezivanje lokalnih dionika u stvaranju međunarodno konkurentnih proizvoda, bolja koordiniranost i veća odgovornost unutar sustava, svrsishodnije trošenje sredstava, veća transparentnost rada turističkih zajednica, bolja promocija destinacijskog turističkog proizvoda, prepoznatljiva turistička ponuda destinacije, razvoj kapaciteta za potrebne konkurentske iskorake hrvatskog turizma.
 • 24. 6. 2015. - Otvoreno je novo savjetovanje na koje ste pozvani. Tema savjetovanja je: Javno savjetovanje o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o boravišnoj pristojbi, s konačnim prijedlogom zakona (.pdf) Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=1478 Savjetovanje je otvoreno do 12. 7. 2015. Opis savjetovanja: Izmjenama i dopunama Zakona stvorit će se odgovarajući pravni okvir za drugačiju raspodjelu sredstava boravišne pristojbe, a što je vezano uz donošenje novog Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, kojim će se izvršiti repozicioniranje sustava turističkih zajednica kroz njegov preustroj prema modelu destinacijske menadžment organizacije (DMO). Ciljevi koji će se postići izmjenama i dopunama Zakona odnose se na: učinkovitiju naplata boravišne pristojbe, racionalnije i učinkovitije trošenje sredstava boravišne pristojbe, svrhovitije raspoređivanje sredstava boravišne pristojbe unutar sustava turističkih zajednica, uspostavljanje jedinstvenog informacijskoj sustava omogućit će ažurno praćenje podataka o dolascima i noćenjima turista, kao i drugih podataka važnih za statističku obradu i informiranje javnosti, uspostavljanje ažurne elektroničke prijave i odjave turista i elektroničke evidencije obračuna i naplate boravišne pristojbe, veću transparentnost trošenja sredstava boravišne pristojbe, pojačanu promociju na inozemnim tržištima i domaćem tržištu, diversifikaciju i razvoj turističke ponude na turistički nerazvijenim područjima. Kako bi se do početka 2016. godine mogla provesti mjera smanjenja parafiskalnih nameta koja je dio strukturnih reformi za ostvarenje ciljeva iz Nacionalnog programa reformi za 2015., te kako bi se na drugačiji način osigurala dostatna sredstva za izvršavanje zakonom propisanih zadaća turističkih zajednica, ocjenjuje se da postoje opravdani razlozi za donošenje ovoga Zakona po hitnom postupku.
 • 24. 6. 2015. - Otvoreno je novo savjetovanje na koje ste pozvani. Tema savjetovanja je: Javno savjetovanje o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o članarinama u turističkim zajednicama, s konačnim prijedlogom zakona (.pdf) Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=1493 Savjetovanje je otvoreno do 12. 7. 2015. Opis savjetovanja: Važećim Zakonom o članarinama u turističkim zajednicama („Narodne novine“, broj 152/08. i 88/10.) uređuje se obveza plaćanja članarine, osnovice i stope po kojima se obračunava i plaća članarina turističkoj zajednici, način plaćanja članarine, evidencija, obračun i naplata članarine te druga pitanja od značenja za plaćanje i raspoređivanja članarine turističkoj zajednici. Članarina je, uz boravišnu pristojbu, najizdašniji izvorni prihod turističkih zajednica, posebno u kontinentalnom dijelu Hrvatske. Polazeći od Nacionalnog programa reformi, a sukladno Odluci o smanjenju parafiskalnih nameta u 2015. godini i ciljevima smanjenja u 2016. godini i osnivanju Povjerenstva za praćenje provedbe smanjenja parafiskalnih nameta, predlaže se smanjenje članarine koja se plaća turističkim zajednicama za dodatnih 15%. Prema podacima FINA-e za 2014. godinu, ukupni prihod od članarine iznosio je 215.270.441,92 kn. Na taj način će se gospodarstvo u 2016. godini rasteretiti za 32.290.566,28 kuna. Radi pojednostavljenja naplate članarine kao parafiskalnog nameta, a u provedbi jednog od glavnih ciljeva Nacionalnog programa, obveznici plaćanja članarine, članarinu će plaćati kvartalno, a ne više mjesečno. Slijedom navedenog, očekuje se da će se izmjenama i dopunama Zakona ostvariti slijedeći ciljevi: stvaranje boljeg poslovnog okruženja; svrhovitije raspoređivanje sredstava članarine unutar sustava turističkih zajednica; racionalnije i učinkovitije trošenje sredstava članarine; veća transparentnost trošenja sredstava članarine; smanjenje administrativnog opterećenja i troškova poslovanja poduzeća.
 • 8. 6. 2015. - Otvoreno je novo savjetovanje na koje ste pozvani. Tema savjetovanja je: Javno savjetovanje o Prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o članarinama u turističkim zajednicama, s konačnim prijedlogom zakona. Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=1372 Opis savjetovanja: Važećim Zakonom o članarinama u turističkim zajednicama („Narodne novine“, broj 152/08. i 88/10. – u daljnjem tekstu: Zakon) uređuje se obveza plaćanja članarine, osnovice i stope po kojima se obračunava i plaća članarina turističkoj zajednici, način plaćanja članarine, evidencija, obračun i naplata članarine te druga pitanja od značenja za plaćanje i raspoređivanja članarine turističkoj zajednici. Polazeći od Nacionalnog programa reformi, a sukladno Odluci o smanjenju parafiskalnih nameta u 2015. godini i ciljevima smanjenja u 2016. godini i osnivanju Povjerenstva za praćenje provedbe smanjenja parafiskalnih nameta, predlaže se dodatno smanjenje članarine koja se plaća turističkim zajednicama za 15%. Prema podacima FINA-e za 2014. godinu, ukupni prihod od članarine iznosio je 215.270.441,92 kn. Na taj način će se gospodarstvo u 2016. godini rasteretiti za 32.290.566,28 kuna. Radi pojednostavljenja naplate članarine kao parafiskalnog nameta, a u provedbi jednog od glavnih ciljeva Nacionalnog programa, obveznici plaćanja članarine, članarinu će plaćati kvartalno, a ne više mjesečno. Savjetovanje je trajalo od 8.-26. 6. 2015.
 • 15. 4. 2015. - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću: Prijedlog Zakona o pružanju usluga u turizmu (prijedlog teksta preuzmite ovdje). Važeći Zakon imao je četiri izmjene i dopune, ali se zbog obima predloženih izmjena te radi lakše i učinkovitije njegove primjene u praksi, kako pravnih i fizičkih osoba na koje se propis odnosi, tako i nadležnih upravnih i drugih tijela koja ga primjenjuju ili provode nadzor nad njegovom primjenom, predlaže donošenje novoga zakona. Većina izmjena i dopuna predlaže se na temelju prijedloga i poticaja strukovnih udruga i udruženja poslovnoga sektora, kao i na temelju primjedbi, prijedloga i sugestija pojedinačnih pružatelja ugostiteljskih usluga i građana, koje su tijekom primjene važećega Zakona upućene nadležnome ministarstvu. Savjetovanje je trajalo od 24. ožujka do 15. travnja 2015. godine. Izvješće o provedenom savjetovanju, 24. 3. - 15. 4. 2015. ; Tablica prihvaćenih i neprihvaćenih primjedbi
 • 22. 3. 2015. - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću: Prijedlog Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (prijedlog teksta preuzmite ovdje). U primjeni i provedbi Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, uočene su neke prepreke za daljnji razvoj ove djelatnosti ili nedorečenosti koje su se javljale u provedbi, a koje je potrebno riješiti izmjenama pojedinih njegovih odredbi kako bi se stvorile pretpostavke za daljnji razvoj i uredilo područje ove važne djelatnosti. Predloženim  novim istoimenim zakonom stvorit će se povoljniji pravni okvir za daljnji razvoj ugostiteljske djelatnosti koji bi u konačnici trebao imati učinak na povećanje prihoda od ugostiteljstva, ali i novo zapošljavanje odnosno samozapošljavanje. Savjetovanje je trajalo od 27. veljače do 22. ožujka 2015. Izvješće o provedenom savjetovanju, 27. 2. - 22. 3. 2015.
2014.
 • Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu pravilnika o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija iz područja turizma (/.docx ; /.pdf). Savjetovanje je trajalo od 17. 9. do 30. 11. 2014. godine. Pristigla jedna primjedba, 14. 11. 2014.
 • Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o izmjenama i dopunama Pravilnika o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupina „restorani“, „barovi“, „catering objekti“ i „objekti jednostavnih usluga“(.docx ; /.pdf). Savjetovanje je trajalo od 24. 10. do 10. 11. 2014. Nije bilo pristiglih primjedbi.
 • Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga zakona o izmjeni Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, zajedno s Prethodnom procjenom i Tezama (Prethodna procjena i teze za zakon o izmjeni Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti ;Nacrt prijedloga zakona o izmjeni Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, s konačnim prijedlogom Zakona). Savjetovanje je trajalo 15 dana, od 19. 9. do 6. 10. 2014. godine. Nije bilo pristiglih primjedbi.
 • Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga zakona o izmjeni Zakona o pružanju usluga u turizmu, zajedno s Prethodnom procjenom i Tezama (Prethodna procjena i teze za zakon o izmjeni Zakona o pružanju usluga u turizmu;Nacrt prijedloga zakona o izmjeni Zakona o pružanju usluga u turizmu, s konačnim prijedlogom Zakona). Savjetovanje je trajalo 15 dana, od 19. 9. do 6. 10. 2014. godine. Nije bilo pristiglih primjedbi.
 • Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću povodom izrade Nacrta prijedloga Iskaza o procjeni učinaka Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o boravišnoj pristojbi.  Obrazac izvješća o provedenom savjetovanju ; Pregled prihvaćenih i neprihvaćenih primjedbi ; Bilješka sa sastanka Savjetovanje je trajalo od 4. 8. do 5. 9. 2014. godine.
 • Informacija o provedbi savjetovanja s javnošću i zainteresiranom javnošću povodom izrade Nacrta prijedloga Iskaza o procjeni učinaka Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o boravišnoj pristojbi (Informacija o provedbi savjetovanja;Iskaz o procjeni učinaka propisa za Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o boravišnoj pristojbi). Savjetovanje je trajalo od 4. 8. do 5. 9. 2014. godine na fax. 01 6169 373 ili ispunjavanjem obrasca.
 • Ministarstvo turizma objavilo je prijedlog pravilnika o izmjeni i dopunama Pravilnika o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupina „restorani“, „barovi“, „catering objekti“ i „objekti jednostavnih usluga“ (preuzmite ovdje). Svi zainteresirani mogu svoje prijedloge i primjedbe dostaviti od 30. 4. do 16. 5. 2014. godine.
 • Ministarstvo turizma objavilo je smjernice kojima se definiraju osnovna načela za izradu Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, Zakona o boravišnoj pristojbi i Zakona o članarinama u turističkim zajednicama. „Smjernice za izradu zakona o turističkim zajednicama“ (preuzmite ovdje). Svi zainteresirani mogu svoje prijedloge i primjedbe mogu dostaviti od 3. do 22. 4. 2014. godine.
 • Teze uz Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (preuzmite ovdje) Savjetovanje je trajalo od 2. 1. do 17. 1. 2014. godine, dostavljanjem primjedbi, prijedloga i mišljenja.
 • Teze uz Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pružanju usluga u turizmu (preuzmite ovdje) Savjetovanje je trajalo od 2. 1. do 17. 1. 2014. godine, dostavljanjem primjedbi, prijedloga i mišljenja.