Samostalni sektor sportske inspekcije

e-mail: sportskainspekcija@mints.hr

Klaudia Miloš Lončar, načelnica samostalnog sektora-glavna sportska inspektorica

SLUŽBA INSPEKCIJSKOG NADZORA I.

Ivana Pilić, voditeljica službe-viša sportska inspektorica

Hrvoje Ucović, viši sportski inspektor u sjedištu

Jelena Turak, viša sportska inspektorica-samostalna izvršiteljica u Rijeci


Dean Kolenko, viši sportski inspektor-samostalni izvršitelj u Rovinju
Anton Baždar, viši sportski inspektor-samostalni izvršitelj u Karlovcu
Desanka Jurić Matošin, viša sportska inspektorica-samostalna izvršiteljica u Šibeniku

Marina Bogdanović, viša sportska inspektorica-samostalna izvršiteljica u Splitu


SLUŽBA INSPEKCIJSKOG NADZORA II.

Slobodan Čalić, voditelj službe - viši sportski inspektor
Vesna Medved, viša sportska inspektorica-samostalna izvršiteljica u Jastrebarskom
Silvio Horvat, viši sportski inspektor-samostalni izvršitelj u Varaždinu
Mirjana Lončar, viša sportska inspektorica-samostalna izvršiteljica u Bjelovaru
Dalibor Bošnjaković, viši sportski inspektor-samostalni izvršitelj u Slavonskom Brodu
Blagojka Leko, viša sportska inspektorica-samostalna izvršiteljica u Požegi
Boris Winkler, viši sportski inspektor-samostalni izvršitelj u Osijeku
Damir Dumančić, viši sportski inspektor-samostalni izvršitelj u Osijeku
Marijana Vrhovac, viša sportska inspektorica-samostalna izvršiteljica u Vukovaru