Uprava za investicije u turizmu, hotelsko turističku ponudu i posebne oblike turizma

Robert Pende, pomoćnik ministra
e-mail: razvoj@mint.hr
tel. 6169 290
fax. 6169 183
 
  • Sektor za unaprjeđenje hotelsko turističke ponude i investicije
  • Sektor za posebne oblike turizma