Uprava za strateško planiranje, digitalizaciju i EU fondove

Olivera Šarić, pomoćnica ministra
e-mail: trziste@mints.hr
tel.  +385 1 4627 443

Erika Kavić, tajnica Uprave
e-mail: erika.kavic@mints.hr
tel. +385 1 4627 443
 
  • ​Sektor za strateško planiranje i provedbu programa i projekata Europske unije
  • Sektor za turističku politiku i međunarodnu suradnju