Savjetovanja s javnošću

  • 5. 10. 2018. - Poštovani/a, otvoreno je savjetovanje na koje ste pozvani: Pravilnik o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija za obavljanje regulirane profesije turističkog vodiča i voditelja poslova turističke agencije; otvoreno do 4. 11. 2018. na e-Savjetovanja: ovdje
  • 5. 10. 2018. - Poštovani/a, otvoreno je savjetovanje na koje ste pozvani: Pravilnik o iskaznici turističkog vodiča; otvoreno do 4. 11. 2018. na e-Savjetovanja: ovdje
  • 5. 10. 2018. - Poštovani/a, otvoreno je savjetovanje na koje ste pozvani: Pravilnik o stručnom ispitu za voditelja poslova u turističkoj agenciji; otvoreno do 4. 11. 2018. na e-Savjetovanja: ovdje 

Portal e-Savjetovanja predstavlja zajednički internetski sustav za savjetovanja s javnošću u postupcima donošenja novih zakona, drugih propisa i akata te je ujedno i mjesto za informiranje o procesima savjetovanja sa zainteresiranom javnošću. Ako želite sudjelovati u savjetovanjima, dati komentare, prijedloge i primjedbe na predložene propise, potrebno je kreirati korisnički račun (link na upute). 

*************************

Koordinator za savjetovanje u Ministarstvu turizma: Bosiljko Domazet, mag.ed. tel. 01/ 6169 009 ; bosiljko.domazet@mint.hr