T U R I Z A M

2023.

_____________________________________________________________________________________________________________________

20. 10. 2023. - Objavljena 1. izmjena Javnog poziva poticanja obrazovanja u ugostiteljstvu i turizmu u školskoj godini 2023./24. „STIPENDIJE“
Ministarstvo turizma i sporta objavilo je 1. izmjenu Javnog poziva poticanja obrazovanja u ugostiteljstvu i turizmu u školskoj godini 2023./24. „STIPENDIJE“. Izvršene su odgovarajuće izmjene koje su unesene u dokumentaciju Poziva na način da su jasno istaknute. 
Mijenjaju se sljedeći dokumenti:

 1. Javni poziv
 2. Upute za prijavitelje

Prethodna verzija dokumentacije s današnjim danom prestaje biti važeća. Prva Izmjena dokumentacije javnog poziva objavljena je i dostupna.

13. 10. 2023. - Javni poziv poticanja obrazovanja u ugostiteljstvu i turizmu u školskoj godini 2023./24. "STIPENDIJE" Javni poziv otvoren je do 13. studenoga 2023.

 1. Javni poziv
 2. Upute za prijavitelje
 3. Obrazac KS
 4. Obrazac ugovora
 5. Obrazac izvješća o radu stipendista

Napomena: Prijave su moguće isključivo putem portala eTurizam: https://eturizam.gov.hr/ Prijavu može ispuniti samo osoba koja ima ovlaštenja za zastupanje udruge u sustavu eGrađani (FINA servis e-ovlaštenja) u suprotnom prijava neće biti važeća.
 
On-line radionica: putem MS Teams platforme održana je u petak, 20. listopada 2023. 

_____________________________________________________________________________________________________________________

29. 9. 2023. - Javni poziv srednjim strukovnim i umjetničkim  školama za PROMOCIJU I JAČANJE KOMPETENCIJA STRUKOVNIH I UMJETNIČKIH ZANIMANJA ZA TURIZAM u 2023.
Javni poziv otvoren je do 30. listopada 2023.

 1. Javni poziv
 2. Upute za prijavitelje
 3. Obrazac proračuna
 4. Izjava o partnerstvu
 5. Izjava o pridruženom partnerstvu
 6. Obrazac financijskog izvješća
 7. Obrazac o stavkama nastalih troškova
 8. Obrazac opisnog izvješća
 9. Obrazac ugovora

Napomena: Prijave su moguće isključivo putem portala eTurizam: https://eturizam.gov.hr/. Prijavu može ispuniti samo osoba koja ima ovlaštenja za zastupanje udruge u sustavu eGrađani (FINA servis e-ovlaštenja) u suprotnom prijava neće biti važeća. On-line radionica: putem MS Teams platforme održat će se u petak, 6. listopada 2023. godine u trajanju od 10.00 -12.00 sati. Prijave za sudjelovanje putem Obrasca za prijavu 

_____________________________________________________________________________________________________________________

17. 10. 2023. - Odluka o odabiru projekata udruga u turizmu
22. 9. 2023. - Privremena lista odabranih projekata

Obavijest: Ministarstvo turizma i sporta je temeljem Izmjena i dopuna Državnog proračuna RH za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. (Narodne novine 63/23) te interne preraspodjele osiguralo dodatna sredstva za sufinanciranje projekata udruga temeljem Javnog natječaja te ukupan iznos za Javni natječaj za sufinanciranje projekata udruga u turizmu u 2023. iznosi 628.491,00 €.

26. 6. 2023. - Snimka on-line radionice Javni natječaj za sufinanciranje projekata udruga u 2023. 

15. 6. 2023. - Javni natječaj za sufinanciranje projekata udruga u turizmu u 2023. - otvoren do 15. 7. 2023. - dodatna pitanja isključivo elektroničkom poštom do 30. 6. 2023. na: udruge@mints.hr (odgovori će biti objavljeni do 4. 7. 2023.)
 
U svrhu osiguranja ravnopravnosti svih potencijalnih prijavitelja, Ministarstvo turizma i sporta ne može davati prethodna mišljenja o prihvatljivosti prijavitelja, partnera, aktivnosti ili troškova navedenih u prijavi.
 
Napomena: Prijave su moguće isključivo putem portala eTurizam: https://eturizam.gov.hr/. Prijavu može ispuniti samo osoba koja ima ovlaštenja za zastupanje udruge u sustavu eGrađani (FINA servis e-ovlaštenja) u suprotnom prijava neće biti važeća.

 1. Javni natječaj
 2. Odluka o provedbi Javnog natječaja
 3. Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Državnog proračuna
 4. Upute za prijavitelje
 5. Obrazac proračuna
 6. Obrazac Izjave o partnerstvu
 7. Obrazac Izjave o pridruženom partnerstvu
 8. Obrazac Izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja
 9. Obrazac Izjave o financiranim projektima organizacije iz javnih izvora od 1.1.2020. do dana objave Javnog natječaja
 10. Obrazac životopisa
 11. Obrazac ugovora
 12. Obrazac financijskog izvještaja
 13. Obrazac privremenog izvještaja
 14. Obrazac opisnog izvještaja projekta
 15. Obrazac o stavkama nastalih troškova
 16. Obrazac s opisom svih odstupanja u izvorima financiranja
 17. Šifre aktivnosti (korisnička skupina, tip aktivnosti)
 18. Česta pitanja i odgovori

_____________________________________________________________________________________________________________________