Ministarstvo turizma predstavilo koncept centara kompetentnosti

Slika /AA_2018_b-fotke/vijesti/180529_cekom1.jpg

Ministarstvo turizma organiziralo je konferenciju s temom „Uspostava centara kompetentnosti u turizmu“, na kojoj je predstavljen koncept centara kompetentnosti, uz poticaj umrežavanju i suradnji osnivača i ustanova za strukovno obrazovanje koje su iskazale interes za imenovanje regionalnim centrima kompetentnosti u turizmu, s gospodarskim subjektima, strukovnim komorama i udruženjima, visokim učilištima, ustanovama za strukovno obrazovanje i ostalim dionicima u turizmu i ugostiteljstvu. Na konferenciji je naglašeno povezivanje s potrebama gospodarstva i tržištem rada, a upravo su gospodarski subjekti ključni partneri u procesu uspostave centara kompetentnosti u sektoru turizma i ugostiteljstva.

U skladu sa Zakonom o strukovnom obrazovanju regionalni centar kompetentnosti određuje se kao mjesto izvrsnosti strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u kojemu se, uz osnovnu djelatnost koja obuhvaća i provedbu učenja temeljenog na radu, obavlja i osposobljavanje i usavršavanje te druge djelatnosti koje pridonose poboljšanju kvalitete strukovnog obrazovanja i osposobljavanja i njegove prilagodbe potrebama gospodarstva i tržišta rada.
 
Konferenciju je organiziralo Ministarstvo turizma kao posredničko tijelo razine 1 u okviru OP „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“, u skladu s objavljenim javnim pozivom osnivačima za kandidiranje ustanova za strukovno obrazovanje za imenovanje regionalnim centrima kompetentnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja.
 

Pisane vijesti