Krovna sportska udruženja

Hrvatski olimpijski odbor sukladno Zakonu o sportu predstavlja najvišu nevladinu nacionalnu sportsku udrugu u koju se udružuju nacionalni sportski savezi, sportske zajednice u županijama i Gradu Zagrebu te druge udruge. Hrvatski paraolimpijski odbor i Hrvatski sportski savez gluhih skrbe o provođenju sportskih natjecanja i sportsko-rekreativnih aktivnosti osoba s invaliditetom dok Hrvatski školski sportski savez i Hrvatski akademski sportski savez skrbe o školskom odnosno akademskom sportu.

Ministarstvo turizma i sporta temeljem članka 75. Zakona o sportu (Narodne novine, broj 71/06, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16) financira javne potrebe u sportu na državnoj razini koje se, između ostaloga, odnose i na djelovanje nacionalnih sportskih saveza, Hrvatskoga olimpijskog odbora, Hrvatskoga paraolimpijskog odbora, Hrvatskoga sportskog saveza gluhih, Hrvatskog akademskog sportskog saveza i Hrvatskog školskog sportskog saveza.