Sufinanciranje izgradnje, građevinskog zahvata i opremanja sportskih građevina

Slika /webslike/Natječaj za izgradnju i obnovu infrastrukture.jpg


Na temelju sredstava osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. („Narodne novine“, broj: 117/19), Središnji državni ured za sport raspisuje Javni poziv za sufinanciranje izgradnje, građevinskog zahvata i opremanja športskih građevina u 2020. godini.

Cilj Javnog poziva je poticanje razvoja sportske infrastrukture te zadovoljavanje javnih potreba u sportu kroz poticanje i planiranje rekonstrukcije postojeće te izgradnje nove sportske infrastrukture na području Republike Hrvatske, kao načina promidžbe sportskih vrijednosti i popularizacije sporta među građanima, unaprjeđenja sustava sporta te međunarodne sportske promocije Republike Hrvatske.

Cilj je ujedno i pokušati izbjeći ili ispraviti pogreške na postojećim sportskim građevinama koje utječu na kvalitetu bavljenja sportom s obzirom na tehničke uvjete i druge propise koje sportske građevine trebaju zadovoljavati kako bi bile odgovarajuće za sigurno i nesmetano obavljanje sportske aktivnosti svim korisnicima, a ujedno i da bi bile kompatibilne s propisima krovnih svjetskih ili europskih udruženja za pojedini sport.

Ukupna vrijednost Javnog poziva je 16 milijuna kuna, a njime se provode mjere Nacionalnog programa sporta 2019. - 2026. obuhvaćene u Općem cilju 4 „Uspostaviti sustavan i racionalan pristup upravljanja održivom sportskom infrastrukturom“.

Ispunjavanje obveze unošenja podataka u Evidenciju sportskih građevina koja je sastavni dio Informacijskog sustava u sportu (ISS) jedan je od uvjeta za prijavu na Javni poziv.

Natječaj je otvoren danom objave na mrežnoj stranici Središnjeg državnog ureda za sport, odnosno od 31. prosinca 2019. godine do 31. siječnja 2020. godine.