Propisi iz turizma

Važeći zakoni i provedbeni propisi iz područja ugostiteljstva i turizma

>> Odluke Vlade RH - Hrvatska turistička kartica
 • 12. 6. 2020. - Odluka o izmjeni Odluke o uvođenju mjere za poticanje potrošnje u ugostiteljstvu i turizmu u Republici Hrvatskoj (NN 68/20)
 • 20. 12. 2019. - Odluka o uvođenju mjere za poticanje potrošnje u ugostiteljstvu i turizmu u Republici Hrvatskoj (NN 125/19)

>> Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti - neslužbeno pročišćeni tekst; (NN 85/15; NN 121/16NN 99/18; NN 25/19; NN 98/19; NN 32/20; NN 42/20NN 126/21)

Provedbeni propisi: 

>> Zakon o pružanju usluga u turizmu - neslužbeno pročišćeni tekst; (NN 130/17; NN 25/19NN 98/19); NN 42/20); NN 70/21)

Provedbeni propisi:

 • Pravilnik o stručnom ispitu za voditelja poslova u turističkoj agenciji (NN 81/19)
 • Pravilnik o vrstama plovnih objekata nautičkog turizma (NN 68/19)
 • Pravilnik o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija turističkog vodiča i voditelja poslova turističke agencije (NN 58/19); Izmjene i dopune (NN 28/20)
 • Pravilnik o uvjetima za obavljanje djelatnosti iznajmljivanja plovila sa ili bez posade i pružanje usluge smještaja gostiju na plovilu (NN 42/17)
 • Pravilnik o iskaznici turističkog vodiča (NN 50/08) ; (NN 90/08) ; (NN 112/09) ; (NN 33/10) ; (NN 62/10
 • Pravilnik o stručnom ispitu za turističke vodiče i ispitnom programu za turističke pratitelje (NN 50/08) ; (NN 120/08)
 • Pravilnik o popisu turističkih cjelina (lokaliteta) po županijama (NN 76/08)  
 • Pravilnik o kategorizaciji luke nautičkog turizma i razvrstavanju drugih objekata za pružanje usluga veza i smještaja plovnih objekata (NN 120/19)
 • ARHIVA    

>> Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (neslužbeno pročišćeni tekst); (NN 52/19; NN 42/20)

Provedbeni propisi:

 • Pravilnik o stručnom ispitu za rad u turističkoj zajednici (NN 44/22)
 • Pravilnik o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama (NN 13/22)
 • ​Pravilnik o javnoj turističkoj infrastrukturi (NN 136/21)
 • Pravilnik o obrascima i načinu vođenja Upisnika turističkih zajednica (NN 114/09)
 • ARHIVA  

>> Zakon o članarinama u turističkim zajednicama (neslužbeno pročišćeni tekst); (NN 52/19) (NN 144/20)

Provedbeni propisi:

>> Zakon o turističkoj pristojbi (neslužbeno pročišćeni tekst);

(NN 52/19; NN 32/20; NN 42/20)

Provedbeni propisi:

 • Pravilnik o oslobađanju od plaćanja turističke pristojbe (NN 148/22)
 • Pravilnik o kriterijima za dodjelu sredstava iz Fonda za udružene turističke zajednice (NN 4/22)
 • Pravilnik o kriterijima za dodjelu sredstava iz Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent (NN 4/22)
 • Pravilnik o oslobođenju od plaćanja turističke pristojbe u 2021. godini (NN 64/21)
 • Pravilnik o oslobađanju od plaćanja turističke pristojbe za osobe koje borave na plovilu koje nije plovni objekt nautičkog turizma (nautičari) (NN 64/21)
 • Uredba o namjeni i načinu raspodjele sredstava Fonda za udružene turističke zajednice za 2020. godinu (NN 138/20)
 • Uredba o namjeni i načinu raspodjele sredstava Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent za 2020. godinu (NN 138/20)
 • Pravilnik o dopunama Pravilnika o odgodi ili oslobađanju od plaćanja turističke pristojbe za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (NN 105/20); Pravilnik o odgodi ili oslobađanju od plaćanja turističke pristojbe za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (NN 36/20)
 • Pravilnik o visini, načinu plaćanja i raspodjeli turističke pristojbe za čarterska plovila, brodove za višednevna kružna putovanja i osobe koje borave na plovilu (nautičari) te način plaćanja turističke pristojbe za brodove na kružnom putovanju u međunarodnom pomorskom prometu i međunarodnom prometu na unutarnjim vodam (NN 73/20)
 • Pravilnik o sustavu eVisitor (NN 43/20)
 • Pravilnik o najnižem i najvišem iznosu turističke pristojbe (NN 71/19)
 • ARHIVA

Hrvatska gospodarska komora www.hgk.hr
 • Posebne uzance u ugostiteljstvu (NN 74/23)

Kolektivni ugovori

 • Odluka o proširenju primjene Dodatka I o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora ugostiteljstva (NN 67/23); Dodatak I o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora ugostiteljstva sklopljenog dana 11. travnja 2022. godine (NN 55/23); Kolektivni ugovor ugostiteljstva (NN 50/22); Kolektivni ugovor ugostiteljstva (NN 5/20); Kolektivni ugovor ugostiteljstva (NN 36/18); Odluka o proširenju primjene Kolektivnoga ugovora ugostiteljstva (NN 49/18); Kolektivni ugovor ugostiteljstva 2015. (pročišćeni tekst); Dodatak I. o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora ugostiteljstva sklopljenog 27. ožujka 2018. godine (NN 28/19); Dodatak I . o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora ugostiteljstva sklopljenog 20. prosinca 20 19. godine (NN 27/20)

>> Zakon o državnom inspektoratu (NN 115/18) ; Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državnog inspektorata (NN 45/19ARHIVA

>> Zakon o neprocijenjenom građevinskom zemljištu (NN 50/20ARHIVA