2012.

5. 11. 2012. - Javni poziv za za identifikaciju turističkih projekata koji imaju namjeru aplicirati za korištenje Strukturnih fondova EU. Javni poziv otvoren je do 31. siječnja 2013. godine, a zahtjev se podnosi na propisanom obrascu (TP_SFEU/12) isključivo on-line prijavom. Dodatne informacije isključivo na adresu elektroničke pošte fondovi@mint.hr

3. 10. 2012. - Javni poziv za sudjelovanje u Programu poticanja obrazovanja kadrova u ugostiteljstvu i turizmu u 2012. godini „STIPENDIJE“ - otvoren do 30. listopada 2012. godine - dodatne informacije isključivo na adresu elektroničke pošte obrazovanje@mint.hr

4. 9. 2012. - Javni poziv za kandiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa unapređenja ponude turističkog sektora „KORAK VIŠE“ u 2012. godini - otvoren do 1. listopada 2012. godine (NN 99/12) - dodatne informacije isključivo na adresu elektroničke pošte korak@mint.hr

4. 7. 2012. - Javni poziv za kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa poticanja inovacija u turizmu „INOVATIVNI TURIZAM“ u 2012. godini - otvoren do 31. kolovoza 2012. godine - dodatne informacije isključivo na adresu elektroničke pošte inovacije@mint.hr

9. 5. 2012. - Javni poziv za za kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa poticanja razvoja turizma na turistički nerazvijenim područjima u 2012. godini - otvoren do 8. lipnja 2012. godine - dodatne informacije isključivo na adresu elektroničke pošte poticanje@mint.hr

23. 4. 2012. - MANIFESTACIJE - Javni poziv za kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa dodjele bespovratnih sredstava manifestacijama u funkciji turizma - otvoren 20 dana od dana objave - Ispravak objavljen u NN 50/2012. od 2. 5. 2012.  – „kandidirati se mogu organizatori manifestacija - fizičke i pravne osobe, nositelji aktivnosti (jedinice lokalne samouprave, jedinice područne (regionalne) samouprave, turističke zajednice, udruge, zadruge, trgovačka društva, obrtnici i javne ustanove)“ - dodatne informacije isključivo na adresu elektroničke pošte manifestacije@mint.hr

6. 4. 2012. - ZNANJEM DO KVALITETE /PROMOCIJA ZANIMANJA/ - Javni poziv za sudjelovanje u Programu obrazovanja i obuke kadrova u turizmu – otvoren do 15. svibnja 2012. godine - dodatne informacije isključivo na adresu elektroničke pošte obrazovanje@mint.hr

29. 3. 2012. - EU IZVRSNOST - Javni poziv za kandidiranje projekata za Program dodjele bespovratnih sredstava turističkim projektima kojima su odobrena sredstva iz EU i drugih međunarodnih fondova - otvoren do 30. 4. 2012. godine - dodatne informacije isključivo na adresu elektroničke pošte fondovi@mint.hr

4. 2. 2012. - ZAJEDNO ZA KONKURENTNOST - Javni poziv za kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa poticanja djelovanja strukovnih udruga i drugih neprofitnih organizacija u području turizma - otvoren do 30. 4. 2012. godine - dodatne informacije isključivo na adresu elektroničke pošte udruge@mint.hr