Potpisani Sporazumi/Memorandumi

Rbr. ZEMLJA DOKUMENT DATUM POTPISIVANJA OBJAVA U N/N DATUM STUPANJA NA SNAGU
1. Mongolija Memorandum o suglasnosti Ministarstva turizma i sporta Republike Hrvatske i Ministarstva okoliša i turizma Mongolije o suradnji u području turizma 15. listopada 2020. --- 15. listopada 2020.
2. Bugarska Memorandum o suglasnosti između Ministarstva turizma i sporta Republike Hrvatske i Ministarstva turizma Republike Bugarske o proširenju suradnje u području turizma 8. listopada 2020. --- 8. listopada 2020.
3. Indija Memorandum o suglasnosti između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Indije o suradnji u području turizma 26. ožujka 2019. --- 26. ožujka 2019.
4. Maroko Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Maroka u suradnji u području turizma 8. veljače 2019. --- ---
5. Kina Memorandum o suglanosti između Ministarstva turizma Republike Hrvatske i Ministarstva kulture i turizma Narodne Republike Kine o suradnji u području posebnih oblika turizma 10. travnja 2019. --- 10. travnja 2019.
6. Kina Memorandum o suglasnosti između Ministarstva turizma Republike Hrvatske i Ministarstva kulture i turizma Narodne Republike Kine o suradnji u području turizma 19. rujna 2018. --- 19. rujna 2018.
7. BiH Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o suradnji na području turizma 7. srpnja 2017. --- ---
8. Portugal Sporazum između Republike Hrvatske i Porugalske Republike o suradnji u području turizma 21. studenoga 2014. 08/15 28. veljače 2016.
9. Turkmenistan Memorandum o suglasnosti između Ministarstva turizma Republike Hrvatske i Državnog odbora za turizam Turkmenistana o suradnji na području turizma 29. travnja 2014. --- ---
10. Azerbajdžan Memorandum o suglasnosti između Ministarstva turizma Republike Hrvatske i Ministarstva kulture i turizma Republike Azerbajdžana 11. ožujka 2013. --- 15. svibnja 2013.
11. Crna Gora Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Crne Gore o suradnji na području turizma 19. veljače 2013. 08/15 11. siječnja 2016.
12. Bjelarus Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Bjelarus o suradnji na području turizma 27. listopada 2010. 13/11 16. studenoga 2011.
13. Katar Memorandum o suglasnosti između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Države Katara o turističkoj suradnji 8. veljače 2010. 02/15 9. veljače 2015.
14. Oman Memorandum o suglanosti između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sultanata Omana o suradni u području turizma 21. prosinca 2009. 06/15 ---
15. Litva Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Litve o suradnji na području turizma 20. veljače 2007. 09/13 15. studenoga 2013.
16. Moldova Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Moldove o suradnji na području turizma 24. listopada 2006. 06/07 15. listopada 2007.
17. Makedonija Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mkedonije o suradnji na području turizma 6. travnja 2006. 06/10 1. listopada 2010.
18. Latvija Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Latvije o suradnji na području turizma 22. srpnja 2005. 07/07 17. kolovoza 2007.
19. Češka Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Češke Republike o suradnji na području turizma 6. rujna 2005. 04/07 27. kolovoza 2007.
20. San Marino Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike San Marino o turističkoj suradnji 18. listopada 2004. 04/05 9. kolovoza 2005.
21. Kina Memorandum o suglasnosti između Ministarstva turizma Republike Hrvatske i Državne uprave za turizam Narodne Republike Kine o provedbi plana organiziranih grupnih putovanja kineskih državljana u Hrvatsku 18. veljače 2003. --- 18. veljače 2003.
22. Iran Memorandum o razumijevanju Vlade Republike Hrvatske i Vlade Islamske Republike Iran o suradnji na području turizma 16. listopada 2003. 03/04 1. prosinca 2004.
23. Rusija Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije o suradnji na području turizma 1. listopada 2002. 04/04 4. studenoga 2004.
24. Brazil Sporazum o suradnji na području turizma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Savezne Republike Brazil 7. lipnja 2001. 06/05 7. travnja 2006.
25. V. Britanija Memorandum o suglasnosti o suradnii na području turizma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske 17. svibnja 2000. --- 17. svibnja 2000.
26. Kina Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Narodne Republike Kine o suradnji na području turizma 29. svibnja 2000. 04/01 2. siječnja 2002.
27. BiH Aneks o turističkoj suradnji uz Sporazum o posebnim odnosima između Republike Hrvatske i Federacije Bosne i Hercegovine 15. lipnja 1999. --- 15. lipnja 1999.
28. Izrael Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Države Izrael o suradnji na području turizma 11. svibnja 1998. 12/98 2. svibnja 1999.
29. Grčka Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Helenske Republike o suradnji na području turizma 23. studenoga 1998. 07/00 16. lipnja 2000.
30. Češka Protokol o suradnji na području turizma između Ministarstva turizma Republike Hrvatske i Ministarstva regionalnog razvitka Češke Republike 26. svibnja 1998. --- 26. svibnja 1998.
31. Austrija Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Austrije o turističkoj suradnji 22. siječnja 1998. 09/98 1. kolovoza 1998.
32. Italija Sporazum o turističkoj suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Talijanske Republike 27. lipnja 1997. 17/97 20. kolovoza 1998.
33. Egipat Ugovor o turističkoj suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Arapske Republike Egipat 28. listopada 1997. 04/99 15. travnja 1999.
34. Ukrajina Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ukrajine o turističkoj suradnji 10. rujna 1996. 05/98 ---
35. Turska Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Turske o turističkoj suradnji 19. lipnja 1996. 05/98 4. svibnja 1998.
36. Slovačka Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Slovačke Republike o turističkoj suradnji 12. veljače 1996. 12/97 22. listopada 1998.
37. Poljska Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Poljske o turističkoj suradnji 18. svibnja 1996. 12/97 5. rujna 1997.
38. Mađarska Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske o turističkoj suradnji 15. svibnja 1996. 12/97 17. listopada 1997.
39. Bugarska Ugovor o turističkoj suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Bugarske 25. lipnja 1996. 05/98 25. siječnja 1999.
40. Španjolska Ugovor o suradnji na području turizma između Republike Hrvatske i Kraljevine Španjolske 28. lipnja 1994. 03/98 ---
41. Rumunjska Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Rumunjske o suradnji u turizmu 29. rujna 1994. 06/97 15. svibnja 1997.
42. Albanija Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Albanije o turističkoj suradnji 1. veljače 1994. 07/96 16. veljače 2006.