Uprava za strateško planiranje, digitalizaciju i EU fondove

Natalija Havidić, ravnateljica

e-mail: strategija@mints.hr
tel.  

SEKTOR ZA STRATEŠKO PLANIRANJE, DIGITALIZACIJU, PROGRAME I PROJEKTE EU

Ivana Mesić, načelnica sektora
Prijava nepravilnosti na EU projektima:  
SLUŽBA ZA STRATEŠKO PLANIRANJE I PROGAMIRANJE

Ana Staniša, voditeljica službe

ODJEL ZA PROGRAMIRANJE STRATEŠKO PLANIRANJE I VREDNOVANJE PROGRAMA

Ksenija Slivar, voditeljica odjela

ODJEL ZA FINANCIJSKO PLANIRANJE I UPRAVLJANJE RIZICIMA

Mihaela Marić Heigl, voditeljica odjela

ODJEL ZA ANALITIČKE POSLOVE I PROCJENU UČINKA

-

SLUŽBA ZA PRAĆENJE I OPERATIVNO PLANIRANJE PROGRAMA ZA RAZVOJ

Ozren Pavlović Bolf, voditelj službe

ODJEL ZA OPERATIVNO PLANIRANJE PROGRAMA ZA RAZVOJ 

Ana Buškulić, voditeljica odjela

ODJEL ZA PRAĆENJE PROVEDBE PROGRAMA ZA RAZVOJ, IZVJEŠTAVANJE, KOMUNIKACIJU I VIDLJIVOST

Jelena Mamić Goričanec, voditeljica odjela

SLUŽBA ZA PRIPREMU I PROVEDBU STRATEŠKIH PROJEKATA I DIGITALIZACIJU

Zlatko Čović, voditelj službe

SEKTOR ZA MEĐUNARODNU SURADNJU

Goranka Primc, načelnica sektora

SLUŽBA ZA BILATERALNU I MULTILATERALNU SURADNJU U TURIZMU

-

ODJEL ZA BILATERALNU SURADNJU

Helena Prpić Bartolović, voditeljica odjela

ODJEL ZA MULTILATERALNU SURADNJU

Adriana Relja, voditeljica odjela

SLUŽBA ZA EUROPSKE POSLOVE I POLITIKE

Senka Daniel, voditeljica službe

SLUŽBA ZA MEĐUNARODNU SURADNJU U SPORTU

Marija Jurčević, voditeljica službe