Natječaj za sufinanciranje sportskih programa poticanja lokalnog sporta i sportskih natjecanja u 2019. godini

Odluka o raspodjeli financijskih sredstava za poticanje lokalnog sporta i sportskih natjecanja u 2019. godini

Na temelju provedenog Natječaja za sufinanciranje športskih programa poticanja lokalnog športa i športskih natjecanja u 2019. godini, Središnji državni ured za šport donio je Odluku o sufinanciranju športskih programa poticanja lokalnog športa i športskih natjecanja u 2019. godini u ukupnom iznosu od 11.000.000,00 kuna. Na Natječaj se prijavilo 497 udruga iz sustava športa s ukupnom vrijednosti zatraženih sredstava u iznosu od 40.348.594,74 kune. Središnji državni ured za šport sufinancirat će 118 najbolje ocijenjenih programa u ukupnom iznosu od 11.000.000,00 kuna za programe poticanja bavljenja amaterskim športom i športskom rekreacijom, organiziranja športskih natjecanja ili sudjelovanja na športskim natjecanjima, obuke neplivača i organiziranja međunarodnih športskih konferencija.

Natječaj za sufinanciranje sportskih programa poticanja lokalnog sporta i sportskih natjecanja u 2019. godini

Na temelju sredstava osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. („Narodne novine“, broj: 113/18), Strateškom planu Središnjeg državnog ureda za šport za razdoblje 2019. – 2021., a sukladno odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj: 26/15), Središnji državni ured za šport raspisuje Natječaj za sufinanciranje športskih programa poticanja lokalnog športa i športskih natjecanja u 2019. godini.

Temeljni ciljevi Natječaja su razviti i provesti učinkovite i održive aktivnosti koje će pridonijeti razvoju športa, a usmjerene su na obuku neplivača, poticanje bavljenja rekreativnim i amaterskim športom, organiziranje športskih natjecanja ili sudjelovanja na športskim natjecanjima te organiziranje međunarodnih športskih konferencija.

Natječaj je otvoren danom objave na mrežnoj stranici Središnjeg državnog ureda za šport, odnosno od 10. siječnja do 15. ožujka 2019. godine.

Na temelju zaprimljenih upita u vezi s Natječajem za sufinanciranje športskih programa poticanja lokalnog športa i športskih natjecanja u 2019. godini objavljujemo najčešće postavljena pitanja i odgovore koji mogu pomoći u otklanjanju eventualnih dvojbi vezanih uz navedeni natječaj.

Obrasci financijskog i opisnog izvješća o provedbi sportskih programa poticanja lokalnog sporta i sportskih natjecanja u 2019. godini
Radionice za potencijalne prijavitelje na Natječaj za sufinanciranje sportskih programa poticanja lokalnog sporta i sportskih natjecanja u 2019. godini

Središnji državni ured za šport organizacijama civilnog društva kao potencijalnim prijaviteljima na Natječaj za sufinanciranje športskih programa poticanja lokalnog športa i športskih natjecanja pruža podršku u vidu pripreme programskih prijedloga za prijavljivanje, kao i za provedbu programa sufinanciranih tim sredstvima.

Poziv na informativne radionice za organizacije civilnog društva iz područja športa - potencijalne prijavitelje na Natječaj za sufinanciranje športskih programa poticanja lokalnog športa i športskih natjecanja

 

Središnji državni ured za šport organizirat će informativne radionice u vezi pripreme programskih prijedloga za prijavljivanje na Natječaj za sufinanciranje športskih programa poticanja lokalnog športa i športskih natjecanja u 2019. godini koje su namijenjene za udruge iz sustava športa kao potencijalnim prijaviteljima.

Radionice se organiziraju sa svrhom pružanja relevantnih informacija o postupku prijave na Natječaj.

Radi ograničenog broja mjesta, ispred jedne organizacije moguća je prijava za najviše dvije osobe. Radionice će se održavati u Središnjem državnom uredu za šport, Savska cesta 28/I, Zagreb, u sljedećim terminima:

• 30. studenoga 2018. u 10:00 sati
• 4. prosinca 2018. u 10:00 sati
• 5. prosinca 2018. u 10:00 sati
• 13. prosinca 2018. u 10:00 sati
• 14. prosinca 2018. u 10:00 sati
• 17. prosinca 2018. u 10:00 sati
• 21. siječnja 2019. u 10:00 sati
• 25. siječnja 2019. u 10:00 sati
• 28. siječnja 2019. u 10:00 sati

Dodatni termini radionica u siječnju 2019. godine

Radionice Središnjeg državnog ureda za šport za organizacije civilnog društva kao potencijalnim prijaviteljima na Natječaj za sufinanciranje športskih programa poticanja lokalnog športa i športskih natjecanja u 2019. godini, održat će se u sljedećim terminima:

• 8. siječnja 2019. u 10:00 sati
• 11. siječnja 2019. u 10:00 sati
• 31. siječnja 2019. u 10:00 sati

Radionice se organiziraju sa svrhom pružanja relevantnih informacija o postupku prijave na Natječaj.

Radi ograničenog broja mjesta, ispred jedne organizacije moguća je prijava za najviše dvije osobe.

Molimo Vas da osigurate svoje mjesto i prijavite se za sudjelovanje na radionici putem sljedeće poveznice https://goo.gl/forms/YX0CcMTia2DqBq4V2.

Broj mjesta na svakoj radionici ograničen je na 15 osoba.

Predviđeno vrijeme trajanja radionice je 2 sata.

Radionice će se održavati u Središnjem državnom uredu za šport, Savska cesta 28/I, Zagreb.

Dodatni termini radionica u veljači 2019. godine

Radionice Središnjeg državnog ureda za šport za organizacije civilnog društva kao potencijalnim prijaviteljima na Natječaj za sufinanciranje športskih programa poticanja lokalnog športa i športskih natjecanja u 2019. godini, održat će se u sljedećim terminima:

• 4. veljače 2019. godine u 10:00 sati
• 8. veljače 2019. godine u 10:00 sati

Radionice se organiziraju sa svrhom pružanja relevantnih informacija o postupku prijave na Natječaj.

Radi ograničenog broja mjesta, ispred jedne organizacije moguća je prijava za najviše dvije osobe.

Molimo Vas da osigurate svoje mjesto i prijavite se za sudjelovanje na radionici putem sljedeće poveznice https://goo.gl/forms/YX0CcMTia2DqBq4V2a.

Broj mjesta na svakoj radionici ograničen je na 15 osoba.

Predviđeno vrijeme trajanja radionice je 2 sata.

Radionice će se održavati u Središnjem državnom uredu za šport, Savska cesta 28/I, Zagreb.