​Makro-regionalna suradnja

Makro-regionalne strategije su oblik suradnje država članica Europske unije i država kandidatkinja u pojedinoj regiji a uspostavljene su s ciljem stvaranja okvira za rješavanje regionalnih pitanja transnacionalnim umrežavanjem i provedbom zajedničkih projekata.
Kroz integrirani okvir Europskog vijeća za države članice i susjedne zemlje, a imajući u vidu zajedničke prirodno-geografske karakteristike, krajnji cilj makro-regionalnih strategija je doprinos postizanju ekonomske, socijalne i teritorijalne kohezije Europske unije. Republika Hrvatska aktivno sudjeluje u Strategiji EU  za dunavsku regiju (EUSDR) i Strategiji EU za jadransku i jonsku regiju (EUSAIR). Uz navedene dvije strategije postoje još Strategija za područje Baltičkog mora i Strategija EU za alpsku regiju.  
 
  • EUSDR
 
Europska strategija za Dunavsku regiju pokrenuta je 2011. godine i obuhvaća 14 država dunavskog riječnog sliva: Njemačka (savezne pokrajine Baden-Württemberg i Bavarska), Austrija, Slovačka, Mađarska, Hrvatska, Srbija, Rumunjska, Bugarska, Moldova, Ukrajina, Češka, Slovenija, Bosna i Hercegovina i Crna Gora. U Dunavskoj regiji živi preko 110 milijuna ljudi.
Dunavska strategija predstavlja brojne mogućnosti integracije i rasta za zemlje različitih gospodarskih snaga okupljenih oko  Dunava kao rijeke s najizraženijim međunarodnim karakterom u svijetu, značajnim internacionalnim hidrobiološkim bazenom te ekološkim koridorom. Strategija se bavi širokim spektrom pitanja koji su podijeljeni između 4 stupa i 12 prioritetnih područja. Kultura i turizam su treće prioritetno područje. Ministarstvo turizma i sporta aktivno sudjeluje u radu Upravljačke skupine prioritetnog područja 3 „Kultura, turizam i kontakti među ljudima“.
https://danube-region.eu/
 
  • EUSAIR
 
Europska komisija izradila je, a Europsko Vijeće usvojilo je 2014. godine Europsku strategiju za jadransku i jonsku regiju (EUSAIR) koja obuhvaća Grčku, Italiju, Hrvatsku, Sloveniju, San Marino, Albaniju, Srbiju,  Crnu Goru, Bosnu i Hercegovinu i Sjevernu Makedoniju. Njihova suradnja provodi se u četiri područja: plavi rast, promet, kvaliteta okoliša i održivi turizam.
Hrvatska (Ministarstvo turizma i sporta) zajedno s Albanijom koordinira 4. stup EUSAIR-a „Održivi turizam“.
S ciljem podrške provedbi Strategije provodi se projekt EUSAIR Facility Point (2016-2023), vodeći partner je Slovenija a partner u Hrvatskoj je Ministarstvo turizma i sporta. 
Više informacija na:
https://mint.gov.hr/strategija-eu-za-jadransku-i-jonsku-regiju-eusair/17790