Savjetovanja s javnošću

  • 24. 2. 2020. - Poštovani/a, otvoreno je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Pravilniku o visini, načinu plaćanja i raspodjeli turističke pristojbe za čarterska plovila, brodove za višednevna kružna putovanja i osobe koje borave na plovilu (nautičari); otvoreno do 12. 3. 2020. na portalu eSavjetovanja
  • ​​6. 2. 2020. - Poštovani/a, otvoreno je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Pravilniku o sustavu eVisitor; otvoreno do 29. 2. 2020. na portalu eSavjetovanja
  • 6. 2. 2020. - Poštovani/a, otvoreno je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija za obavljanje regulirane profesije turističkog vodiča i voditelja poslova turističke agencije; otvoreno do 29. 2. 2020. na portalu eSavjetovanja


Portal e-Savjetovanja predstavlja zajednički internetski sustav za savjetovanja s javnošću u postupcima donošenja novih zakona, drugih propisa i akata te je ujedno i mjesto za informiranje o procesima savjetovanja sa zainteresiranom javnošću. Ako želite sudjelovati u savjetovanjima, dati komentare, prijedloge i primjedbe na predložene propise, potrebno je kreirati korisnički račun (link na upute). 

*************************

Koordinator za savjetovanje u Ministarstvu turizma: Bosiljko Domazet, mag.ed. tel. 01/ 6169 009 ; bosiljko.domazet@mint.hr