Savjetovanja s javnošću

  • 18. 6. 2020. - Poštovani/a, otvoreno je novo savjetovanje o Pravilniku o dopuni Pravilnika o godišnjem paušalnom iznosu članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i obrascima TZ za plaćanje članarine turističkoj zajednici; otvoreno do 26. 6. 2020. na portalu eSavjetovanja Opis savjetovanja: Zbog smanjene poslovne aktivnosti pružatelja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu uslijed epidemije koronavirusa, Pravilnikom se predlaže obvezu plaćanja članarine turističkoj zajednici u 2020. godini za ovu kategoriju obveznika umanjiti za 50%.
  • 26. 5. 2020. - Poštovani/a, otvoreno je novo savjetovanje o Pravilniku o visini, načinu plaćanja i raspodjeli turističke pristojbe za čarterska plovila, brodove za višednevna kružna putovanja i osobe koje borave na plovilu (nautičari); otvoreno do 5. 6. 2020. na portalu eSavjetovanja. Napomena: Pravilnikom se propisuje visina turističke pristojbe za osobe koje koriste uslugu noćenja na plovnom objektu nautičkog turizma (čarterska plovila i brodovi za višednevna kružna putovanja), visina turističke pristojbe koju plaća vlasnik plovila koje nije plovni objekt nautičkog turizma, za sebe i sve osobe koje noće na tom plovilu u turističke svrhe te način plaćanja turističke pristojbe i raspodjela uplaćenih sredstava turističke pristojbe koju plaćaju osobe koje koriste uslugu noćenja na plovnom objektu nautičkog turizma i nautičari.Za pravilnik koji je regulirao istu materiju, e-savjetovanje je završilo 12. ožujka 2020. godine. S obzirom da su u odnosu na taj tekst pravilnika izvršene značajne promjene, koje se u najvećem dijelu odnose na raspodjelu turističke pristojbe, isti se ponovno stavlja na e-savjetovanje, kako bi svi zainteresirani subjekti bili u mogućnosti upoznati se s tim promjenama.


Portal e-Savjetovanja predstavlja zajednički internetski sustav za savjetovanja s javnošću u postupcima donošenja novih zakona, drugih propisa i akata te je ujedno i mjesto za informiranje o procesima savjetovanja sa zainteresiranom javnošću. Ako želite sudjelovati u savjetovanjima, dati komentare, prijedloge i primjedbe na predložene propise, potrebno je kreirati korisnički račun (link na upute). 

*************************

Koordinator za savjetovanje u Ministarstvu turizma: Bosiljko Domazet, mag.ed. tel. 01/ 6169 009 ; bosiljko.domazet@mint.hr