Subvencioniranje školarina vrhunskih sportaša

Na temelju članka 7. stavka 5. i članka 75. stavka 1. točke 3. Zakona o sportu („Narodne novine, broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16) i Nacionalnog programa sporta 2019. – 2026. („Narodne novine“, broj 69/19), Ministarstvo turizma i sporta subvencionira školarine u svrhu poticanja stjecanja obrazovnih i stručnih kvalifikacija.

Na ovaj način  Ministarstvo turizma i sporta potiče školovanje sadašnjih i bivših vrhunskih sportaša, ali i obrazovanje, osposobljavanje i usavršavanje kroz povećan broj osoba sa stručnom kvalifikacijom u području sporta. Ovi ciljevi definirani su i Nacionalnim programom sporta 2019. - 2026. te se ovim Natječajem provode ciljevi 3.1.2. Poticati školovanje bivših i sadašnjih vrhunskih sportaša i 5.3.2. Poticati obrazovanje, osposobljavanje i usavršavanje te zapošljavanje stručnog kadra u sportu.

Natječaj za dodjelu subvencije školarine prvi puta je raspisan 2017./2018. godine.