2009.

 
22. travnja 2009. - OTVORENI JAVNI POZIV za uključivanje u program kreditiranja seoskog turizma „RAZVOJ TURIZMA NA SELU“ (Rok podnošenja zahtjeva je kontinuirano, a najkasnije do 31. prosinca 2011. godine i sukladno proračunskim sredstvima predviđenim za ove namjene u tekućoj godini.)

____________________________________________________

Zagreb, 25. kolovoza 2009. - Ugovori s obrtničkim komorama i tvrtkama prema Sporazumu o suradnji na realizaciji Programa obrazovanja i obuke kadrova u turizmu od 19. 9. 2008. - ANEX UGOVORA O STIPENDIRANJU - TVRTKE /.doc ; /.pdf
; KOMORE /.doc ; /.pdf

____________________________________________________

Zagreb, 2. studenoga 2009. - OBAVIJEST svim potencijalnim korisnicima sredstava iz Državnog proračuna za 2009. godinu po Javnom pozivu za program poticanja osmišljavanja, promidžbe i realizacije novih turističkih proizvoda - „Novi turistički proizvod“: Temeljem Zakona o Državnom proračunu RH za 2009., Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2009. godinu, Izmjene i dopune Financijskih planova za 2009. godinu izvanproračunskih korisnika i Izmjene i dopune Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2009. godinu, te potrebe za smanjivanjem rashoda uslijed globalne financijske krize, iznos sredstava planiranih za provedbu programskih aktivnosti Ministarstva turizma smanjena su i za program poticanja osmišljavanja, promidžbe i realizacije novih turističkih proizvoda - „Novi turistički proizvod“ iznose 300.000,00 kuna. Sukladno točki VI. Otvorenog javnog poziva od 27. veljače 2009. godine, Povjerenstvo će ministru dati prijedlog o dodjeli sredstava u okviru smanjenog iznosa sredstava za program „Novi turistički proizvod“ i to za one kandidirane projekte koji u potpunosti ispunjavaju kriterije za dodjelu sredstava navedene u točki VII. predmetnog javnog poziva.

____________________________________________________

Zagreb, 23. studenoga 2009. - Obavijest korisnicima državnih potpora - Temeljem Odluke o odabiru projekata i odobrenim sredstvima iz Državnog proračuna za programe: Program poticanja zaštite, obnove i uključivanja u turizam baštine u turistički nerazvijenim područjima Baština u turizmu ; Program poticanja razvoja tematskih turističkih putova Tematski putovi ; Program poticanja izrade i plasmana suvenira Izvorni suvenir; Program poticanja razvoja posebnih oblika turizma na kontinentu „Zelena brazda“; Program dodjele bespovratnih sredstava manifestacijama i drugim promotivnim aktivnostima u funkciji razvoja turizma ; Program "Turizam bez zapreka" ; Program "Turizam kroz regije"; Program za dodjelu bespovratnih financijskih poticaja za stručne i obrazovne programe strukovnih udruga i drugih neprofitnih organizacija u 2009. godini ; Program za dodjelu državnih potpora male vrijednosti programima i projektima za unapređenje kvalitete ugostiteljske industrije - obavještavamo Vas o izmjeni roka dostavljanja konačnog izvješća o realizaciji Projekta s opisom izvedenih radova i specifikacijom svih učinjenih troškova (prema čl. 6. Ugovora o sufinanciranju) koji je bio do 20. studenoga 2009. godine, produžava se do 31. ožujka  2010. godine.

____________________________________________________


27. veljače 2009.

OTVORENI JAVNI POZIV za kandidiranje programa za dodjelu državne potpore temeljem Programa poticanja osmišljavanja, promidžbe i realizacije novih turističkih proizvoda „Novi turistički proizvod“

OTVORENI JAVNI POZIV za sudjelovanje u Programu obrazovanja i obuke kadrova u turizmu - Krajnji rok za dostavu ponuda je 30. travnja 2009.

11. veljače 2009.

OTVORENI JAVNI POZIV za kandidiranje za dodjelu bespovratnih financijskih poticaja za stručne i obrazovne programe strukovnih udruga i drugih neprofitnih organizacija u 2009. godini

OTVORENI JAVNI POZIV za kandidiranje projekata za dodjelu državne potpore temeljem Programa poticanja zaštite, obnove i uključivanja u turizam baštine u turistički nerazvijenim područjima „BAŠTINA U TURIZMU”

OTVORENI JAVNI POZIV za kandidiranje projekata za dodjelu državne potpore temeljem Programa poticanja razvoja tematskih turističkih putova u Republici Hrvatskoj „TEMATSKI PUTOVI“

OTVORENI JAVNI POZIV za kandidiranje projekata za dodjelu državne potpore temeljem Programa poticanja unapređenja izrade i plasmana suvenira „IZVORNI SUVENIR“

OTVORENI JAVNI POZIV za poticanje formiranja multisektorskih klastera za potrebe turizma u 2009. godini

OTVORENI JAVNI POZIV za kandidiranje projekata za dodjelu državne potpore temeljem Programa poticanja ulaganja u javnu turističku infrastrukturu u 2009. godini ''TURIZAM BEZ ZAPREKA''

OTVORENI JAVNI POZIV za kandidiranje projekata za dodjelu državne potpore temeljem Programa poticanja ulaganja u javnu turističku infrastrukturu u 2009. godini ''TURIZAM KROZ REGIJE''

OTVORENI JAVNI POZIV za kandidiranje projekata za dodjelu državne potpore temeljem Programa poticanja razvoja posebnih oblika turizma na kontinentu u 2009. godini ''ZELENA BRAZDA''

OTVORENI JAVNI POZIV za kandidiranje projekata za dodjelu državne potpore temeljem Programa poticanja razvoja posebnih oblika turizma na moru u 2009. godini ''PLAVA BRAZDA''

OTVORENI JAVNI POZIV za kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih financijskih poticaja manifestacijama i drugim promotivnim aktivnostima u funkciji razvoja turizma u 2009. godini

OTVORENI JAVNI POZIV za kandidiranje projekata za dodjelu državnih potpora male vrijednosti programima i projektima za unapređenje kvalitete ugostiteljske industrije

OTVORENI JAVNI POZIV za kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava turističkim projektima kojima su prethodno odobrena sredstva iz predpristupnih fondova EU i drugih međunarodnih fondova