Stručni ispit za rad na stručnim poslovima

Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08) uvedena je obveza polaganja stručnog ispita za rad na stručnim poslovima u turističkom uredu turističke zajednice. Pravilnikom o stručnom ispitu za rad na stručnim poslovima u turističkom uredu turističke zajednice (NN 121/09) ; (NN 124/10) ; (NN 15/13) ; (NN 65/13) propisan je način polaganja stručnog ispita, ispitni program i sastav Ispitne komisije.
 
Raspored polaganja ispita
rok mjesto datum vrijeme
44. Ministarstvo turizma, Zagreb, Prisavlje 14 9. lipnja 2018.   10.00

Lista kandidata:
 1. IVANA MATUŠAN
 2. TANJA IVEK
 3. ANITA BLAŽEVIĆ
 4. TONI JELENOVIĆ
 5. MAJA LUKANOVIĆ KOSIĆ
 6. TONKO PECOTIĆ
 7. ANA DAUS
 8. IVA CAR
 9. IVA ĐUZEL
 10. IVANA VRŽINA
 11. MARIJA VUČEVIĆ
 12. MORANA SUTON
 13. MISLAV TESKARA
 14. BARBARA PERČIĆ
 15. ADRIJANA DOJČINOVIĆ
 16. VERONIKA BUŠIĆ
 17. LOREDANA VUKOTIĆ
 18. ALEKSANDRA MAKAUS
 19. BOGOLJUB MITRAKOVIĆ
 20. DIANA JOANA KOŠULJNDIĆ
 21. GRACIAN ČOP
 22. DAVOR OŽANIĆ
 23. BARBARA BELAC
 24. ANTONIJA ŠEPAROVIĆ
 25. KARMEN ŠIKIĆ
 26. IVANA ŠIMECKI
 27. JURE GALIĆ
 28. PETRA ABRAMOVIĆ

Prijavu za polaganje stručnog ispita za rad na stručnim poslovima u turističkom uredu turističke zajednice (u nastavku teksta: ispit), kandidat je dužan podnijeti najkasnije dva tjedna prije roka polaganja. Zahtjev za podnošenje prijave za polaganje ispita podnosi se na: Ministarstvo turizma - Uprava za sustav turističkih zajednica i upravljanje turističkom destinacijom, Prisavlje 14, 10000 ZAGREB

Uz obrazac prijave prilažu se sljedeći dokazi u preslikama: dokaz o plaćenim troškovima ispita; ugovor o radu ili ugovor o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa; svjedodžba ili diploma o završenom školovanju; radna knjižica; dokaz o promjeni osobnog imena, ako je ono mijenjano u odnosu na predočene isprave.

Napomena: Kandidati koji ponovno polažu ispit nisu obvezni dostaviti gore navedenu dokumentaciju, osim dokaza o plaćenim troškovima ispita.

Tajnik ispitne komisije razmatra zahtjev za podnošenje prijave, te ovjerava vjerodostojnost dokaza priloženih uz prijavu. Ministarstvo turizma po primitku prijave, a na temelju dokaza priloženih uz prijavu utvrđuje da li kandidat ispunjava uvjete za polaganje ispita, te ukoliko ispunjava uvjete, na web stranicama ističe obavijest o roku (datum, mjesto, vrijeme) na kojem kandidat može pristupiti polaganju ispita.

Turistička zajednica koja upućuje kandidata na polaganje ispita uplaćuje iznos od 1100,00 kn na IBAN broj: HR1210010051863000160; model 65; poziv na broj: 7005-230-43214-OIB TZ-a; svrha: stručni ispit, naziv turističke zajednice koja uplaćuje sredstva, ime i prezime kandidata.
KONTAKT: strucni.ispit@mint.hr ; telefon: 01 61 69 288