Završena savjetovanja

2023.

 • 26. 9. 2023. - Poštovani/a, otvoreno je novo savjetovanje na koje ste pozvani. Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=25231 Tema savjetovanja je: Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Planu zakonodavnih aktivnosti za 2024. godinu. Opis savjetovanja: Ministarstvo turizma i sporta otvara savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Planu zakonodavnih aktivnosti za 2024. godinu. Savjetovanje je otvoreno do 11. 10. 2023. Izvješće o provedenom savjetovanju
 • 26. 7. 2023. - Poštovani/a, otvoreno je novo savjetovanje na koje ste pozvani. Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=24754 Tema savjetovanja je: Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Zakona o turizmu. Opis savjetovanja: Ministarstvo turizma i sporta provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Zakona o turizmu kojim se uređuje sustav turizma, upravljanje razvojem turizma u smjeru održivosti, osiguravanje održivosti, sustav poticanja, zaštita i valorizacija resursne osnove te ostala pitanja od značaja za turizam. Savjetovanje je otvoreno do: 26. 8. 2023. Izvješće o provedenom savjetovanju
 • 2. 6. 2023. - Poštovani/a, otvoreno je novo savjetovanje na koje ste pozvani. Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=24291 Tema savjetovanja je: Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacionalnom planu razvoja održivog turizma do 2027. godine. Opis savjetovanja: Ministarstvo turizma i sporta otvara savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu nacionalnog plana razvoja održivog turizma do 2027. godine. U skladu sa Strategijom razvoja održivog turizma do 2030. godine i drugim aktima strateškog planiranja, Nacionalni plan razvoja održivog turizma do 2027. godine, omogućit će transformaciju turizma temeljenu na načelima održivosti kao temeljne razvojne koncepcije, uz proces digitalne transformacije, usklađivanja sa zelenim politikama i jačanja otpornosti turističkog sustava. Razvoj održivog turizma u Republici Hrvatskoj ima za konačni cilj podizanje kvalitete života i rada lokalnog stanovništva, gospodarski i društveni napredak hrvatskog društva u cjelini. Uvažavajući analizu stanja hrvatskog turizma s posebnim naglaskom na ključne izazove te stremeći ostvarenju kvalitativnog pomaka iz neodrživog koncepta turističkog razvoja k održivom turizmu visoke dodane vrijednosti, identificirane su srednjoročne razvojne potrebe, razvojni potencijali te posebni ciljevi koji doprinose održivom turizmu i ukupnom gospodarskom i društvenom razvoju Hrvatske te unapređenju uvjeta života i rada njenih stanovnika. Provedbom Nacionalnog plana procijenjeno je da će doći do pozitivnog utjecaja na jačanje otpornosti i konkurentnosti turističkog sektora kao i kvalitetu života stanovništva kroz provedbu gotovo svih prioritetnih područja, dok se provedbom većine posebnih ciljeva predviđaju pozitivni utjecaji na ublažavanje klimatskih promjena, kvalitetu zraka, bioraznolikost, zaštićena područja prirode, tlo i gospodarenje otpadom, čime će se značajno doprinijeti razvoju održivog turizma. Savjetovanje je otvoreno do: 2. 7. 2023. Izvješće o provedenom savjetovanju.
 • 25. 5. 2023. - Poštovani/a, otvoreno je novo savjetovanje na koje ste pozvani. Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=24174 Tema: Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu pravilnika o obveznom dijelu sadržaja programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja za instruktora i trenera te stručnim uvjetima za njegovo provođenje. Opis savjetovanja: Ministarstvo turizma i sporta otvara savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu pravilnika o obveznom  dijelu sadržaja programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja za instruktora i trenera te stručnim uvjetima za njegovo provođenje, kojim se propisuje obvezni dio sadržaja programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja za instruktora i trenera koje donose ustanove za obrazovanje odraslih te stručni uvjeti za njihovo provođenje. Propisivanjem obveznog dijela sadržaja programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja za instruktora i trenera definirati će se obvezni skupovi ishoda učenja  kojima će se stjecati znanja i vještine potrebne za obavljanje stručnih poslova u sportu kao i njihov minimalni obujam. Također, navedenim Pravilnikom definirati će se stručni uvjeti za provođenje obveznog i dodatnog dijela sadržaja programa odnosno minimalne razine kvalifikacija potrebne za provoditelje skupova ishoda učenja. Navedenim će se stvoriti uvjeti za kvalitetnu izradu programa osposobljavanja i usavršavanja s ciljem obrazovanja što kvalitetnijeg stručnog kadra u sportu. Savjetovanje je otvoreno do: 26. 6. 2023. Izvješće o provedenom savjetovanju.
 • 28. 4. 2023. - Poštovani/a, otvoreno je novo savjetovanje na koje ste pozvani. Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=23971 Tema savjetovanja je: Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu pravilnika o programu javnih potreba u sportu na državnoj razini. Opis savjetovanja: Ministarstvo turizma i sporta otvara savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu pravilnika o programu javnih potreba u sportu na državnoj razini. Pravilnikom se uređuje sadržaj programa javnih potreba u sportu, metodologija i rokovi za izradu i dostavu programa javnih potreba u sportu, način izvršavanja te način i rokovi izvještavanja o provedbi programa javnih potreba u sportu. Također, uređuje se način dodjele te dostave zahtjeva za sufinanciranje i način izvještavanja o utrošku sredstava za sufinanciranje organizacije međunarodnih sportskih natjecanja kao i za financiranje ili sufinanciranje izgradnje, obnove i rekonstrukcije sportskih građevina. Osim toga, Nacrtom pravilnika uređuje se i postupak dodjele sredstava za programe razvoja sporta od interesa za jedinicu lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave, način izvršavanja programa, kao i način i rokovi izvještavanja o provedbi programa. Savjetovanje je otvoreno do: 28. 5. 2023. Izvješće o provedenom savjetovanju.
 • ​​​19. 4, 2023. - Poštovani/a, otvoreno je novo savjetovanje na koje ste pozvani. Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=23899 Tema savjetovanja: Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu pravilnika o dodjeli državne nagrade za sport "Franjo Bučar" i državne nagrade za vrhunska sportska postignuća Opis savjetovanja: Ministarstvo turizma i sporta provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu pravilnika o dodjeli državne nagrade za sport "Franjo Bučar" i državne nagrade za vrhunska sportska postignuća, kojim se uređuje izgled medalja i diploma, dodjela nagrade kao i druga pitanja značajna za dodjelu Državne nagrade za sport „Franjo Bučar“ te novčani iznosi, način raspodjele novčane nagrade, postupak predlaganja, potrebna dokumentacija i način dodjele državne nagrade za vrhunska sportska postignuća. Savjetovanje je otvoreno do: 19. 5. 2023. Izvješće o provedenom savjetovanju.
 • 19. 4. 2023. - Poštovani/a, otvoreno je novo savjetovanje na koje ste pozvani. Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=23900 Tema savjetovanja: Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu pravilnika o načinu pohađanja i završetka obrazovanja sportaša Opis savjetovanja: Ministarstvo turizma i sporta provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu pravilnika o načinu pohađanja i završetka obrazovanja sportaša. Savjetovanje je otvoreno do: 19. 5. 2023. Izvješće o provedenom savjetovanju.
 • 19. 4. 2023. - Poštovani/a, otvoreno je novo savjetovanje na koje ste pozvani. Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=23901 Tema savjetovanja: Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Pravilniku o sigurnosti na uređenim skijalištima Opis savjetovanja: Ministarstvo turizma i sporta provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu pravilnika o sigurnosti na uređenim skijalištima, kojim se propisuje sigurnost korištenja skijališta, uređenje skijališta, oznake na skijalištu, spašavanje i pružanje prve pomoći, korištenje žičara, kao i druga pitanja u vezi s radom i sigurnim korištenjem skijališta. Savjetovanje je otvoreno do: 19. 5. 2023. Izvješće o provedenom savjetovanju.
 • 15. 3. 2023. - Poštovani/a, otvoreno je novo savjetovanje na koje ste pozvani. Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=23551 Tema savjetovanja je: Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu pravilnika o Registru samostalne sportske djelatnosti. Opis savjetovanja: Ministarstvo turizma i sporta provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu pravilnika o Registru samostalne sportske djelatnosti. Ovim Pravilnikom propisuje se način i rokovi upisa i brisanja te sadržaj i vođenje Registra samostalne sportske djelatnosti. Savjetovanje je otvoreno do: 14. 4. 2023. Izvješće o provedenom savjetovnju.
 • 15. 3. 2023.  - Poštovani/a, otvoreno je novo savjetovanje na koje ste pozvani. Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=23562 Tema savjetovanja je: Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu pravilnika o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija iz područja sporta. Opis savjetovanja: Ministarstvo turizma i sporta provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu pravilnika o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija iz područja sporta. Ovim Pravilnikom uređuje se priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija za obavljanje reguliranih profesija u području sporta za trenera i instruktora koji su u Republici Hrvatskoj regulirane profesije temeljem odredbi članka 18. i 19. Zakona o sportu („Narodne novine“, broj: 141/22). Savjetovanje je otvoreno do: 14. 4. 2023. Izvješće: nema komentara.
 • 2. 3. 2023. - Poštovani/a, otvoreno je novo savjetovanje na koje ste pozvani. Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=23468 Tema: Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu pravilnika o pokriću obveznih doprinosa, trajnoj novčanoj naknadi, dodjeli nacionalne sportske stipendiji i nagradama za sportska ostvarenja. Opis savjetovanja: Ministarstvo turizma i sporta otvara savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu pravilnika o pokriću obveznih doprinosa, trajnoj novčanoj naknadi, dodjeli nacionalne sportske stipendiji i nagradama za sportska ostvarenja. Ovim Pravilnikom propisuje se način dodjele, potrebna dokumentacija, izgled i sadržaj obrazaca za ostvarivanje prava na obvezne doprinose vrhunskim sportašima I. kategorije, način dodjele, potrebna dokumentacija, izgled i sadržaj obrazaca te druga pitanja značajna za ostvarivanje prava na trajnu novčanu naknadu, način dodjele, potrebna dokumentacija, izgled i sadržaj obrazaca te druga pitanja značajna za dodjelu nacionalne sportske stipendije te nagrada za sportska ostvarenja sportaša i trenera. Savjetovanje je otvoreno do 2. 4. 2023. Izvješće o provedenom savjetovanju.

2022.

 • 15. 11. 2022. - Otvoreno je novo savjetovanje na koje ste pozvani. Tema: Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o godišnjem paušalnom iznosu članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i o obrascima TZ za plaćanje članarine turističkoj zajednici. Savjetovanje je otvoreno do: 4. 12. 2022. i dostupno na portalu e-Savjetovanja. Opis savjetovanja: Ovim Pravilnikom oslobađaju se obveze plaćanja članarine u turističkim zajednicama osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, a koje imaju s Ministarstvom unutarnjih poslova, Ravnateljstvom civilne zaštite sklopljen ugovor o najmu temeljem Javnog poziva Ministarstva unutarnjih poslova o ustupanju stambenih jedinica za pojedinačni smještaj na korištenje raseljenim osobama iz Ukrajine, za godinu u kojoj se ustupa smještaj temeljem sklopljenog ugovora, a za broj kreveta objekta za koji je s Ministarstvom unutarnjih poslova, Ravnateljstvom civilne zaštite sklopljen ugovor. Također, ovim prijedlogom provodi se i prilagodba hrvatskog zakonodavstva uvođenju eura, čime se doprinosi provedbi Nacionalnog plana zamjene hrvatske kune eurom kako bi Republika Hrvatska postala dijelom ekonomske i monetarne unije čija je valuta euro. Osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na OPG-u obvezne su nadležnoj Poreznoj upravi dostaviti posebni Obrazac TZ2 do 15. siječnja 2023. za 2023. godinu, a prema podacima o broju kreveta iz prethodne 2022. godine. Zbog izmjene Obrazaca i nove osnove za oslobođenje od plaćanja članarine u turističkoj zajednici potrebno je skratiti trajanje eSavjetovanja, kako stupanje na snagu Pravilnika ne bi utjecalo na ispunjenje navedene obveze odnosno skraćenje roka za dostavu. Izvješće o provedenom savjetovanju.
 • 8. 11. 2022. - Otvoreno je novo savjetovanje na koje ste pozvani. Tema: Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Planu zakonodavnih aktivnosti Ministarstva turizma i sporta 2023. Savjetovanje je otvoreno do: 23. 11. 2022. i dostupno na portalu e-Savjetovanja. Opis savjetovanja: Opis savjetovanja: Ministarstvo turizma i sporta provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Planu zakonodavnih aktivnosti Ministarstva turizma i sporta 2023. Izvješće o provedenom savjetovanju.
 • 4. 11. 2022. - otvoreno je novo savjetovanje na koje ste pozvani. Tema: Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu pravilnika o oslobađanju od plaćanja turističke pristojbe. Savjetovanje je otvoreno do: 4. 12. 2022. i dostupno na portalu e-Savjetovanja. Opis savjetovanja: Ministarstvo turizma i sporta provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu pravilnika o oslobađanju od plaćanja turističke pristojbe kojim se oslobađaju obveze plaćanja turističke pristojbe osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, a koje imaju s Ministarstvom unutarnjih poslova, Ravnateljstvom civilne zaštite sklopljen Ugovor o najmu temeljem Javnog poziva Ministarstva unutarnjih poslova o ustupanju stambenih jedinica za pojedinačni smještaj na korištenje raseljenim osobama iz Ukrajine, za godinu u kojoj se ustupa smještaj temeljem sklopljenog Ugovora. Izvješće: nema komentara.
 • 3. 9. 2022. - Otvoreno je novo savjetovanje na koje ste pozvani. Tema: IZJAVA O OCJENI UVJETA KOJIM SE OGRANIČAVA PRISTUP REGULIRANOJ PROFESIJI ILI NJEZINO OBAVLJANJE - INSTRUKTOR. Savjetovanje je otvoreno do: 19. 9. 2022. i dostupno je na portalu e-Savjetovanja. Opis savjetovanja: U postupku donošenja Zakona o sportu Ministarstvo turizma i sporta provelo je ocjenu proporcionalnosti za svaki predloženi uvjet kojim se ograničava pristup reguliranoj profesiji instruktora ili njezino obavljanje te provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Izjavi o ocjeni uvjeta kojim se ograničava pristup reguliranoj profesiji ili njezino obavljanje, za reguliranu profesiju instruktor. Izvješće o provedenom savjetovanju.
 • 3. 9. 2022. - Otvoreno je novo savjetovanje na koje ste pozvani. Tema: IZJAVA O OCJENI UVJETA KOJIM SE OGRANIČAVA PRISTUP REGULIRANOJ PROFESIJI ILI NJEZINO OBAVLJANJE - TRENER. Savjetovanje je otvoreno do: 19. 9. 2022. i dostupno je na portalu e-Savjetovanja. Opis savjetovanja: U postupku donošenja Zakona o sportu, Ministarstvo turizma i sporta provelo je ocjenu proporcionalnosti za svaki predloženi uvjet kojim se ograničava pristup reguliranoj profesiji trenera ili njezino obavljanje te provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Izjavi o ocjeni uvjeta kojim se ograničava pristup reguliranoj profesiji ili njezino obavljanje - trener. Izvješće o provedenom savjetovanju.
 • 30. 7. 2022. - Otvoreno je novo savjetovanje na koje ste pozvani. Tema: SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU O NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O SPORTU. Savjetovanje je otvoreno do: 29. 8. 2022. i dostupno je na portalu e-Savjetovanja. Opis savjetovanja: Ministarstvo turizma i sporta provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Zakona o sportu. Izvješće o provedenom savjetovanju.
 • 30. 7. 2022. - Otvoreno je novo savjetovanje na koje ste pozvani. Tema: SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA ZAKON O SPORTU. Savjetovanje je otvoreno do: 29. 8. 2022. i dostupno je na portalu e-Savjetovanja. Opis savjetovanja: Ministarstvo turizma i sporta otvara Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Obrascu prethodne procjene učinaka propisa za Zakon o sportu. Izvješće o provedenom savjetovanju.
 • 21. 7. 2022. - Otvoreno je novo savjetovanje na koje ste pozvani. Tema: SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU O NACRTU STRATEGIJE RAZVOJA ODRŽIVOG TURIZMA DO 2030. GODINE. Savjetovanje je otvoreno do: 20. 8. 2022. i dostupno je na portalu e-Savjetovanja. Opis savjetovanja: Strategija razvoja održivog turizma do 2030. godine akt je strateškog planiranja hrvatskog turizma za razdoblje do 2030. godine, usklađen s Nacionalnom razvojnom strategijom Republike Hrvatske do 2030. godine i temeljnim dokumentima i politikama Europske unije i Republike Hrvatske, uključujući Nacionalni plan oporavka i otpornosti. Strategija je izrađena u suradnji s predstavnicima ključnih dionika hrvatskog turizma, ministarstava i drugih relevantnih institucija, a svojim je stavovima dao doprinos velik broj dionika u okviru tematskih radionica, sastanaka i intervjua. U izradu su bili uključeni i predstavnici lokalne zajednice i brojni građani koji su se uključili sudjelujući u anketnom istraživanju. Strategija sadrži viziju razvoja turizma u Republici Hrvatskoj u smjeru održivosti, razvojne potrebe i potencijale koje treba ostvariti te donosi konkretna prioritetna područja za ostvarenje strateških ciljeva koji su definirani sukladno stavovima ključnih dionika uz uvažavanje globalnih trendova. Na temelju Strategije razvoja održivog turizma do 2030. godine izradit će se Nacionalni plan razvoja održivog turizma do 2027. godine koji će sadržavati operacionalizaciju prioritetnih područja kroz konkretne mjere. Izvješće o provedenom savjetovanju.
 • 21. 7. 2022. - Otvoreno je novo savjetovanje na koje ste pozvani. Tema: SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU O STRATEŠKOJ PROCJENI UTJECAJA NA OKOLIŠ STRATEGIJE RAZVOJA ODRŽIVOG TURIZMA DO 2030. GODINE. Savjetovanje je otvoreno do: 20. 8. 2022. i dostupno je na portalu e-Savjetovanja. Opis savjetovanja: Prema Zakonu o zaštiti okoliša strateška procjena utjecaja na okoliš (SPUO) je postupak kojim se procjenjuju vjerojatno značajni utjecaji na okoliš koji mogu nastati provedbom strategije, plana ili programa. Postupak SPUO provodi se za Strategiju razvoja održivog turizma do 2030. godine (SOT), čiji je nositelj izrade Ministarstvo turizma i sporta (MINTS), a koje je ujedno i nadležno tijelo za provedbu postupka SPUO. U postupku SPUO izrađuje se strateška studija. Strateška studija je stručna podloga koja se prilaže uz strategiju, plan i program, a strateška procjena provodi se na temelju rezultata utvrđenih strateškom studijom. Izvješće o provedenom savjetovanju.
 • 5. 7. 2022. - Otvoreno je novo savjetovanje na koje ste pozvani. Tema: Savjetovanje o naknadnoj procjeni učinaka propisa za Zakon o dopunama Zakona o sportu (NN 47/20). Savjetovanje je otvoreno do: 4. 8. 2022. i dostupno je na portalu e-Savjetovanja. Opis savjetovanja: Ministarstvo turizma i sporta provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Obrascu naknadne procjene učinaka propisa za Zakon o dopunama Zakona o sportu (NN 47/20). Izvješće: nema komentara.
 • 1. 7. 2022. - Otvoreno je novo savjetovanje na koje ste pozvani. Tema: Savjetovanje o Obrascu prethodne procjene učinaka propisa za Zakon o sportu. Savjetovanje je otvoreno do: 16. 7. 2022. i dostupno je na portalu e-Savjetovanja. Opis savjetovanja: Ministarstvo turizma i sporta otvara Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Obrascu prethodne procjene učinaka propisa za Zakon o sportu. Izvješće: nema komentara.
 • 23. 6. 2022. - Otvoreno je novo savjetovanje sa zainteresiranom javnošću. Tema: Naknadna procjena učinaka propisa za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pružanju usluga u turizmu. Savjetovanje je otvoreno do 25. 7. 2022. i dostupno je na portalu e-Savjetovanja. Opis savjetovanja: Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pružanju usluga u turizmu (NN 42/20) donesen je u hitnom postupku te je sukladno članku 17. Zakona o procjeni učinaka propisa (NN 44/17) stručni nositelj obvezan provesti naknadnu procjenu učinaka propisa. Izvješće: nema komentara.
 • 23. 6. 2022. - Otvoreno je novo savjetovanje sa zainteresiranom javnošću. Tema: Naknadna procjena Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti. Savjetovanje je otvoreno do 25. 7. 2022. i dostupno je na portalu e-Savjetovanja. Opis savjetovanja: Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pružanju usluga u turizmu (NN 42/20) donesen je u hitnom postupku te je sukladno članku 17. Zakona o procjeni učinaka propisa (NN 44/17) stručni nositelj obvezan provesti naknadnu procjenu učinaka propisa. Izvješće: nema komentara.
 • 23. 6. 2022. - Otvoreno je novo savjetovanje sa zainteresiranom javnošću. Tema: Naknadna procjena učinaka propisa za Zakon o dopunama Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma. Savjetovanje je otvoreno do 25. 7. 2022. i dostupno je na portalu e-Savjetovanja. Opis savjetovanja: Zakon o dopunama Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 42/20) donesen je u hitnom postupku te je sukladno članku 17. Zakona o procjeni učinaka propisa (NN 44/17) stručni nositelj obvezan provesti naknadnu procjenu učinaka propisa. Izvješće: nema komentara.
 • 23. 6. 2022. - Otvoreno je novo savjetovanje sa zainteresiranom javnošću. Tema: Naknadna procjena učinaka propisa za Zakon o dopunama Zakona o turističkoj pristojbi. Savjetovanje je otvoreno do 25. 7. 2022. i dostupno je na portalu e-Savjetovanja. Opis savjetovanja: Zakon o dopunama Zakona o turističkoj pristojbi (NN 42/20) donesen je u hitnom postupku te je sukladno članku 17. Zakona o procjeni učinaka propisa (NN 47/17) stručni nositelj obvezan provesti naknadnu procjenu učinaka propisa. Izvješće: nema komentara.
 • 10.6. 2022. - Otvoreno je novo savjetovanje sa zainteresiranom javnošću. Tema: Savjetovanje o Nacrtu Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava - Razvoj turističkih proizvoda prihvatljivih za okoliš, učinkovitost resursa te zelenu i digitalnu tranziciju. Savjetovanje je otvoreno do 27. 6. 2022. i dostupno je na portalu e-Savjetovanja. Opis savjetovanja: Pozivom se potiču ulaganja više dodane vrijednosti poduzetnika, koja će doprinijeti razvoju održivog turizma uz pomoć zelene i digitalne tranzicije te poticanje oporavka i otpornosti poduzetnika u cijelom lancu vrijednosti turizma. Svrha poziva je potaknuti ulaganja prihvatljiva za okoliš i učinkovitost resursa, posebice onih u turistički slabije razvijenim područjima, povećanje otpornosti i produktivnosti poduzeća, kao i bolje pozicioniranje na tržištu kroz uvođenje inovacija i digitalnih tehnologija, uključujući i transformaciju privatnih iznajmljivača u poduzetnike. Izvješće o provedenom savjetovanju.
 • 19. 5. 2022. - Otvoreno je novo savjetovanje sa zainteresiranom javnošću. Tema: Savjetovanje o pozivu za dodjelu bespovratnih sredstava C1.6. R1-I1 - Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti. Savjetovanje je otvoreno do 3. 6. 2022. i dostupno je na portalu e-Savjetovanja. Opis savjetovanja: Ministarstvo turizma i sporta otvara Savjetovanje o pozivu za dodjelu bespovratnih sredstava C1.6. R1-I1 - Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti. Izvješće o provedenom savjetovanju.
 • 15. 3. 2022. - Otvoreno je novo savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu pravilnika o obrascu i načinu vođenja očevidnika o obavljenim inspekcijskim pregledima i poduzetim mjerama sportske inspekcije. Savjetovanje je otvoreno do 14. 4. 2022. i dostupno je na portalu e-Savjetovanja. Opis savjetovanja: Ovim se Pravilnikom propisuje obrazac i način vođenja očevidnika o obavljenim inspekcijskim pregledima i poduzetim mjerama sportske inspekcije. Izvješće: nema komentara.
 • 15. 3. 2022. - Otvoreno je novo savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Pravilniku o službenoj iskaznici i znaku sportskih inspektora. Savjetovanje je otvoreno do 14. 4. 2022. i dostupno je na portalu e-Savjetovanja. Opis savjetovanja: Ovim Pravilnikom propisuje se obrazac službene iskaznice i izgled znaka kojim se dokazuje službeno svojstvo, identitet i ovlasti osobe koja obavlja poslove sportske inspekcije, način izdavanja i zamjene službene iskaznice odnosno znaka te način vođenja očevidnika o izdanim iskaznicama i znakovima. Izvješće: nema komentara.
 • 26. 1. 2022. - Otvoreno je novo savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu pravilnika o stručnom ispitu za rad u turističkoj zajednici. Savjetovanje je otvoreno do 25. 2. 2022. i dostupno je na portalu e-Savjetovanja. Opis savjetovanja: Ministarstvo turizma i sporta provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu pravilnika o stručnom ispitu za rad u turističkoj zajednici. Stručni ispit za rad na stručnim poslovima u turističkoj zajednici organizirani je način provjere znanja i osposobljenosti direktora turističke zajednice i radnika na stručnim poslovima za samostalno obavljanje stručnih poslova u turističkoj zajednici, a ovim se Pravilnikom propisuje način polaganja stručnog ispita, ispitni program za stručni ispit, sastav ispitne komisije i obveznike uplate naknade za pristup ispitu kojom se podmiruju troškovi polaganja stručnog ispita. Izvješće o provedenom savjetovanju.

2021.

 • 10. 12. 2021. - Otvoreno je novo savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama. Savjetovanje je otvoreno do 9. 1. 2022. i dostupno je na portalu e-Savjetovanja. Izvješće o provedenom savjetovanju.
  24. 11. 2021. - Otvoreno je novo savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu pravilnika o kriterijima za dodjelu sredstava iz Fonda za udružene turističke zajednice. Savjetovanje je otvoreno do 24. 12. 2021. i dostupno je na portalu e-Savjetovanja. Izvješće o provedenom savjetovanju.
 • 24. 11. 2021. - Otvoreno je novo savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu pravilnika o kriterijima za dodjelu sredstava iz Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent. Savjetovanje je otvoreno do 24. 12. 2021. i dostupno je na portalu e-Savjetovanja. Izvješće o provedenom savjetovanju.
 • 22. 10. 2021. - Otvoreno je novo savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu plana zakonodavnih aktivnosti Ministarstva turizma i sporta za 2022. godinu. Savjetovanje je otvoreno do: 6. 11. 2021. i dostupno je na portalu e-Savjetovanja. Izvješće: nema komentara.
 • 7. 10. 2021. - Otvoreno je novo savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu pravilnika o javnoj turističkoj infrastrukturi. Savjetovanje je otvoreno do 6. studenoga 2021. godine i dostupno je na portalu e-Savjetovanja. Izvješće o provedenom savjetovanju.
 • 30. 9. 2021. - Otvoreno je novo savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama Zakona u ugostiteljskoj djelatnosti. Izmjenama Zakona predlaže se sljedeće: produženje roka važenja privremenih rješenja izdanih ugostiteljima, iznajmljivačima i obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima do 31. prosinca 2023. godine; omogućavanje pružanja usluga doručka pod istim uvjetima za sve iznajmljivače, zbog teritorijalnog ograničenja pružanja usluga. Savjetovanje je otvoreno do 10. listopada 2021. godine i dostupno je na portalu e-Savjetovanja. Izvješće o provedenom savjetovanju.
 • 13. 5. 2021. - Otvoreno je novo savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Pravilniku o oslobađanju od plaćanja turističke pristojbe za osobe koje koriste uslugu noćenja na plovnom objektu nautičkog turizma (nautičari); otvoreno do 25. 5. 2021. na portalu e-Savjetovanja. Izvješće: nema komentara.
 • 13. 5. 2021. - Otvoreno je novo savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Pravilniku o odgodi ili oslobađanju od plaćanja turističke pristojbe u 2021. godini; otvoreno do 25. 5. 2021. na portalu e-Savjetovanja. Izvješće o provedenom savjetovanju.
 • 13. 5. 2021. - Otvoreno je novo savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Pravilniku o dopuni Pravilnika o godišnjem paušalnom iznosu članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i o obrascima TZ za plaćanje članarine turističkoj zajednici; otvoreno do 25. 5. 2021. na portalu e-Savjetovanja. Izvješće o provedenom savjetovanju.
 • 8. 1. 2021. - Otvoreno je novo savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pružanju usluga u turizmu; otvoreno do 7. 2. 2021. na portalu eSavjetovanja Opis savjetovanja: Ovim izmjenama i dopunama Zakona predlaže se, u bitnom, brisanje odredbe kojom je propisana mogućnost izdavanja vaučera umjesto raskida ugovora za neizvršena putovanja u paket aranžmanu poslije 1. ožujka 2021. godine, izmjena odredbi o polaganju posebnog dijela stručnog ispita za turističke vodiče posebno za svaku županiju te propisivanje obveze registracije pružatelja usluge rent-a-cara i vođenje evidencije sklopljenih ugovora o najmu vozila kroz Središnji registar te omogućavanje pristupa podacima nadležnim tijelima. Izvješće o provedenom savjetovanju.
 • 8. 1. 2021 - Otvoreno je novo savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Obrascu Iskaza o procjeni učinaka propisa za Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pružanju usluga u turizmu; otvoreno do 7. 2. 2021. na portalu eSavjetovanja. Izvješće o provedenom savjetovanju.

2020.

 • 25. 11. 2020. - Otvoreno je novo savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Uredbi o namjeni i načinu raspodjele sredstava Fonda za udružene turističke zajednice za 2020. godinu; otvoreno do 29. 11. 2020. na portalu eSavjetovanja. IZVJEŠĆE.
 • 25. 11. 2020. - Otvoreno je novo savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Uredba o namjeni i načinu raspodjele sredstava Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent za 2020. godinu; otvoreno do 29. 11. 2020. na portalu eSavjetovanjaIZVJEŠĆE.
 • 23. 10. 2020. - Otvoreno je novo savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o članarinama u turističkim zajednicama; otvoreno do 28. 10. 2020. na portalu eSavjetovanja. Opis savjetovanja: Ministarstvo turizma i sporta provodi savjetovanje da zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o članarinama u turističkim zajednicama. Zakonom se u bitnom predlaže smanjenje stopa za obračun i plaćanje članarine za 12%, omogućavanje Poreznoj upravi da rješenjem izmijeni visinu mjesečnog predujma članarine zbog značajnog pada poduzetničke aktivnost, urediti obračun paušalnog iznosa članarine kada osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu prvi put ishode rješenje o odobrenju u tekućoj godini, s obzirom na to da se članarina obračunava temeljem kapaciteta iz prethodne godine prema podacima iz sustava eVisitor. IZVJEŠĆE.
 • 13. 10. 2020. - Otvoreno je novo savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sportskoj inspekciji; otvoreno do 9. 11. 2020. na portalu eSavjetovanjaIZVJEŠĆE.
 • 11. 9. 2020. - Otvoreno je novo savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Planu zakonodavnih aktivnosti za 2021. i obrascima prethodne procjene učinaka propisa; otvoreno do 26. rujna 2020. na portalu eSavjetovanjaIZVJEŠĆE.
 • 5. 9. 2020. - Poštovani/a, otvoreno je novo savjetovanje o Pravilniku o dopuni Pravilnika o odgodi ili oslobađanju od plaćanja turističke pristojbe za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu; otvoreno do 20. 9. 2020. na portalu eSavjetovanjaIZVJEŠĆE.
 • 28. 8. 2020. - Poštovani/a, otvoreno je novo savjetovanje o Obrascu prethodne procjene učinaka propisa za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o članarinama u turističkim zajednicama; otvoreno do 12. 9. 2020. na portalu eSavjetovanja. IZVJEŠĆE: nema komentara.
 • 18. 6. 2020. - Poštovani/a, otvoreno je novo savjetovanje o Pravilniku o dopuni Pravilnika o godišnjem paušalnom iznosu članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i obrascima TZ za plaćanje članarine turističkoj zajednici; otvoreno do 26. 6. 2020. na portalu eSavjetovanja Opis savjetovanja: Zbog smanjene poslovne aktivnosti pružatelja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu uslijed epidemije koronavirusa, Pravilnikom se predlaže obvezu plaćanja članarine turističkoj zajednici u 2020. godini za ovu kategoriju obveznika umanjiti za 50%. IZVJEŠĆE.
 • 26. 5. 2020. - Poštovani/a, otvoreno je novo savjetovanje o Pravilniku o visini, načinu plaćanja i raspodjeli turističke pristojbe za čarterska plovila, brodove za višednevna kružna putovanja i osobe koje borave na plovilu (nautičari); otvoreno do 5. 6. 2020. na portalu eSavjetovanja. Napomena: Pravilnikom se propisuje visina turističke pristojbe za osobe koje koriste uslugu noćenja na plovnom objektu nautičkog turizma (čarterska plovila i brodovi za višednevna kružna putovanja), visina turističke pristojbe koju plaća vlasnik plovila koje nije plovni objekt nautičkog turizma, za sebe i sve osobe koje noće na tom plovilu u turističke svrhe te način plaćanja turističke pristojbe i raspodjela uplaćenih sredstava turističke pristojbe koju plaćaju osobe koje koriste uslugu noćenja na plovnom objektu nautičkog turizma i nautičari.Za pravilnik koji je regulirao istu materiju, e-savjetovanje je završilo 12. ožujka 2020. godine. S obzirom da su u odnosu na taj tekst pravilnika izvršene značajne promjene, koje se u najvećem dijelu odnose na raspodjelu turističke pristojbe, isti se ponovno stavlja na e-savjetovanje, kako bi svi zainteresirani subjekti bili u mogućnosti upoznati se s tim promjenama. IZVJEŠĆE.
 • 24. 4. 2020. - Poštovani/a, otvoreno je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Pravilniku o načinu korištenja vaučera za neizvršene ugovore o putovanju u paket aranžmanu; otvoreno do 8. 5. 2020. na portalu eSavjetovanjaIZVJEŠĆE.
 • 24. 2. 2020. - Poštovani/a, otvoreno je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Pravilniku o visini, načinu plaćanja i raspodjeli turističke pristojbe za čarterska plovila, brodove za višednevna kružna putovanja i osobe koje borave na plovilu (nautičari); otvoreno do 12. 3. 2020. na portalu eSavjetovanjaIZVJEŠĆE.
 • ​​6. 2. 2020. - Poštovani/a, otvoreno je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Pravilniku o sustavu eVisitor; otvoreno do 29. 2. 2020. na portalu eSavjetovanjaIZVJEŠĆE.
 • 6. 2. 2020. - Poštovani/a, otvoreno je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija za obavljanje regulirane profesije turističkog vodiča i voditelja poslova turističke agencije; otvoreno do 29. 2. 2020. na portalu eSavjetovanja. IZVJEŠĆE: nema komentara.
2019.
 • 28. 11. 2019. - Poštovani/a, otvoreno je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Pravilniku o godišnjem paušalnom iznosu članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i o obrascima TZ za plaćanje članarine turističkoj zajednici; otvoreno do 13. 12. 2019. na portalu e-Savjetovanja. IZVJEŠĆE.
 • 2. 9. 2019. - Poštovani/a, otvoreno je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine "Hoteli" ; otvoreno do 2. 10. 2019. na portalu e-Savjetovanja. IZVJEŠĆE: nema komentara.
 • ​30. 8. 2019. - Poštovani/a, otvoreno je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu ; otvoreno do 29. 9. 2019. na portalu e-Savjetovanja. IZVJEŠĆE.
 • 30. 8. 2019. - Poštovani/a, otvoreno je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine Kampovi ; otvoreno do 29. 9. 2019. na portalu e-Savjetovanja. IZVJEŠĆE.
 • 30. 8. 2019. - Poštovani/a, otvoreno je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Pravilniku o kategorizaciji luke nautičkog turizma i razvrstavanju drugih objekata za pružanje usluga veza i smještaja plovnih objekata ; otvoreno do 29. 9. 2019. na portalu e-Savjetovanja. IZVJEŠĆE.
 • 30. 8. 2019. - Poštovani/a, otvoreno je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ; otvoreno do 29. 9. 2019. na portalu e-Savjetovanja. IZVJEŠĆE.
 • 6. 8. 2019. - Poštovani/a, otvoreno je savjetovanje: Zakon o pružanju usluga u turizmu, s konačnim prijedlogom zakona ; otvoreno do 3. 8. 2019. na portalu e-Savjetovanja. IZVJEŠĆE: nema komentara.
 • 6. 8. 2019. - Poštovani/a, otvoreno je savjetovanje: Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti, s konačnim prijedlogom zakona ; otvoreno do 21. 8. 2019. na portalu e-Savjetovanja. IZVJEŠĆE: nema komentara.
 • 19. 7. 2019. - Poštovani/a, otvoreno je savjetovanje: OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE - Zakon o izmjenama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti ; otvoreno do 3. 8. 2019. na portalu e-Savjetovanja. IZVJEŠĆE: nema komentara.
 • 19. 7. 2019. - Poštovani/a, otvoreno je savjetovanje: OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE - Zakon o izmjenama Zakona o pružanju usluga u turizmu; otvoreno do 3. 8. 2019. na portalu e-Savjetovanja. IZVJEŠĆE: nema komentara.
 • 19. 6. 2019. - Poštovani/a, otvoreno je savjetovanje: „Pravilnik o najnižem i najvišem iznosu turističke pristojbe“; savjetovanje je otvoreno do 14. 7. 2019. na portalu e-Savjetovanja. IZVJEŠĆE.
 • 26. 4. 2019. - Poštovani/a, otvoreno je savjetovanje: „Pravilnik o vrstama plovnih objekata nautičkog turizma“; savjetovanje je otvoreno do 24. 5. 2019. na portalu e-Savjetovanja. IZVJEŠĆE.
 • 26. 4. 2019. - Poštovani/a, otvoreno je savjetovanje: „Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine kampovi“; savjetovanje je otvoreno do 24. 5. 2019. na portalu e-Savjetovanja. IZVJEŠĆE: nema komentara.
 • 25. 3. 2019. - Poštovani/a, otvoreno je savjetovanje: „Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o postupku, načinu i uvjetima za dobivanje koncesije na turističkom zemljištu u kampovima u suvlasništvu Republike Hrvatske“; savjetovanje je otvoreno do 24. 4. 2019. na portalu e-Savjetovanja. IZVJEŠĆE: nema komentara.
 • 26. 2. 2019. - Poštovani/a, otvoreno je savjetovanje: Nacrt ključnih elemenata ESF poziva na dostavu projektnih prijedloga „Uspostava regionalnih centara kompetentnosti u sektoru turizma i ugostiteljstva“; otvoreno do 12. 3. 2019. na e-Savjetovanja ovdjeIZVJEŠĆE.
 • 31. 1. 2019. - Poštovani/a, otvoreno je savjetovanje: Pravilnik o stručnom ispitu za turističke vodiče; otvoreno do 2. 3. 2019. na e-Savjetovanja ovdje. IZVJEŠĆE.
 • 31. 1. 2019. - Poštovani/a, otvoreno je savjetovanje: Pravilnik o popisu zaštićenih cjelina (lokaliteta) po županijama; otvoreno do 2. 3. 2019. na e-Savjetovanja ovdje. IZVJEŠĆE.
 • 16. 1. 2019. - Poštovani/a, otvoreno je savjetovanje: Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o pružanju usluga u turizmu, s konačnim prijedlogom zakona; otvoreno do 31. 1. 2019. na e-Savjetovanja ovdje; (izmjene se odnose na usklađivanje Zakona sa Zakonom o Državnom inspektoratu). IZVJEŠĆE: nema komentara.
 • 16. 1. 2019. - Poštovani/a, otvoreno je savjetovanje: Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, s konačnim prijedlogom zakona; otvoreno do 31. 1. 2019. na e-Savjetovanja ovdje; (izmjene se odnose na usklađivanje Zakona sa Zakonom o Državnom inspektoratu). IZVJEŠĆE: nema komentara.
 • 8. 1. 2019. - Poštovani/a, otvoreno je savjetovanje: Procjena učinaka propisa za Zakon o izmjenama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti; otvoreno do 23. 1. 2019. na e-Savjetovanja ovdje. IZVJEŠĆE: nema komentara.
 • 8. 1. 2019. - Poštovani/a, otvoreno je savjetovanje: Procjena učinaka propisa za Zakon o izmjenama Zakona o pružanju usluga u turizmu; otvoreno do 23. 1. 2019. na e-Savjetovanja ovdje. IZVJEŠĆE: nema komentara.
2018.
 • 5. 10. 2018. - Poštovani/a, otvoreno je savjetovanje na koje ste pozvani: Pravilnik o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija za obavljanje regulirane profesije turističkog vodiča i voditelja poslova turističke agencije; otvoreno do 4. 11. 2018. na e-Savjetovanja: ovdje. IZVJEŠĆE: nema komentara.
 • 5. 10. 2018. - Poštovani/a, otvoreno je savjetovanje na koje ste pozvani: Pravilnik o iskaznici turističkog vodiča; otvoreno do 4. 11. 2018. na e-Savjetovanja: ovdje. IZVJEŠĆE: nema komentara.
 • 5. 10. 2018. - Poštovani/a, otvoreno je savjetovanje na koje ste pozvani: Pravilnik o stručnom ispitu za voditelja poslova u turističkoj agenciji; otvoreno do 4. 11. 2018. na e-Savjetovanja: ovdje. IZVJEŠĆE.
 • 19. 9. 2018. - Poštovani/a, otvoreno je savjetovanje na koje ste pozvani: Prijedlog Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma; otvoreno do 18. 10. 2018. na e-Savjetovanja: ovdje ; IZVJEŠĆE
 • 19. 9. 2018. - Poštovani/a, otvoreno je savjetovanje na koje ste pozvani: Prijedlog Zakona o turističkoj pristojbi; otvoreno do 18. 10. 2018. na e-Savjetovanja: ovdje ; IZVJEŠĆE
 • 19. 9. 2018. - Poštovani/a, otvoreno je savjetovanje na koje ste pozvani: Prijedlog Zakona o članarinama u turističkim zajednicama; otvoreno do 18. 10. 2018. na e-Savjetovanja: ovdje ; IZVJEŠĆE
 • 20. 6. 2018. - Uredba o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2019. godinu; otvoreno do 21. 7. 2018. na e-Savjetovanja: ovdje ; IZVJEŠĆE
 • 30. 5. 2018. - Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o načinu plaćanja paušalnog iznosa boravišne pristojbe za nautičare; otvoreno do 29. 6. 2018. na e-Savjetovanja: ovdje ; IZVJEŠĆE
 • 3. 5. 2018. - Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti; otvoreno do 2. 6. 2018. na e-Savjetovanja: ovdje ; IZVJEŠĆE
 • 3. 5. 2018. - Procjena učinaka propisa: Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti; otvoreno do 2. 6. 2018. na e-Savjetovanja: ovdje; IZVJEŠĆE: nema komentara,
 • 26. 1. 2018. - Prethodna procjena učinka propisa - Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti - otvoreno do 12. 2. 2018. - IZVJEŠĆE 
2017.
 • 19. 9. 2017. - Poštovani/a, otvoreno je savjetovanje na koje ste pozvani: Prijedlog plana zakonodavnih aktivnosti za 2018 godinu; otvoreno do 3. 10. 2017. godine na: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=6041
 • 21. 6. 2017. - Poštovani/a, otvoreno je savjetovanje na koje ste pozvani: Prijedlog Zakona o pružanju usluga u turizmu; otvoreno do 26. 7. 2017 na: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=5594
 • 29. 5. 2017. - Poštovani/a, otvoreno je savjetovanje na koje ste pozvani: Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice Općine, Grada, Županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice; otvoreno do 29. 6. 2017. na:  https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=5466
 • 8. 6. 2017. - Poštovani/a, otvoreno je savjetovanje na koje ste pozvani: PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O RAZVRSTAVANJU I KATEGORIZACIJI UGOSTITELJSKIH OBJEKATA  IZ SKUPINE OSTALI UGOSTITELJSKI OBJEKTI ZA SMJEŠTAJ; otvoreno do 23. 6. 2017 na: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=5542
 • 8. 6. 2017. - Poštovani/a, otvoreno je savjetovanje na koje ste pozvani: PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O RAZVRSTAVANJU I KATEGORIZACIJI OBJEKATA U KOJIMA SE PRUŽAJU UGOSTITELJSKE USLUGE NA OBITELJSKOM POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU; otvoreno do 23. 6. 2017 na: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=5549
 • 8. 6. 2017. - Poštovani/a, otvoreno je savjetovanje na koje ste pozvani: PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O RAZVRSTAVANJU I KATEGORIZACIJI OBJEKATA U KOJIMA SE PRUŽAJU UGOSTITELJSKE USLUGE U DOMAĆINSTVU; otvoreno do 23. 6. 2017 na: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=5545
 • 25. 5. 2017. - Poštovani/a, otvoreno je savjetovanje na koje ste pozvani: Uredba o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2018. godinu; otvoreno do 26. 6. 2017. na: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=5446
 • 16.  2. 2017. - Poštovani/a, otvoreno je savjetovanje na koje ste pozvani: Pravilnik o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice Općine, Grada, Županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice; otvoreno do 2. 3. 2017. na: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=4739
 • 7.  2. 2017. - Poštovani/a, otvoreno je savjetovanje na koje ste pozvani: Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obliku i sadržaju obrasca za prijavu podataka o osnovici za obračun članarine u turističkim zajednicama; otvoreno do 22. 2. 2017. na: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=4672
 • 7.  2. 2017. - Poštovani/a, otvoreno je savjetovanje na koje ste pozvani: Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obliku, sadržaju i načinu vođenja knjige žalbi; otvoreno do 22. 2. 2017. na: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=4675 
2016.
 • 23. 11. 2016. - Poštovani/a, otvoreno je savjetovanje na koje ste pozvani: Uredba o izmjeni Uredbe o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2017. godinu; otvoreno do 5. 12. 2016. na: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=4404
 • 8. 11. 2016. - Poštovani/a, otvoreno je savjetovanje na koje ste pozvani: Prijedlog plana normativnih aktivnosti za 2017. godinu; otvoreno do 23. 11. 2016. na: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=4289
 • 7. 11. 2016. - Poštovani/a, otvoreno je savjetovanje na koje ste pozvani: Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, s konačnim prijedlogom zakona. Savjetovanje je otvoreno do 22. 11. 2016. na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=4279 (teze za ove izmjene uključene su u savjetovanje). Također, do 22. 11. 2016. otvoreno je savjetovanje: Prethodna procjena za Zakon o izmjenama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=4287
 • 4. 10. 2016. - Poštovani/a, otvoreno je savjetovanje na koje ste pozvani: Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama zakona o članarinama u turističkim zajednicama, s konačnim prijedlogom zakona. Savjetovanje je otvoreno do 4. 11. 2016. na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=4093 Napomena: Savjetovanje je produženo do 11. studenoga 2016.
 • 28. 9. 2016. - Poštovani/a, otvoreno je novo savjetovanje na koje ste pozvani. Tema savjetovanja je: Nacrt ključnih elemenata ESF poziva na dostavu projektnih prijedloga  „Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva“. Savjetovanje je otvoreno do 12. 10. 2016. Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=4078
 • 1. 8. 2016. Izvješće o provedenom savjetovanju: Javno savjetovanje o Uredbi o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2017. godinu. 
 • 4. 7. 2016. - Poštovani/a, otvoreno je novo savjetovanje na koje ste pozvani. Tema savjetovanja je: Javno savjetovanje o Uredbi o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2017. godinu. Savjetovanje je otvoreno do 18. 7. 2016. i nalazi se na: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=3646
 • 1. 2. 2016. - Poštovani/a, otvoreno je novo savjetovanje na koje ste pozvani. Tema savjetovanja je: Javno savjetovanje o Pravilniku o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine Hoteli. Savjetovanje je otvoreno do 1. 3. 2016. Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=2651 dok priloge (ukupno 11) uz ovaj pravilnik možete preuzeti ovdje (otvara link s dokumentima)
 • 1. 2. 2016. - Poštovani/a, otvoreno je novo savjetovanje na koje ste pozvani. Tema savjetovanja je: Javno savjetovanje o Pravilniku o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine kampovi. Savjetovanje je otvoreno do 1. 3. 2016. Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=2664 dok priloge (ukupno 3) uz ovaj pravilnik možete preuzeti ovdje (otvara link s dokumentima)
 • 1. 2. 2016. - Poštovani/a, otvoreno je novo savjetovanje na koje ste pozvani. Tema savjetovanja je: Javno savjetovanje o Pravilniku o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine ostali ugostiteljski objekti za smještaj. Savjetovanje je otvoreno do 1. 3. 2016. Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=2669 dok priloge (ukupno 5) uz ovaj pravilnik možete preuzeti ovdje (otvara link s dokumentima)
 • 1. 2. 2016. - Poštovani/a, otvoreno je novo savjetovanje na koje ste pozvani. Tema savjetovanja je: Javno savjetovanje o Pravilniku o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu. Savjetovanje je otvoreno do 1. 3. 2016. Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=2676 dok priloge (ukupno 5) uz ovaj pravilnik možete preuzeti ovdje (otvara link s dokumentima)
2015.
 • 18. 11. 2015. Otvoreno je novo savjetovanje na koje ste pozvani. Tema savjetovanja je: Javno savjetovanje o Nacrtu Pravilnika o obliku, sadržaju i načinu vođenja knjige gostiju i popisa gostiju Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=2303 Savjetovanje je otvoreno do 18. 12. 2015.
 • 18. 11. 2015. Poštovani/a, otvoreno je novo savjetovanje na koje ste pozvani. Tema savjetovanja je: Javno savjetovanje o Nacrtu Pravilnika o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija iz područja turizma Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=2307 Savjetovanje je otvoreno do 18. 12. 2015.
 • 2. 10. 2015. - Otvoreno je novo savjetovanje na koje ste pozvani. Tema savjetovanja je: Javno savjetovanje o PRAVILNIKU O NAČINU VOĐENJA POPISA TURISTA TE O OBLIKU I SADRŽAJU OBRASCA PRIJAVE TURISTA TURISTIČKOJ ZAJEDNICI. Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=2081 Savjetovanje je otvoreno do 2. 11. 2015.
 • 2. 10. 2015. - Otvoreno je novo savjetovanje na koje ste pozvani. Tema savjetovanja je: Javno savjetovanje o PRAVILNIKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PROGLAŠAVANJU TURISTIČKIH OPĆINA I GRADOVA I O RAZVRSTAVANJU NASELJA U TURISTIČKE RAZREDE. Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=2083 Savjetovanje je otvoreno do 2. 11. 2015.
 • 30. 9. 2015. Otvoreno je novo savjetovanje na koje ste pozvani. Tema savjetovanja je: Javno savjetovanje o Planu normativnih aktivnosti za 2016. godinu. Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=2061 Savjetovanje je otvoreno do 14. 10. 2015. Obavijest: Ministarstvo turizma ne planira donošenje novih propisa u 2016. godini, vezano uz Plan normativnih aktivnosti za 2016. godinu koji je potrebno donijeti na temelju članka 12. stavka 1. Zakona o procjeni učinaka propisa (NN 90/11). U proceduri su: Zakon o pružanju usluga u turizmu; Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma; Zakon o izmjenama Zakona o članarinama u turističkim zajednicama; Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o boravišnoj pristojbi. Donošenje ovih propisa očekuje se u 2016. godini.   
 • 24. 6. 2015. - Otvoreno je novo savjetovanje na koje ste pozvani. Tema savjetovanja je: Javno savjetovanje o Prijedlogu Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, s konačnim prijedlogom zakona (.pdf) Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=1473 Savjetovanje je otvoreno do 12. 7. 2015. Opis savjetovanja: Predloženim Zakonom uređuje se slijedeće: ustrojstvo sustava turističkih zajednica, područja za koja se osnivaju pojedini oblici turističkih zajednica, članstvo u turističkim zajednicama, zajednički ciljevi turističkih zajednica, tijela turističkih zajednica i njihov djelokrug, način rada i zadaće pojedinih oblika turističkih zajednica, osnovna načela financiranja i gospodarenja, prihodi i korištenje prihoda turističkih zajednica, nadzor nad turističkim zajednicama. Zakon će zadržati strukturu po glavama, kao i većinu rješenja (odredbi), koja su zadržana u važećem Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, a osnovne izmjene koje se predlažu novim Zakonom u odnosu na važeći Zakon, od kojih se većina predlaže na inicijativu samog sustava turističkih zajednica, su: uspostava sustava turističkih zajednica po modelu DMO, redefiniranje zadaća turističkih zajednica uz poštivanje načela samodostatnosti kako bi im se omogućilo normativno, organizacijski i financijski obavljanje funkcija DMO-a, utvrđivanje minimalnih financijskih kriterija za osnivanje turističkih zajednica na lokalnoj razini (turističkih zajednica destinacija), definiranje ciljeva turističkih zajednica sukladno modelu DMO-a, mogućnost određivanja predsjednika turističke zajednice općine ili grada i županije od strane općinskog načelnika ili gradonačelnika ovisno o jedinici lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave za čije je područje turistička zajednica osnovana, delegiranje Zakonom određenog broja članova u turističko vijeće lokalne turističke zajednice uz članove koje, kao i do sada, bira skupština, delegiranje člana u nadzorni odbor od strane jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave za područje kojih je turistička zajednica destinacije ili turistička zajednica županije osnovana, uvođenje četverogodišnjeg mandata direktora turističkog ureda turističke zajednice, vremenski se ograničava razdoblje u kojem predsjednik turističke zajednice može zastupati turističku zajednicu u slučaju kada turistička zajednice još nije izabrala direktora turističkog ureda, uvođenje obveze djelovanja turističkog društva tijekom cijele godine, omogućavanje udruživanja turističkih zajednica općina ili gradova i turističkih zajednica županija u zajedničku turističku zajednicu koja će djelovati kroz jedinstvenu marketinšku sinergiju, mogućnost sporazumnog udruživanja turističkih zajednica općina ili grada i turističkih zajednica županija (ukoliko za područje jedinice lokalne samouprave nije osnovana turistička zajednica) u cilju zajedničkog razvoja turističkog proizvoda i promocije destinacije, utvrđivanje roka za dostavu prijedloga programa rada i financijskog plana te godišnjeg financijskog izvješća turističkoj zajednici više razine, određivanje udjela troškova za bruto plaće zaposlenika u ukupnim prihodima turističke zajednice, nadziranje rada turističke zajednice prvenstveno od strane samih članova turističke zajednice kroz nadzorni odbor te predviđanje mogućnosti angažiranja neovisnih revizora u slučaju postojanja takve potrebe kao i provođenje nadzora nad financijskim poslovanjem od strane ministarstva nadležnog za financije sukladno propisu o financijskom poslovanju neprofitnih organizacija i dr. Posljedice koje će donošenjem Zakona proisteći: efikasnije sudjelovanje turističkih zajednica  u upravljanju destinacijom, udruživanje i racionalizacija unutar sustava, povećanje učinkovitosti sustava posebice u razvoju i unapređenju postojećih turističkih proizvoda, potpunija zastupljenost specifičnih lokanih/regionalnih interesa, jačanje lokalne/regionalne inicijative, bolje povezivanje lokalnih dionika u stvaranju međunarodno konkurentnih proizvoda, bolja koordiniranost i veća odgovornost unutar sustava, svrsishodnije trošenje sredstava, veća transparentnost rada turističkih zajednica, bolja promocija destinacijskog turističkog proizvoda, prepoznatljiva turistička ponuda destinacije, razvoj kapaciteta za potrebne konkurentske iskorake hrvatskog turizma.
 • 24. 6. 2015. - Otvoreno je novo savjetovanje na koje ste pozvani. Tema savjetovanja je: Javno savjetovanje o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o boravišnoj pristojbi, s konačnim prijedlogom zakona (.pdf) Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=1478 Savjetovanje je otvoreno do 12. 7. 2015. Opis savjetovanja: Izmjenama i dopunama Zakona stvorit će se odgovarajući pravni okvir za drugačiju raspodjelu sredstava boravišne pristojbe, a što je vezano uz donošenje novog Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, kojim će se izvršiti repozicioniranje sustava turističkih zajednica kroz njegov preustroj prema modelu destinacijske menadžment organizacije (DMO). Ciljevi koji će se postići izmjenama i dopunama Zakona odnose se na: učinkovitiju naplata boravišne pristojbe, racionalnije i učinkovitije trošenje sredstava boravišne pristojbe, svrhovitije raspoređivanje sredstava boravišne pristojbe unutar sustava turističkih zajednica, uspostavljanje jedinstvenog informacijskoj sustava omogućit će ažurno praćenje podataka o dolascima i noćenjima turista, kao i drugih podataka važnih za statističku obradu i informiranje javnosti, uspostavljanje ažurne elektroničke prijave i odjave turista i elektroničke evidencije obračuna i naplate boravišne pristojbe, veću transparentnost trošenja sredstava boravišne pristojbe, pojačanu promociju na inozemnim tržištima i domaćem tržištu, diversifikaciju i razvoj turističke ponude na turistički nerazvijenim područjima. Kako bi se do početka 2016. godine mogla provesti mjera smanjenja parafiskalnih nameta koja je dio strukturnih reformi za ostvarenje ciljeva iz Nacionalnog programa reformi za 2015., te kako bi se na drugačiji način osigurala dostatna sredstva za izvršavanje zakonom propisanih zadaća turističkih zajednica, ocjenjuje se da postoje opravdani razlozi za donošenje ovoga Zakona po hitnom postupku.
 • 24. 6. 2015. - Otvoreno je novo savjetovanje na koje ste pozvani. Tema savjetovanja je: Javno savjetovanje o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o članarinama u turističkim zajednicama, s konačnim prijedlogom zakona (.pdf) Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=1493 Savjetovanje je otvoreno do 12. 7. 2015. Opis savjetovanja: Važećim Zakonom o članarinama u turističkim zajednicama („Narodne novine“, broj 152/08. i 88/10.) uređuje se obveza plaćanja članarine, osnovice i stope po kojima se obračunava i plaća članarina turističkoj zajednici, način plaćanja članarine, evidencija, obračun i naplata članarine te druga pitanja od značenja za plaćanje i raspoređivanja članarine turističkoj zajednici. Članarina je, uz boravišnu pristojbu, najizdašniji izvorni prihod turističkih zajednica, posebno u kontinentalnom dijelu Hrvatske. Polazeći od Nacionalnog programa reformi, a sukladno Odluci o smanjenju parafiskalnih nameta u 2015. godini i ciljevima smanjenja u 2016. godini i osnivanju Povjerenstva za praćenje provedbe smanjenja parafiskalnih nameta, predlaže se smanjenje članarine koja se plaća turističkim zajednicama za dodatnih 15%. Prema podacima FINA-e za 2014. godinu, ukupni prihod od članarine iznosio je 215.270.441,92 kn. Na taj način će se gospodarstvo u 2016. godini rasteretiti za 32.290.566,28 kuna. Radi pojednostavljenja naplate članarine kao parafiskalnog nameta, a u provedbi jednog od glavnih ciljeva Nacionalnog programa, obveznici plaćanja članarine, članarinu će plaćati kvartalno, a ne više mjesečno. Slijedom navedenog, očekuje se da će se izmjenama i dopunama Zakona ostvariti slijedeći ciljevi: stvaranje boljeg poslovnog okruženja; svrhovitije raspoređivanje sredstava članarine unutar sustava turističkih zajednica; racionalnije i učinkovitije trošenje sredstava članarine; veća transparentnost trošenja sredstava članarine; smanjenje administrativnog opterećenja i troškova poslovanja poduzeća.
 • 8. 6. 2015. - Otvoreno je novo savjetovanje na koje ste pozvani. Tema savjetovanja je: Javno savjetovanje o Prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o članarinama u turističkim zajednicama, s konačnim prijedlogom zakona. Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=1372 Opis savjetovanja: Važećim Zakonom o članarinama u turističkim zajednicama („Narodne novine“, broj 152/08. i 88/10. - u daljnjem tekstu: Zakon) uređuje se obveza plaćanja članarine, osnovice i stope po kojima se obračunava i plaća članarina turističkoj zajednici, način plaćanja članarine, evidencija, obračun i naplata članarine te druga pitanja od značenja za plaćanje i raspoređivanja članarine turističkoj zajednici. Polazeći od Nacionalnog programa reformi, a sukladno Odluci o smanjenju parafiskalnih nameta u 2015. godini i ciljevima smanjenja u 2016. godini i osnivanju Povjerenstva za praćenje provedbe smanjenja parafiskalnih nameta, predlaže se dodatno smanjenje članarine koja se plaća turističkim zajednicama za 15%. Prema podacima FINA-e za 2014. godinu, ukupni prihod od članarine iznosio je 215.270.441,92 kn. Na taj način će se gospodarstvo u 2016. godini rasteretiti za 32.290.566,28 kuna. Radi pojednostavljenja naplate članarine kao parafiskalnog nameta, a u provedbi jednog od glavnih ciljeva Nacionalnog programa, obveznici plaćanja članarine, članarinu će plaćati kvartalno, a ne više mjesečno. Savjetovanje je trajalo od 8.-26. 6. 2015.
 • 15. 4. 2015. - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću: Prijedlog Zakona o pružanju usluga u turizmu (prijedlog teksta preuzmite ovdje). Važeći Zakon imao je četiri izmjene i dopune, ali se zbog obima predloženih izmjena te radi lakše i učinkovitije njegove primjene u praksi, kako pravnih i fizičkih osoba na koje se propis odnosi, tako i nadležnih upravnih i drugih tijela koja ga primjenjuju ili provode nadzor nad njegovom primjenom, predlaže donošenje novoga zakona. Većina izmjena i dopuna predlaže se na temelju prijedloga i poticaja strukovnih udruga i udruženja poslovnoga sektora, kao i na temelju primjedbi, prijedloga i sugestija pojedinačnih pružatelja ugostiteljskih usluga i građana, koje su tijekom primjene važećega Zakona upućene nadležnome ministarstvu. Savjetovanje je trajalo od 24. ožujka do 15. travnja 2015. godine. Izvješće o provedenom savjetovanju, 24. 3. - 15. 4. 2015. ; Tablica prihvaćenih i neprihvaćenih primjedbi
 • 22. 3. 2015. - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću: Prijedlog Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (prijedlog teksta preuzmite ovdje). U primjeni i provedbi Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, uočene su neke prepreke za daljnji razvoj ove djelatnosti ili nedorečenosti koje su se javljale u provedbi, a koje je potrebno riješiti izmjenama pojedinih njegovih odredbi kako bi se stvorile pretpostavke za daljnji razvoj i uredilo područje ove važne djelatnosti. Predloženim  novim istoimenim zakonom stvorit će se povoljniji pravni okvir za daljnji razvoj ugostiteljske djelatnosti koji bi u konačnici trebao imati učinak na povećanje prihoda od ugostiteljstva, ali i novo zapošljavanje odnosno samozapošljavanje. Savjetovanje je trajalo od 27. veljače do 22. ožujka 2015. Izvješće o provedenom savjetovanju, 27. 2. - 22. 3. 2015.
2014.
 • Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu pravilnika o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija iz područja turizma (/.docx ; /.pdf). Savjetovanje je trajalo od 17. 9. do 30. 11. 2014. godine. Pristigla jedna primjedba, 14. 11. 2014.
 • Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o izmjenama i dopunama Pravilnika o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupina „restorani“, „barovi“, „catering objekti“ i „objekti jednostavnih usluga“(.docx ; /.pdf). Savjetovanje je trajalo od 24. 10. do 10. 11. 2014. Nije bilo pristiglih primjedbi.
 • Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga zakona o izmjeni Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, zajedno s Prethodnom procjenom i Tezama (Prethodna procjena i teze za zakon o izmjeni Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti ;Nacrt prijedloga zakona o izmjeni Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, s konačnim prijedlogom Zakona). Savjetovanje je trajalo 15 dana, od 19. 9. do 6. 10. 2014. godine. Nije bilo pristiglih primjedbi.
 • Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga zakona o izmjeni Zakona o pružanju usluga u turizmu, zajedno s Prethodnom procjenom i Tezama (Prethodna procjena i teze za zakon o izmjeni Zakona o pružanju usluga u turizmu;Nacrt prijedloga zakona o izmjeni Zakona o pružanju usluga u turizmu, s konačnim prijedlogom Zakona). Savjetovanje je trajalo 15 dana, od 19. 9. do 6. 10. 2014. godine. Nije bilo pristiglih primjedbi.
 • Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću povodom izrade Nacrta prijedloga Iskaza o procjeni učinaka Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o boravišnoj pristojbi.  Obrazac izvješća o provedenom savjetovanju ; Pregled prihvaćenih i neprihvaćenih primjedbi ; Bilješka sa sastanka Savjetovanje je trajalo od 4. 8. do 5. 9. 2014. godine.
 • Informacija o provedbi savjetovanja s javnošću i zainteresiranom javnošću povodom izrade Nacrta prijedloga Iskaza o procjeni učinaka Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o boravišnoj pristojbi (Informacija o provedbi savjetovanja;Iskaz o procjeni učinaka propisa za Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o boravišnoj pristojbi). Savjetovanje je trajalo od 4. 8. do 5. 9. 2014. godine na fax. 01 6169 373 ili ispunjavanjem obrasca.
 • Ministarstvo turizma objavilo je prijedlog pravilnika o izmjeni i dopunama Pravilnika o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupina „restorani“, „barovi“, „catering objekti“ i „objekti jednostavnih usluga“ (preuzmite ovdje). Svi zainteresirani mogu svoje prijedloge i primjedbe dostaviti od 30. 4. do 16. 5. 2014. godine.
 • Ministarstvo turizma objavilo je smjernice kojima se definiraju osnovna načela za izradu Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, Zakona o boravišnoj pristojbi i Zakona o članarinama u turističkim zajednicama. „Smjernice za izradu zakona o turističkim zajednicama“ (preuzmite ovdje). Svi zainteresirani mogu svoje prijedloge i primjedbe mogu dostaviti od 3. do 22. 4. 2014. godine.
 • Teze uz Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (preuzmite ovdje) Savjetovanje je trajalo od 2. 1. do 17. 1. 2014. godine, dostavljanjem primjedbi, prijedloga i mišljenja.
 • Teze uz Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pružanju usluga u turizmu (preuzmite ovdje) Savjetovanje je trajalo od 2. 1. do 17. 1. 2014. godine, dostavljanjem primjedbi, prijedloga i mišljenja.