Hrvatska turistička kartica

INFORMACIJA O PROVEDBI MJERE UVOĐENJA HRVATSKE TURISTIČKE KARTICE

Hrvatska turistička kartica projekt je Vlade RH i Ministarstva turizma i sporta s ciljem povećanja potrošnje hrvatskih građana u ugostiteljstvu i turizmu na području cijele Republike Hrvatske.
 
Odlukama o uvođenju Mjere za poticanje potrošnje u ugostiteljstvu i turizmu u Republici Hrvatskoj omogućuje se radnicima pristupačniji odmor kroz povećanje primitaka po osnovi rada. Službeni komercijalni naziv platnog instrumenta glasi „Hrvatska turistička kartica“.
 
Hrvatskom turističkom karticom mogu se obavljati plaćanja putem POS aparata za usluge i to prema ovim skupinama djelatnosti iz Nacionalne klasifikacije djelatnosti (NKD):
  • 55 Smještaj,
  • 56 Djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pića,
  • 77.34 Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) plovnih prijevoznih sredstava,
  • 79.1 Djelatnosti putničkih agencija i organizatora putovanja (turoperatora) na području Republike Hrvatske.

Hrvatskom turističkom karticom plaćanje je moguće u svim ugostiteljskim objektima koji pružaju usluge pripremanja hrane i točenja pića (restorani, kafe barovi, fast food itd.) te u svim objektima koji pružaju uslugu smještaja (hoteli, kampovi, pansioni, privatni iznajmljivači itd.) koji prihvaćaju plaćanje putem bankovnih kartica. Također, karticom je omogućeno plaćanje usluga chartera (iznajmljivanje brodova) te plaćanje ostalih turističkih usluga na području Republike Hrvatske putem turističkih agencija - na svim mjestima koja prihvaćaju plaćanje bankovnim karticama putem POS terminala (ne online) i nikakva dodatna prijava sa strane pružatelja usluga (ugostitelja, turističke agencije ili charter kompanije) nije potrebna.

Prema Pravilniku o porezu na dohodak, uz ostale neoporezive nagrade i primitke, koje poslodavci mogu isplatiti radnicima u jednoj kalendarskoj godini (isplata prigodnih nagrada, tj. neoporezivih primitaka radnicima (božićnice, uskrsnice i regres), nagrade za radne rezultate i druge oblike dodatnog nagrađivanja radnika, paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane radnika i sl.), dodatno mogu neoporezivo isplatiti i naknadu za podmirivanje troškova ugostiteljskih, turističkih i drugih usluga namijenjenih odmoru radnika u iznosu do 2500 kuna godišnje.

Međutim, za razliku od drugih neoporezivih nagrada i naknada, naknada za podmirivanje troškova ugostiteljskih, turističkih i drugih usluga namijenjenih odmoru zaposlenika do iznosa 2500 kuna godišnje može se isplatiti isključivo na poseban račun koji je vezan uz Hrvatsku turističku karticu, a ne na redovan tekući račun radnika.

Svaki poslodavac u Republici Hrvatskoj može svom radniku, kao i svaki obrtnik i samozaposlena osoba samom sebi, kao korisniku, uplatiti sredstva po osnovi ove naknade. Poslodavac samostalno određuje dinamiku i svotu koju će isplatiti svojim radnicima, što znači da poslodavac može svome radniku isplaćivati svotu naknade veće ili manje od utvrđene neoporezive svote, a navedenu naknadu radniku može uplatiti u svako doba godine.
 
Postupak izdavanja kartice je takav da radnik, nakon što je poslodavac odlučio da će mu isplatiti naknadu, odabire bilo koju banku koja je pristupila Mjeri i otvara poseban račun, te dostavlja broj računa poslodavcu. Poslodavci ne naručuju kartice, već radnik samostalno odabire banku koja ima mogućnost izdati karticu. Nakon otvaranja računa radniku banka izdaje Hrvatsku turističku karticu.
 
Trenutno je to moguće u bilo kojoj poslovnici Hrvatske poštanske banke. Ostale banke će se priključivati provedbi Mjere u skladu sa svojim mogućnostima i poslovnim odlukama.
 
Pružateljima usluga savjetujemo da na svojim prodajnim mjestima s ugovarateljem POS aparata provjere je li POS aparat registriran pod sljedećim MCC kodovima kako bi nesmetano mogli naplaćivati usluge putem kartice:
 
•          3501 - 3790
•          4457, 4722
•          5811, 5812, 5813, 5814
•          7011, 7032, 7033.
 
Posebno se obraćamo pružateljima navedenih ugostiteljskih i turističkih usluga da odobre popuste građanima Republike Hrvatske za plaćanje Hrvatskom turističkom karticom kako bi ona postala odabrani način plaćanja turističkih i ugostiteljskih usluga te time povećaju atraktivnost same kartice kroz ostvarivanje određenih pogodnosti neovisno o tome je li radniku isplaćen neoporezivi dio naknade ili ne.
 
Na stranicama www.hrvatskaturistickakartica.hr svi pružatelji ugostiteljskih i turističkih usluga mogu besplatno oglašavati dodatne popuste za plaćanje Hrvatskom turističkom karticom i tako osigurati bolju vidljivost i promidžbu objekta i/ili usluga te na taj način sudjelovati u poticanju domaćeg turizma.
 
Hrvatska turistička kartica bit će predstavljena i posebnom marketinškom kampanjom Hrvatske turističke zajednice usmjerenom na domaće tržište.
 
Dodatni upiti primaju se na adresi elektroničke pošte hrvatska.turisticka.kartica@mints.hr

____________________________________________________

____________________________________________________