T U R I Z A M

2024.

_____________________________________________________________________________________________________________________

14. 3. 2024. - Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za razvoj javne turističke infrastrukture u 2024. godini - otvoren od 18. ožujka do 15. travnja 2024. godine

NAPOMENA:
Prijave su moguće isključivo putem portala eTurizamhttps://eturizam.gov.hr/ - usluga TuRiznica od 18. ožujka 2024. godine u 12.00 sati. Prijavu mogu popunjavati i podnijeti samo ovlaštene fizičke osobe koje imaju ovlaštenje za zastupanje poslovnog subjekta odnosno prijavitelja, isključivo u svrhu podnošenja prijave na predmetni Javni poziv (u sustavu eGrađani), u suprotnom prijava neće biti važeća. U integrirani informacijski sustav elektroničkih usluga eTurizam korisnik se prijavljuje isključivo kao fizička osoba te nakon uspješne prijave odabire poslovni subjekt koji želi zastupati, odnosno za koji želi podnijeti prijavu na Javni poziv. Za prijavu u sustav eTurizam i podnošenje prijave na Javni poziv potrebno je imati minimalno značajnu ili visoku razinu NIAS vjerodajnice.
Zakonski ovlaštene fizičke osobe koje imaju ovlaštenje za zastupanje poslovnog subjekta (Opunomoćitelj) mogu putem sustava e- Ovlaštenje elektroničkim putem dodijeliti punomoć drugoj fizičkoj osobi (Opunomoćenik). Ovako dodijeljena punomoć odnosi se samo na poslove podnošenja projektne prijave te se isto ne može primijeniti u postupku potpisivanja ugovora s Korisnicima. Opunomoćenik na sustavu e- Ovlaštenja mora prihvatiti danu punomoć kako bi mogao koristiti TuRiznicu. Opunomoćitelj i Opunomoćenik moraju imati visoku razinu NIAS vjerodajnice za korištenje sustava e-Ovlaštenje. Korištenje sustava e-Ovlaštenje detaljnije je objašnjeno u Vodiču za davanje prava pristupa na uslugu eTurizam kroz uslugu e-Ovlaštenja.
Dodatne informacije:

 1. Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za razvoj javne turističke infrastrukture u 2024. /.pdf
 2. Upute za prijavitelje /.pdf
 3. Obrazac 1. Izjava prijavitelja /.docx
 4. Obrazac 2. Izjava partnera /.docx
 5. Obrazac 3. Izjava prijavitelja - popis čestica /.docx
 6. Obrazac 4. Izjava o nepromijenjenim okolnostima /.docx
 7. Obrazac 5. Proračun projekta /.xlsx
 8. Obrazac 6. Financijskog izvješće /.xlsx
 9. Prilog 1. Predložak Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava /.pdf
 10. ČESTA PITANJA I ODGOVORI

U svrhu osiguranja ravnopravnosti svih potencijalnih prijavitelja, Ministarstvo turizma i sporta ne može davati prethodna mišljenja o prihvatljivosti projekta, prijavitelja, partnera, aktivnosti i troškova navedenih u prijavi i slično.
Sva pitanja vezana uz Poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita  e-poštom na sljedeću adresu: fondzaturizam@mints.hr i to najkasnije do 2. travnja 2024. godine. Odgovori na pojedine upite će se u roku od 7 dana poslati izravno na adresu s koje je pitanje postavljeno. Odgovori na najčešće postavljena pitanja objavit će se na internetskoj stranici Ministarstva turizma i sporta: https://mints.gov.hr/ i to najkasnije do 10. travnja 2024. godine.

_____________________________________________________________________________________________________________________

22. 5. 2024. Odluke o odabiru projekata KONKURENTNOST TURISTIČKOG GOSPODARSTVA:

Napomena: Upute o proceduri potpisivanja ugovora odabrani prijavitelji dobit će elektroničkom poštom. Prema odredbama programa „Konkurentnost turističkog gospodarstva“ Ministarstvo turizma i sporta nema obvezu posebno obavještavati prijavitelje kojima potpore nisu odobrene.

23. 2. 2024.  - KONKURENTNOST TURISTIČKOG GOSPODARSTVA - Javni poziv za kandidiranje projekata - Otvoren do 15. ožujka 2024.
NAPOMENA: Prijave su moguće isključivo putem portala eTurizam: https://eturizam.gov.hr/ - usluga TuRiznica. Prijavu mogu popunjavati i podnijeti samo ovlaštene fizičke osobe koje imaju ovlaštenje za zastupanje poslovnog subjekta odnosno prijavitelja, isključivo u svrhu podnošenja prijave na predmetni Javni poziv (u sustavu eGrađani), u suprotnom prijava neće biti važeća. U integrirani informacijski sustav elektroničkih usluga eTurizam korisnik se prijavljuje isključivo kao fizička osoba te nakon uspješne prijave odabire poslovni subjekt koji želi zastupati, odnosno za koji želi podnijeti prijavu na Javni poziv. Za prijavu u sustav eTurizam i podnošenje prijave na Javni poziv potrebno je imati minimalno značajnu ili visoku razinu NIAS vjerodajnice. Zakonski ovlaštene fizičke osobe koje imaju ovlaštenje za zastupanje poslovnog subjekta (Opunomoćitelj) mogu putem sustava e-Ovlaštenje elektroničkim putem dodijeliti punomoć drugoj fizičkoj osobi (Opunomoćenik). Ovako dodijeljena punomoć odnosi se samo na poslove podnošenja projektne prijave te se isto ne može primijeniti u postupku potpisivanja ugovora s Korisnicima. Ugovor potpisuju isključivo zakonski ovlaštene fizičke osobe koje imaju ovlaštenje za zastupanje poslovnog subjekta, tj. one osobe koje su za to evidentirane u nadležnim službenim evidencijama, npr. u Sudskom registru, Obrtnom registru i sl. Opunomoćenik na sustavu e-Ovlaštenja mora prihvatiti danu punomoć kako bi mogao koristiti TuRiznicu. Opunomoćitelj i Opunomoćenik moraju imati visoku razinu NIAS vjerodajnice za korištenje sustava e-Ovlaštenje. 
Korištenje sustava e-Ovlaštenje detaljnije je objašnjeno u Korisničkim uputama za aplikaciju e-Ovlaštenja.

 1. JAVNI POZIV KTG 2024 /.pdf
 2. PROGRAM KTG 2024 /.pdf
 3. Upute za prijavitelje /.pdf
 4. Prilog 1 - Izjava o korištenim državnim potporama male vrijednosti /.docx
 5. Prilog 2 - Izjava o povezanim društvima /.docx
 6. Prilog 3a - Obrazac troškovnika Mjera A - Hoteli /.xlsx
 7. Prilog 3b - Obrazac troškovnika Mjera B - Kampovi /.xlsx
 8. Prilog 3c - Obrazac troškovnika Mjera C - Restorani /.xlsx
 9. Prilog 3d - Obrazac troškovnika Mjera D - OPG/Poljoprivrednik /.xlsx
 10. Prilog 3e - Obrazac troškovnika Mjera E - Plovni objekti nautičkog turizma /.xlsx
 11. Prilog 4a - Kriteriji odabira Mjera A - Hoteli /.pdf
 12. Prilog 4b - Kriteriji odabira Mjera B - Kampovi /.pdf
 13. Prilog 4c - Kriteriji odabira Mjera C - Restorani /.pdf
 14. Prilog 4d - Kriteriji odabira Mjera D - OPG Poljoprivrednik /.pdf
 15. Prilog 4e - Kriteriji odabira Mjera E - Plovni objekti nautičkog turizma/.pdf
 16. Obrazac Konačnog izvješća /.docx
 17. ČESTA PITANJA I ODGOVORI

U svrhu osiguranja ravnopravnosti svih potencijalnih prijavitelja, Ministarstvo turizma i sporta ne može davati prethodna mišljenja o prihvatljivosti prijavitelja, aktivnostima ili troškovima navedenim u prijavi. Sva pitanja vezana uz javni poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkom poštom, slanjem upita na adresu elektroničke pošte: potpore-ktg@mints.hr Prilikom slanja upita u polje Predmet/Subject napisati mjeru za koju se traže informacije (Mjera A, B, C, D ili E). Posljednji dan za slanje upita je 13. ožujka 2024. godine.

Dopuna i pojašnjenje za Mjeru E - prihvatljivi korisnici: Ukoliko ste pri Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture registrirani kao čarter kompanija (provjera se vrši u Registru brodova/eNautici) i imate u svom vlasništvu ili financijskom lizingu najmanje tri charter plovila sukladno Pravilniku o uvjetima za obavljanje djelatnosti iznajmljivanja plovila sa ili bez posade i pružanje usluge smještaja gostiju na plovilu - NN 42/17. prihvatljiv ste prijavitelj, uz uvjet da u sudskom registru imate registriranu glavnu ili sporednu djelatnost: NKD 77.34 - Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) plovnih prijevoznih sredstava ili 79.11 - Djelatnost putničkih agencija.

_____________________________________________________________________________________________________________________

22. 3. 2024. - Javni natječaj za sufinanciranje projekata udruga u turizmu u 2024. - otvoren do 15. 7. 2024. - dodatna pitanja isključivo elektroničkom poštom do 7. 6. 2024. na: udruge@mints.hr (odgovori će biti objavljeni do 14. 7. 2024.) 
U svrhu osiguranja ravnopravnosti svih potencijalnih prijavitelja, Ministarstvo turizma i sporta ne može davati prethodna mišljenja o prihvatljivosti prijavitelja, partnera, aktivnosti ili troškova navedenih u prijavi. Napomena: Prijave su moguće isključivo putem portala eTurizam: https://eturizam.gov.hr/. Prijavu može ispuniti samo osoba koja ima ovlaštenja za zastupanje udruge u sustavu eGrađani (FINA servis e-ovlaštenja) u suprotnom prijava neće biti važeća.

 1. Javni natječaj
 2. Odluka o provedbi Javnog natječaja
 3. Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Državnog proračuna
 4. Upute za prijavitelje
 5. Obrazac proračuna
 6. Obrazac Izjave o partnerstvu
 7. Obrazac Izjave o pridruženom partnerstvu
 8. Obrazac Izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja
 9. Obrazac Izjave o ispunjenju ugovornih obveza prema davateljima sredstava iz javnih izvora i financiranim projektima udruge u razdoblju od 1.1.2021. do dana objave Natječaja
 10. Obrazac životopisa
 11. Obrazac ugovora
 12. Obrazac financijskog izvještaja
 13. Obrazac privremenog izvještaja
 14. Obrazac opisnog izvještaja projekta
 15. Obrazac s podacima o stavkama nastalih troškova
 16. Obrazac s opisom svih odstupanja u izvorima financiranja
 17. Šifre aktivnosti (korisnička skupina, tip aktivnosti)
 18. Česta pitanja i odgovori
 

_____________________________________________________________________________________________________________________

16. 7. 2024. - Odluka o odabiru projekata
18. 6. 2024. - Privremena lista projekata

15. 3. 2024. - Javni natječaj za sufinanciranje projekata uređenja penjačke infrastrukture u 2024. - otvoren od 15. ožujka do 15. svibnja 2024. godine - Prijave se podnose putem Nacionalnog informacijskog sustava u sportu
 

 1. Odluka o provedbi javnog natječaja /.pdf
 2. Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Državnog proračuna Republike Hrvatske /.pdf
 3. Javni natječaj za sufinanciranje projekata uređenja penjačke infrastrukture u 2024. /.pdf
 4. Upute za prijavitelje /.pdf
 5. Obrazac opisa projekta /.pdf
 6. Obrazac proračuna projekta /.xlsx
 7. Obrazac Izjave o partnerstvu /.pdf
 8. Obrazac Izjave o financiranim projektima organizacije iz javnih izvora u razdoblju 2021.-2023. /.pdf
 9. Obrazac Izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja /.pdf
 10. Obrazac financijskog izvještaja /.xlsx
 11. Obrazac o stavkama nastalih troškova u razdoblju obuhvaćenom izvještajem /.pdf
 12. Obrazac opisnog izvještaja projekta /.pdf
 13. Obrazac s opisom svih odstupanja u izvorima financiranja u odnosu na iznos koji je odobren /.pdf
 14. Ugovor o sufinanciranju projekta /.pdf
 15. Obrazac za procjenu projekta /.docx
 16. Obrazac za utvrđivanje propisanih uvjeta prijave na natječaj /.docx
 17. Česta pitanja i odgovori
 

_____________________________________________________________________________________________________________________

1. 3. 2024. - Najava Javnog natječaja za sufinanciranje projekata uređenja penjačke infrastrukture u 2024. godini

Ministarstvo turizma i sporta najavljuje raspisivanje Javnog natječaja za sufinanciranje projekata uređenja penjačke infrastrukture u 2024. godini. Sredstva su namijenjena za obnovu, uređenje i opremanje postojećih prirodnih penjališta, provođenje edukacija za licencirane oprematelje smjerova u prirodi i instruktora oprematelja smjerova u prirodi te uređenje pristupnih putova koji vode do penjališta. Prijavu na Natječaj mogu podnijeti sportsko penjačke udruge i penjački klubovi.

Planirani datum objave Javnog natječaja za sufinanciranje projekata uređenja penjačke infrastrukture u 2024. godini je 15. ožujka 2024. te se od tog datuma mogu podnositi prijave otvaranjem korisničkog računa putem Nacionalnog informacijskog sustava u sportu.

Rok za prijavu je 15. svibnja 2024.

S ciljem upoznavanja potencijalnih prijavitelja s Natječajem i postupkom prijave, Ministarstvo će 8. ožujka 2024. (petak) s početkom u 13.00 sati organizirati on-line radionicu koristeći uslugu Microsoft Teams meeting.

Pozivamo vas da se prijavite mailom na: sandra.dizdarevic@mints.hr do 7. ožujka 2024. do 14.00 sati za sudjelovanje na radionici.

Molimo da za svoju udrugu/klub prijavite jednu adresu s kojom ćete se uključiti. Poveznicu do radionice ćemo dostaviti prijavljenima putem e-maila na dan početka radionice.
 
Dodatne informacije:

 1. Upute za prijavitelje /.pdf
 2. Obrazac opisa projekta /.pdf
 3. Obrazac proračuna projekta /.xlsx
 4. Obrazac Izjave o partnerstvu /.pdf
 5. Obrazac Izjave o financiranim projektima organizacije iz javnih izvora u razdoblju 2021.-2023. /.pdf
 6. Obrazac Izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja /.pdf
 7. Obrazac financijskog izvještaja /.xlsx
 8. Obrazac o stavkama nastalih troškova u razdoblju obuhvaćenom izvještajem /.pdf
 9. Obrazac opisnog izvještaja projekta /.pdf
 10. Obrazac s opisom svih odstupanja u izvorima financiranja u odnosu na iznos koji je odobren /.pdf
 11. Ugovor o sufinanciranju projekta /.pdf

_____________________________________________________________________________________________________________________


26. 2. 2024. - Otvoreni Javni poziv poticanja obrazovanja u ugostiteljstvu i turizmu „STIPENDIJE“  - Javni poziv otvoren je do 2. studenoga 2024. godine ili do iskorištenja sredstava.

Napomena: Prijave su moguće isključivo putem portala eTurizam. Prijavu može ispuniti samo osoba koja ima ovlaštenja za zastupanje Prijavitelja u sustavu eGrađani, za TuRiznica (FINA servis e-ovlaštenja) u suprotnom prijava neće biti važeća.

_____________________________________________________________________________________________________________________

22. 2. 2024. - Najava Javnog natječaja za sufinanciranje projekata udruga u turizmu u 2024. 

Ministarstvo turizma i sporta najavljuje raspisivanje Javnog natječaja za sufinanciranje projekata udruga u turizmu u 2024. Natječaj je namijenjen udrugama za sufinanciranje projekata u turizmu u dva programska područja: projekti poticanja na razvoj karijere u turizmu i projekti razvijanja svijesti o pristupačnom turizmu. Projekte mogu prijaviti strukovne udruge u turizmu i/ili ugostiteljstvu i udruge čije djelovanje je vezano uz izjednačavanje mogućnosti osoba s invaliditetom.
Planirani datum objave Javnog natječaja za sufinanciranje projekata udruga u turizmu u 2024. je 22. ožujka 2024. godine te se od tog datuma mogu podnositi prijave popunjavanjem on-line obrasca prijave i učitavanjem svih propisanih/obveznih obrazaca i propisane dokumentacije putem elektroničke usluge TuRiznica https://eturizam.gov.hr/.

Novi termin on line radionice je 13. ožujka s početkom u 10.00 sati.
Za sudjelovanje nije potrebna ponovna prijava već je dovoljna prijava izvršena putem Obrasca za prijavu na prvotni termin (od 7. ožujka ove godine.)

Dodatne informacije: 

 1. Upute za prijavitelje
 2. Obrazac proračuna 2024
 3. Obrazac izjave o partnerstvu
 4. Obrazac izjave o pridruženom partnerstvu
 5. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
 6. Obrazac životopisa
 7. Obrazac ugovora
 8. Obrazac financijskog izvještaja
 9. Obrazac privremenog izvještaja
 10. Obrazac opisnog izvještaja  projekta
 11. Obrazac o stavkama nastalih troškova odobrenih sredstava
 12. Obrazac s opisom svih odstupanja u izvorima financiranja
 13. Izjava o ispunjenju ugovornih obveza i financiranim projektima
 

_____________________________________________________________________________________________________________________

7. 2.2024. - Odluka o sufinanciranju dodatnih timova medicinske pomoći u 2024. godini koje na svojem području organiziraju županije zbog povećanog broja turista tijekom turističke sezone
_____________________________________________________________________________________________________________________