S P O R T

2022.

______________________________________________________

4. 10. 2022. - Natječaj za dodjelu subvencija školarina u 2022. godini osvajačima medalja na olimpijskim igrama, paraolimpijskim igrama i olimpijskim igrama gluhih te bivšim i sadašnjim vrhunskim sportašima. Natječaj je otvoren do 4. studenoga 2022. Sva pitanja vezana uz natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkom poštom na adresu e-pošte: subvencije-sport@mints.hr i to najkasnije do 25. listopada 2022. Prijave se podnose na poveznici: https://issobrasci.gov.hr/Prijava/

 1. Odluka o raspisivanju natječaja
 2. Natječaj
 3. Upute za prijavitelje
 4. Potvrda/Izjava nacionalnog saveza ili krovnog sportskog udruženja
 5. 25.10. 2022. - NAJČEŠĆA PITANJA I ODGOVORI

_______________________________________________________

1. 9. 2022. - Natječaj za dodjelu Državne nagrade za sport „Franjo Bučar“ u 2022. godini. Rok za podnošenje prijedloga je 1. listopada 2022. godine

Ministarstvo turizma i sporta objavljuje Natječaj za dodjelu Državne nagrade za sport „Franjo Bučar“ u 2022. godini, najvišeg priznanja koje Republika Hrvatska dodjeljuje za iznimna postignuća i doprinos od osobitog značenja za razvoj sporta u Republici Hrvatskoj. Državna nagrada za sport „Franjo Bučar“ dodjeljuje se stručnim i javnim djelatnicima u području sporta, sportašima, pravnim i fizičkim osobama koje obavljaju sportsku djelatnost te drugim pravnim i fizičkim osobama zaslužnim za razvoj sporta u Republici Hrvatskoj.

____________________________________________________

16. veljače 2022. - Javni poziv za iskazivanje interesa nezavisnih vanjskih stručnjaka/inja za ocjenjivanje prijava projekata u sklopu natječaja za sufinanciranje sportskih programa poticanja lokalnog sporta i sportskih natjecanja. Prijave na javni poziv primaju se do 25. veljače 2022. 

 1. Odluka o raspisivanju javnog poziva
 2. Javni poziv
 3. Prijavni obrazac

____________________________________________________

21. 7. 2022. - Odluka o raspodjeli financijskih sredstava za sufinanciranje sportskih programa poticanja lokalnog sporta i sportskih natjecanja u 2022. godini

5. siječnja 2022. - Natječaj za sufinanciranje sportskih programa poticanja lokalnog sporta i sportskih natjecanja u 2022. godini

 1. Objava Natječaja
 2. Upute za prijavitelje
 3. Upute za online prijavu
 4. Obavijest o zaštiti privatnosti
 5. Obrazac prijave programa PP1
 6. Obrazac proračuna programa PP1
 7. Obrazac prijave programa PP2
 8. Obrazac proračuna programa PP2
 9. Obrazac prijave programa PP3
 10. Obrazac proračuna programa PP3
 11. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja
 12. Obrazac izjave o partnerstvu
 13. Obrazac za procjenu kvalitete/vrijednosti programa PP1
 14. Obrazac za procjenu kvalitete/vrijednosti programa PP2
 15. Obrazac za procjenu kvalitete/vrijednosti programa PP3
 16. Popis priloga koje je potrebno priložiti uz prijavu
 17. Odluka o načinu raspodjele sredstava za program
 18. Obrazac za opisno izvješće PP1
 19. Obrazac financijskog izvješća PP1
 20. Obrazac za opisno izvješće PP2
 21. Obrazac financijskog izvješća PP2
 22. Obrazac za opisno izvješće PP3
 23. Obrazac financijskog izvješća PP3
 24. Najčešće postavljena pitanja i odgovori
 25. Ažurirani okvirni kalendar natječajnoga postupka

____________________________________________________

10. 6. 2022. - Odluka o raspodjeli financijskih sredstava za sufinanciranje sportskih programa obuke neplivača „Hrvatska pliva“

5. siječnja 2022. - Natječaj za sufinanciranje sportskih programa obuke neplivača „Hrvatska pliva“ u 2022. godini

 1. Objava Natječaja
 2. Upute za prijavitelje
 3. Upute za online prijavu
 4. Obavijest o zaštiti privatnosti
 5. Obrazac prijave programa
 6. Obrazac proračuna programa
 7. Program obuke neplivača
 8. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja
 9. Obrazac izjave o partnerstvu
 10. Obrazac za procjenu kvalitete programa
 11. Popis priloga koje je potrebno priložiti uz prijavu
 12. Odluka o načinu raspodjele sredstava za program
 13. Obrazac za opisno izvješće o provedbi programa
 14. Obrazac financijskog izvješća o provedbi programa
 15. Najčešće postavljena pitanja i odgovori
 16. Ažurirani okvirni kalendar natječajnoga postupka

____________________________________________________

4. siječnja 2022. - Natječaj za sufinanciranje izgradnje, građevinskog zahvata i opremanja sportskih građevina u 2022. godini - otvoren do 3. veljače 2022. godine
 
Prijavitelj se obvezno prijavljuje putem online prijave na poveznici:
https://e-upitnik.gov.hr/index.php/716564/lang-hr 
i dostavljanjem pripadajuće dokumentacije osobno ili putem pošte na adresu:
Ministarstvo turizma i sporta, Uprava za sport, Prisavlje 14, 10000 Zagreb

 1. Odluka o raspisivanju natječaja
 2. Natječaj
 3. Smjernice za podnositelje zahtjeva
 4. Prilog 1 dodatak A-kontrolni obrazac
 5. Prilog 2 dodatak B-prijavni obrazac
 6. Prilog 3 dodatak C-proračun projektne prijave
 7. Prilog 4 kriterij bodovanja projektnih prijava
 8. Prilog 5 obrazac financijskog izvješća o provedenom projektu

____________________________________________________

27. 12. 2021. - Javni poziv za sufinanciranje organizacije velikih sportskih manifestacija u 2022. godini. Javni poziv otvoren je od 27. prosinca 2021. godine i traje do 28. siječnja 2022. godine putem online prijave  na poveznici: https://e-upitnik.gov.hr/index.php/572671/lang-hr i dostavljanjem pripadajuće dokumentacije osobno ili putem pošte na adresu: Ministarstvo turizma i sporta, Uprava za sport, Prisavlje 14, 10000 Zagreb

 1. Odluka o raspisivanju javnog poziva
 2. Upute za prijavitelje
 3. Obrazac opisa sportske manifestacije
 4. Obrazac proračuna sportske manifestacije
 5. Izjava prijavitelja
 6. Izjava partnera
 7. Obavijest o zaštiti privatnosti
 8. Obrazac online prijave
 9. Upute za popunjavanje online obrasca
 10. Popis priloga koje je potrebno priložiti uz prijavu
 11. Opisno izvješće o provedenoj organizaciji sportske manifestacije
 12. Obrazac financijskog izvješća o provedenoj organizaciji sportske manifestacije

____________________________________________________