Popis turističkih agencija od 1. 1. 2018.

U skladu s člankom 120. stavkom 3. Zakona o pružanju usluga u turizmu (NN 130/17) Ministarstvo će do uspostave Središnjeg registra na mrežnim stranicama objavljivati popis turističkih agencija odnosno prostora u kojima turističke agencije posluju.