Propisi iz turizma

Važeći zakoni i provedbeni propisi iz područja ugostiteljstva i turizma

>> Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti - neslužbeno pročišćeni tekst ; (NN 85/15; NN 121/16NN 99/18) ; izmjene (NN 25/19) ; izmjene (NN 98/19)

Provedbeni propisi: 

 • Pravilnik za dodjelu oznake kvalitete ugostiteljskog objekta vrste Hotel (NN 9/16)
 • Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine Kampovi (NN 54/16) ; Izmjene i dopune (NN 68/19) ; Izmjene i dopune (NN 120/19)
 • Pravilnik o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine Hoteli (NN 56/16); Izmjene i dopune (NN 120/19)
 • Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu (NN 9/16; NN 54/16NN 61/16; NN 69/17) - neslužbeno pročišćeni tekst ; Izmjene i dopune (NN 120/19)
 • Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine ostali ugostiteljski objekti za smještaj (NN 54/16; NN 69/17) - neslužbeno pročišćeni tekst 
 • Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (NN 54/16; NN 69/17) - neslužbeno pročišćeni tekst ; Izmjene i dopune (NN 120/19)
 • Pravilnik o upisnicima ugostiteljskih objekata i o upisnicima o pružanju ugostiteljskih usluga u domaćinstvu i seljačkom domaćinstvu  (NN 5/08)
 • Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja knjige gostiju i popisa gostiju (NN 140/15)
 • Pravilnik o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupina "restorani", "barovi", "catering objekti" i "objekti jednostavnih usluga" - neslužbeno pročišćeni tekst /.pdf ; (NN 82/07); (NN 82/09); (NN 75/12); (NN 69/13) ; (NN 150/14)
 • Pravilnik o utvrđivanju posebnog standarda – hrvatska autohtona kuhinja (NN 60/11)
 • ARHIVA

>> Zakon o pružanju usluga u turizmu - neslužbeno pročišćeni tekst ; (NN 130/17; izmjene NN 25/19) ; izmjene (NN 98/19)

Provedbeni propisi:

 • Pravilnik o stručnom ispitu za voditelja poslova u turističkoj agenciji (NN 81/19)
 • Pravilnik o vrstama plovnih objekata nautičkog turizma (NN 68/19)
 • Pravilnik o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija turističkog vodiča i voditelja poslova turističke agencije (NN 58/19)
 • Pravilnik o uvjetima za obavljanje djelatnosti iznajmljivanja plovila sa ili bez posade i pružanje usluge smještaja gostiju na plovilu (NN 42/17)
 • Pravilnik o upisniku turističkih vodiča (NN 50/08)
 • Pravilnik o iskaznici turističkog vodiča (NN 50/08) ; (NN 90/08) ; (NN 112/09) ; (NN 33/10) ; (NN 62/10
 • Pravilnik o stručnom ispitu za turističke vodiče i ispitnom programu za turističke pratitelje (NN 50/08) ; (NN 120/08)
 • Pravilnik o popisu turističkih cjelina (lokaliteta) po županijama (NN 76/08)  
 • Pravilnik o kategorizaciji luke nautičkog turizma i razvrstavanju drugih objekata za pružanje usluga veza i smještaja plovnih objekata (NN 120/19)
 • ARHIVA    

>> Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19) ; Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08)

Provedbeni propisi:

 • Pravilnik o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice - neslužbeno pročišćeni tekst ; (NN 23/17) ; (NN 72/17)
 • Pravilnik o javnoj turističkoj infrastrukturi (NN 131/09)
 • Pravilnik o stručnom ispitu za rad na stručnim poslovima u turističkom uredu turističke zajednice (NN 121/09) ; (NN 124/10) ; (NN 15/13) ; (NN 65/13)
 • Pravilnik o obrascima i načinu vođenja Upisnika turističkih zajednica (NN 114/09)
 • ARHIVA  

>> Zakon o članarinama u turističkim zajednicama (NN 52/19) ; Zakon o članarinama u turističkim zajednicama - neslužbeno pročišćeni tekst ; (NN 152/08NN 88/10NN 110/15NN 121/16)

Provedbeni propisi:

>> Zakon o turističkoj pristojbi (NN 52/19) ; Zakon o boravišnoj pristojbi - neslužbeno pročišćeni tekst ; (NN 152/08NN 59/09NN 97/13NN 158/13NN 30/14)

Provedbeni propisi:

 • Pravilnik o najnižem i najvišem iznosu turističke pristojbe (NN 71/19)
 • Uredba o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2019. godinu (NN 71/18)
 • Uredba o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2018. godinu (NN 78/17)
 • Odluke općinskih i gradskih vijeća o određivanju zona unutar turističkog mjesta - 2017.
 • Pravilnik o razdobljima glavne sezone, predsezone, posezone i izvansezone u turističkim općinama i gradovima - neslužbeno pročišćeni tekst ; (NN 92/09; NN 146/13; NN 35/14NN 143/14NN 94/16)
 • Pravilnik o načinu plaćanja paušalnog iznosa boravišne pristojbe za nautičare (NN 99/13) ; MPPI: Pravilnik o uvjetima za obavljanje djelatnosti iznajmljivanja plovila sa ili bez posade i pružanje usluge smještaja gostiju na plovilu (NN 42/17)
 • Uredba o utvrđivanju boravišne pristojbe za 2014. godinu (NN 97/13)
 • Pravilnik o kriterijima za uplatu i korištenje uplaćenih sredstava boravišne pristojbe na posebnom računu Hrvatske turističke zajednice (NN 139/09) ; (NN 36/11)
 • Pravilnik o načinu vođenja popisa turista te o obliku i sadržaju obrasca prijave turističkoj zajednici (NN 126/15)
 • Pravilnik o načinu naplate paušalnog iznosa boravišne pristojbe osoba koje pružaju usluge smještaja u domaćinstvu i seljačkom domaćinstvu - neslužbeno pročišćeni tekst; (NN 92/09) ; (NN 110/16)
 • Informacija za turiste koji koriste uslugu noćenja na plovnom objektu nautičkog turizma - Charter (E- prijava i odjava)
 • ARHIVA

>> Zakon o državnom inspektoratu (NN 115/18) ; Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državnog inspektorata (NN 45/19)

 
>> Zakon o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije (NN 92/10)
 • Uredba o postupku, načinu i uvjetima za dobivanje koncesije na turističkom zemljištu u kampovima u suvlasništvu Republike Hrvatske (NN 12/11) ; (NN 145/12) ; (NN 55/19 - izmjene i dopune)
 • Uredba o načinu i postupku procjene vrijednosti turističkog zemljišta, odnosno građevina u kampovima, načinu isplate kod civilne diobe, načinu utvrđivanja tržišne cijene ostalog građevinskog zemljišta za koje je na temelju posebnog propisa utvrđeno da služi za redovitu uporabu građevine (NN 12/11)
 • Uredba o načinu, postupku i uvjetima procjene vrijednosti i prodaje turističkog zemljišta u vlasništvu jedinice lokalne samouprave te načinu, postupku i uvjetima za dobivanje koncesije na preostalom turističkom zemljištu u vlasništvu jedinice lokalne samouprave (NN 12/11)

Kolektivni ugovori

 • 15. 1. 2020. - Kolektivni ugovor ugostiteljstva (NN 5/20) ; 18. 4. 2018. - Kolektivni ugovor ugostiteljstva (NN 36/18) ; Odluka o proširenju primjene Kolektivnoga ugovora ugostiteljstva (NN 49/18) ; Kolektivni ugovor ugostiteljstva 2015. (pročišćeni tekst) ; Dodatak I. o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora ugostiteljstva sklopljenog 27. ožujka 2018. godine (NN 28/19)