Velike sportske manifestacije

Javni poziv za sufinanciranje organizacije velikih sportskih manifestacija provodi se u skladu sa Zakonom o sportu (Narodne novine, broj 71/06, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16), Državnim proračunom Republike Hrvatske, Zakonom o udrugama (Narodne novine broj: 74/14 i 70/17) te Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, broj: 26/15).

Cilj Javnog poziva je poticanje i potpora organizacije velikih sportskih manifestacija koje se odvijaju na teritoriju Republike Hrvatske kao načina promidžbe sportskih vrijednosti i popularizacije sporta među građanima, unapređenja sustava sporta te međunarodne sportske promocije Republike Hrvatske.