Odbor za turizam i održivost

Republika Hrvatska redovito sudjeluje u radu UNWTO-a u raznim glavnim i pomoćnim tijelima Organizacije.

RH je trenutno članica Izvršnog vijeća u mandatu 2021.-2025. te specijaliziranog Odbora za turizam i održivost (Committee on Tourism and Sustainability) u mandatu 2019.-2023.

Tijekom 15. sastanka Odbora koji se održao u Madridu u prosincu 2021. godine, RH je preuzela i predsjedanje tim Odborom za razdoblje od 2021. do 2023. godine.

Osnovni ciljevi kojima se bavi Odbor su izgradnja kružnog gospodarstva plastike u turizmu, integracija održive proizvodnje i potrošnje u lance vrijednosti hrane u turizmu te ubrzanje klimatske akcije u turizmu.

Odbor daje preporuke za prelazak na zeleni i održivi turizam stavljajući pri tome naglasak na globalne inicijative npr. Globalnu inicijativu za plastiku u turizmu, te daje osvrt na Glasgowsku deklaraciju s ciljem prilagodbe turističkog sektora novim trendovima i mjerama koje se poduzimaju u svrhu klimatske akcije.

Više o Odboru za turizam i održivost ovdje.