Uprava za održivi razvoj i konkurentnost turističke destinacije

Slavko Štefičar, ravnatelj

e-mail: tzutd@mints.hr
tel. 01/6610 400

SEKTOR ZA RAZVOJ TURISTIČKIH DESTINACIJA

Nikolina Jakopić, načelnica sektora

SLUŽBA ZA RAZVOJ TURISTIČKIH DESTINACIJA I JAVNU TURISTIČKU INFRASTRUKTURU

-

ODJEL ZA PRIPREMU I OSMIŠLJAVANJE PROGRAMA RAZVOJA TURISTIČKIH  DESTINACIJA I JAVNE TURISTIČKE INFRASTRUKTURE

Ana Marija Pilaš, voditeljica odjela

SLUŽBA ZA UPRAVLJANJE SREDSTVIMA FONDA ZA RAZVOJ TURIZMA

Tadimir Radobolja, voditelj službe

ODJEL ZA KORIŠTENJE SREDSTVA FONDA ZA RAZVOJ TURIZMA

Ivana Janušić, voditeljica odjela

ODJEL ZA NADZOR KORIŠTENJA SREDSTVA FONDA ZA RAZVOJ TURIZMA

Mirella-Benedicta Staraj, voditeljica odjela

SEKTOR ZA POSEBNE OBLIKE  TURIZMA I ANALITIKU, INOVACIJE I  ODRŽIVI RAZVOJ

Jelena Šobat, načelnica sektora
SLUŽBA ZA POSEBNE OBLIKE TURIZMA
 
Antonija Drmić, voditeljica službe

ODJEL ZA NAUTIČKI, ZDRAVSTVENI I KONGRESNI TURIZAM

-

ODJEL ZA KULTURNI, CIKLO I RURALNI TURIZAM TE OSTALE POSEBNE OBLIKE TURIZMA

Vesna Ferenčak Brodarić, voditeljica odjela

SLUŽBA ZA ANALITIKU, INOVACIJE I ODRŽIVI RAZVOJ


ODJEL ZA ANALITIKU TURISTIČKOG TRŽIŠA

-

ODJEL ZA INOVACIJE

Mirna Kanduth, voditeljica odjela