Vlada donosi strategiju pametne specijalizacije - preduvjet za povlačenje sredstava iz EU fondova

Slika /arhiva/P-H20160323000201.jpg

Vlada bi u srijedu trebala donijeti Strategiju pametne specijalizacije Republike Hrvatske za razdoblje od 2016. do 2020. godine te prihvatiti izvješće o pregovorima za sklapanje ugovora o jamstvu s Europskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD), za financiranje restrukturiranja Hrvatskih autocesta (HAC) kreditom od 250 milijuna eura.

Strategija pametne specijalizacije jedan je od obvezujućih preduvjeta za povlačenje sredstava iz europskih strukturnih i investicijskih fondova. Njezin dio je akcijski plan koji pokriva predviđene aktivnosti za provedbu od 2016. do 2017. godine.

Donošenjem strategije "otključavaju" se alocirana sredstva u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.- 2020. u iznosu od 664 milijuna eura, koja se usmjeravaju na poticanje znanstvene izvrsnosti i jačanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva kroz istraživanje, tehnološki razvoj i inovacije.

Strategija sadržava ciljeve i prioritetne aktivnosti vezane za ulaganja u istraživanje, razvoj i komercijalizaciju inovacija te utvrđuje ciljane niše ulaganja odnosno tematska prioritetna područja unutar prioritetnih sektora. Ključni ciljevi strategije su poticanje gospodarskog rasta i otvaranja radnih mjesta s fokusom na suradnju gospodarskog i znanstveno-istraživačkog sektora, gdje Hrvatska ima najveći potencijal za pametan, uključiv i održiv rast. Tematska prioritetna područja su: zdravlje i kvaliteta života; energija i održivi okoliš; promet i mobilnost; sigurnost; hrana i bioekonomija.

Pred Vladom je, među ostalim, i izvješće ​​​o vođenim pregovorima za sklapanje ugovora o jamstvu između Hrvatske i EBRD-a, za financiranje projekta restrukturiranja HAC-a kao i ugovora o zajmu između HAC-a i EBRD-a u iznosu od 250 milijuna eura, namijenjenog restrukturiranju HAC-a i to za refinanciranje, odnosno zatvaranje dospjelih glavnica postojećih kredita i za restrukturiranje HAC-ONC-a. (Hina)Pisane vijesti