Održan peti sastanak projekta INHERIT

Slika /AAA_2020_ABC/a_fotke/07.2020 INHERIT 5th meeting.jpg

Ministarstvo turizma kao projektni partner na projektu INHERIT sudjelovalo je na petom sastanku koji je održan online 7. i 15. srpnja 2020. godine. Sastanak je organizirao projektni partner „Agencija za razvoj regije Larnaca i Famagusta (ANETEL) i vodeći partner projekta Regija Peloponez, Grčka.

Sastanak se je prvotno trebao održati 10. i 11. ožujka 2020. godine u organizaciji ANETEL-a na Ciparu, ali je odgođen za srpanj zbog pandemije COVID-19.

S obzirom da je započela testna faza projekta INHERIT, vrijeme je za primjenu znanja stečenog u fazi proučavanja. Budući da bi se testiranja trebala odvijati na područjima koji su kandidati za dobivanje oznake INHERITURA, usuglašeno je da će se aktivnosti planirane za realizaciju do kraja mjeseca kolovoza 2020. godine prilagoditi i realizirati do kraja ove godine, a vezano na raniju nemogućnost obilaska područja i sastanaka s dionicima uzrokovanu pandemijom COVID 19, te neizvjesnom budućom situacijom. Projekt INHERIT se temelji na tri principa: 
  1. 1. Zaštita okoliša i prirodne baštine;
  2. 2. Valorizacija prirodnih dobara;
  3. 3. Pristupi održivom turizmu – „odozdo prema gore“ (engl. „bottom-up“) i participativni pristup.
Održivi razvoj turizma i zaštita prirodne baštine zahtijevaju integrirane pristupe koji povezuju ekonomske, socijalne i okolišne aspekte i pokušavaju povezati znanstvena saznanja, perspektive politike i ciljeve zajednice kroz uključivanje što više dionika. Testne aktivnosti na području koje je kandidat za oznaku INHERITURA provode radne skupine. Radne skupine okupljaju predstavnike institucija i sve dionike koje izravno ili neizravno djeluju u upravljanju i/ili korištenju određenog područja. Dionici mogu imati dugoročne komercijalne ili ekološke interese na mjestima prirodne baštine, mogu djelovati kao pokretači za održivu i ekološki prihvatljivu paradigmu razvoja turizma, a implementacija mjera zaštite i valorizacije može utjecati i na njih.

Radne skupine mogu uključivati predstavnike nacionalnih, regionalnih i lokalnih vlasti, turističke gospodarske subjekte, udruženja turističkog sektora i sindikate, udruženja građana, znanstvene institute, akademsku zajednicu i istraživačke institute.
 
Sastanku su prisustvovali svih petnaest partnera projekta INHERIT iz deset mediteranskih zemalja, EU i Crne Gore.

Pisane vijesti