11. sastanak tematske upravljačke skupine EUSAIR-a - prezentacije