Program održivog razvoja One planet

S ciljem provedbe globalnog Programa održive potrošnje i proizvodnje osnovana je mreža One Planet.  Jedan od njezinih šest programa je Program održivog turizma koji je počeo s radom u veljači 2015. godine a vodi ga UNWTO-a. Program nastoji ojačati održivu potrošnju i proizvodnju u turističkim politikama i praksama kako bi se suočili s izazovima onečišćenja, gubitka biološke raznolikosti i klimatskih promjena. Program daje potporu tranziciji prema kružnom gospodarstvu kao putu za održivi razvoj turizma.
Program djeluje kao otvoreno partnerstvo i sve države, uključujući sve dionike i organizacije, pozvane su priključiti se i aktivno angažirati. RH je, sudjelovanjem Ministarstva turizma i sporta, aktivna članica u Više-dioničkom savjetu (Multi-stakeholder Advisory Committee - MAC) Programa.

Strategija je artikulirana oko tri glavna područja:  
Više o Programu održivog turizma ovdje.
 
  • Glasgowska deklaracija

Na UN-ovoj COP 26 (Conference of the Parties) konferenciji o klimatskim promjenama 2021. godine donesena je Glasgowska deklaracija: obvezivanje na desetljeće klimatskih akcija u turizmu. Deklaracija pruža smjernice za 50% smanjenje emisija CO2 do 2030. godine i dostizanje neto nulte emisije što je prije moguće prije 2050. godine.
Potpisnici Glasgowske deklaracije slažu se o pet zajedničkih načina osiguranja usklađenosti klimatskih mjera u cijelom turističkom sektoru: mjeriti, dekarbonizirati, regenerirati, surađivati, financirati.
Više o Deklaraciji ovdje.

  • Svjetska inicijativa za plastiku u turizmu
 
Inicijativa ujedinjuje turistički sektor s ciljem rješavanja glavnih uzroka zagađenja plastikom. Omogućuje poduzećima, vladama i drugim zainteresiranim dionicima u turizmu uvedu pozitivne promjene u svoje poslovanje te da vode primjerom.

Potpisnici se obvezuju da će do 2025. godine:
  • Eliminirati nepotrebna plastična pakiranja i proizvode,
  • Početi upotrebljavati proizvode za višekratnu upotrebu,
  • Poduzeti aktivnosti kako bi povećali količinu recikliranih plastičnih proizvoda,
  • Više ulagati u recikliranje,
  • Javno izvještavati o napretku prema ciljevima.
 
Više o incijativi za plastiku u turizmu ovdje.