Povjerljiva osoba

Slika /AA_2018_b-fotke/ilustracije/zoran_jelaca_w024.jpg
Zakonom o zaštiti prijavitelja nepravilnosti („Narodne novine“ broj: 46/2022 - dalje u tekstu: Zakon) uređeno je prijavljivanje nepravilnosti, postupak prijavljivanja nepravilnosti, prava osoba u postupku prijavljivanja, obveze tijela javne vlasti te pravnih i fizičkih osoba u vezi s prijavom nepravilnosti, kao i druga pitanja važna za prijavu nepravilnosti i zaštitu prijavitelja nepravilnosti.

U smislu navedenog Zakona, prijavitelj nepravilnosti je fizička osoba koja prijavljuje ili javno razotkriva nepravilnosti o kojima je saznala u svom radnom okruženju, a povjerljiva osoba je fizička osoba zaposlena kod poslodavca ili treća fizička osoba imenovana od strane poslodavca radi zaprimanja prijava nepravilnosti, komunikacije s prijaviteljem i vođenja postupka zaštite u vezi s prijavom nepravilnosti. Nepravilnost su radnje ili propusti koji su protupravni i odnose se na područje primjene i propise navedene u članku 4. Zakona, ili su u suprotnosti s ciljem ili svrhom tih propisa. Prijava nepravilnosti sadrži podatke o prijavitelju nepravilnosti, prijavljenom tijelu ili osobi te informacije o nepravilnostima.
 
Povjerljiva osoba prati primjenu i promiče poštivanje zakona kojim se uređuje zaštita prijavitelja nepravilnosti, zaprima prijave nepravilnosti, provodi postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti, štiti identitet prijavitelja i podatke koje sazna u prijavi, pruža informacije prijavitelju o njegovim pravima i postupku, omogućuje uvid u spis predmeta, obavještava prijavitelja o ishodu postupka, vodi evidenciju o zaprimljenim prijavama te obavještava nadležno tijelo za vanjsko prijavljivanje nepravilnosti o zaprimljenim prijavama.
 
Prijavu zakonom propisanog sadržaja prijavitelj nepravilnosti može podnijeti u pisanom ili usmenom obliku.  
 
Pisani oblik uključuje svaki oblik komunikacije koji osigurava pisani zapis i dostavlja se:
  • na adresu: Ministarstvo turizma i sporta, Prisavlje 14, Zagreb
  • putem elektroničke pošte: ivana.janusic@mints.hr  
  • putem Obrasca koji je sastavni dio Pravilnika o imenovanju povjerljive osobe i postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti.
  • usmeno prijavljivanje moguće je na zapisnik, telefonom ili drugim sustavima glasovnih poruka.

Povjerljiva osoba u Ministarstvu turizma i sporta je Ivana Janušić.